Nemôžem tlačiť (káblová sieť LAN)

Pomocou nižšie uvedených tipov sa pokúste tento problém odstrániť.
Je port tlačiarne počítača nakonfigurovaný správne? (Windows)
Ak nastavenia neboli nakonfigurované správne, zmeňte ich. Ak nie je k dispozícii žiadny port, pridajte nový port.
Zobrazenie portu tlačiarne
Konfigurácia portu tlačiarne (Windows)
Dokážete získať prístup ku vzdialenému používateľskému rozhraniu?
Ak nedokážete získať prístup ku Remote UI (Vzdialené PR), nastavenia brány Firewall v zariadení môžu byť nesprávne a zabraňujú komunikácii s počítačom.
Pomocou nasledujúceho postupu zakážte na ovládacom paneli nastavenia brány Firewall a potom pomocou Remote UI (Vzdialené PR) znova nakonfigurujte bránu Firewall.
Vyžadujú sa oprávnenia správcu. Zariadenie je potrebné reštartovať, aby sa nastavenia použili.
1
Zakážte nastavenia brány Firewall.
Zakázanie filtra adries IPv4
Obrazovka [Domov] na ovládacom paneli [Ponuka] [Predvoľby] [Sieť] [Nastavenia brány firewall] [Filter adries IPv4] [Filter na výstupe] alebo [Prichádzajúci filter] [Vyp.] [Použiť] Reštartujte zariadenie.
Zakázanie filtra adries IPv6
Obrazovka [Domov] na ovládacom paneli [Ponuka] [Predvoľby] [Sieť] [Nastavenia brány firewall] [Filter adries IPv6] [Filter na výstupe] alebo [Prichádzajúci filter] [Vyp.] [Použiť] Reštartujte zariadenie.
Zakázanie filtra adries MAC
Obrazovka [Domov] na ovládacom paneli [Ponuka] [Predvoľby] [Sieť] [Nastavenia brány firewall] [Filter adries MAC] [Filter na výstupe] alebo [Prichádzajúci filter] [Vyp.] [Použiť] Reštartujte zariadenie.
2
Správne nakonfigurujte bránu Firewall. Nastavenie brány firewall
Opätovná inštalácia ovládača tlačiarne
Odinštalujte nainštalovaný ovládač a potom ho znova nainštalujte.
Podrobné informácie o odinštalovaní a inštalácii ovládačov nájdete v príručke k ovládaču na lokalite s online príručkami.
https://oip.manual.canon/
Používate rezidentný softvér?
Ak používate rezidentný softvér (napríklad softvér zabezpečenia), zakážte ho a potom skúste tlačiť.
Dokážete tlačiť z iného počítača v sieti?
Ak nedokážete tlačiť z iného počítača, obráťte sa na predajcu alebo servisného zástupcu. Ak problém pretrváva
9RY1-0H2