Vadības panelī parādītie ekrāni

Tālāk parādīti galveni vadības paneļa ekrāni.
Ekrāns [Sākums]
Šis ekrāns tiek parādīts, kad vadības panelī nospiežat []. Pēc noklusējuma ekrāns [Sākums] tiek parādīts pēc iekārtas ieslēgšanas un uzreiz pēc sākšanas ekrāna aizvēršanas, un uzreiz pēc pieteikšanās. Ekrāns [Sākums]
Ekrāns [Statusa pārraudzība]
Šis ekrāns tiek parādīts, nospiežot [Statusa pārr.] ekrānā [Sākums] un citās atrašanās vietās. Izmantojiet šo ekrānu, lai pārbaudītu iekārtas informāciju, lietojumu un žurnālus, tīkla iestatījumus un kļūdu informāciju. Ekrāns [Statusa pārraudzība]
Ekrāns [Izvēlne]
Šis ekrāns tiek parādīts, nospiežot [Izvēlne] ekrānā [Sākums]. Izmantojiet šo ekrānu, lai konfigurētu dažādus iekārtas iestatījumus.
Kad ir iestatīts sistēmas administratora ID, dažu noteiktu elementu izvēles gadījumā var tikt parādīts pieteikšanās ekrāns. Pieteikties un mainīt iestatījumus var tikai lietotāji, kuri zina sistēmas administratora ID un PIN.
Ziņojumu rādīšana
Ziņojumi tiek parādīti ekrānā, kad rodas kļūdas un iekārtai nav papīra vai tonera kasetnē nav tonera.
Ja tiek parādīts risinājums problēmas novēršanai, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai novērstu problēmu.
Ja netiek parādīts risinājums problēmas novēršanai, noskaidrojiet iemeslu un risinājumu, kā atsauci izmantojot ziņojumu vai kļūdas kodu.
Tiek parādīts ziņojums
Ir parādīts kļūdas kods
Rādījuma paraugs:
Ja rodas kļūda
Rīcība, ja ekrāna apakšā tiek parādīts ziņojums
Ja ziņojums ir pārāk garš, lai to parādītu uzreiz, tas var būt sadalīts mazākos segmentos, kas parādīti pārmīšus.
Ekrāna rādījuma maiņa
Vadības paneļa displeju var mainīt, mainot displeja valodu un vienības, kā arī rādot vai paslēpjot ziņojumus. [Rādīšanas iestatījumi]
Varat mainīt ekrāna krāsas uz pretējām un regulēt spilgtumu, lai atvieglotu ekrāna aplūkošanu. [Pieejamība]
Iestatījumu automātiska dzēšana
Pēc noklusējuma, ja noteiktu laiku netiek veikta neviena darbība, ekrānā konfigurētie iestatījumi tiek dzēsti, un tiek parādīts ekrāns [Sākums]. Varat mainīt laiku līdz iestatījumu dzēšanai un ekrānu, kas pēc tam tiek parādīts.
[Automāt. atiestatīšanas laiks]
[Funkcija pēc aut. atiestatīšanas]
9RXW-02E