Ekrāns [Statusa pārraudzība]

Šis ekrāns tiek parādīts, nospiežot [Statusa pārr.] ekrānā [Sākums] un citās atrašanās vietās.
Izmantojiet šo ekrānu, lai pārbaudītu iekārtas informāciju, lietojumu un žurnālus, tīkla iestatījumus un kļūdu informāciju. Šo ekrānu var izmantot arī USB atmiņas ierīču izņemšanai no iekārtas.
[Kļūdas informācija/paziņojums]
Varat aplūkot informāciju par kļūdām, kas radušās iekārtā. Veiciet traucējummeklēšanas procedūras atbilstoši kļūdas informācijai.
Tiek parādīts ziņojums
Ir parādīts kļūdas kods
[Informācija par ierīci]
[Papīra informācija]
Pārbaudiet katram papīra avotam atlikušo papīra daudzumu.
[Kasetnes informācija]
Pārbaudiet tonera kasetnē atlikušo tonera daudzumu.
Pirms tonera beigšanās var beigties citu iekšējo daļu darbmūžs.
[Pārbaudīt skaitītāju]
Pārbaudiet izdrukāto, pa faksu nosūtīto un kopēto lappušu kopējo skaitu. Izdrukāto lapu skaita skatīšana (skaitītāja skatīšana)
[Drošās drukas atmiņas lietojums]
Noskaidrojiet, cik lielu daļu atmiņas izmanto drošās drukas dati, kas īslaicīgi tiek saglabāti iekārtas atmiņā.
[Versijas informācija]
Parāda iekārtas aparātprogrammatūras informāciju.
[Sērijas numurs]
Parāda iekārtas sērijas numuru.
[Kopēt/drukāt darbu]
Parāda kopēšanas vai drukas apstrādes statusu un žurnālu.
Kopēšanas statusa un žurnāla pārbaude
Drukas darba statusa un žurnāla aplūkošana
[Sūtīšanas darbs]
Parāda sūtīto un skenēto datu un faksu statusu un žurnālu.
Skenēto datu sūtīšanas un saglabāšanas statusa un žurnāla pārbaudīšana
Saņemto un nosūtīto faksa dokumentu pārbaude
[Saņemšanas darbs]
Parāda saņemtā faksa un i-faksa statusu un žurnālu. Saņemto un nosūtīto faksa dokumentu pārbaude
[Faksa pārsūtīšanas kļūdas]
Ja faksu nevarēja pāradresēt, bet tas ir palicis atmiņā, varat to izdrukāt vai pāradresēt citam adresātam un apskatīt tā saturu. Tādu faksa dokumentu pārbaude, kuru pārsūtīšana neizdevās
[Tīkla informācija]
[IPv4]
Pārbaudiet IPv4 adresi un citus iestatījumus. IPv4 adrešu iestatīšana
[IPv6]
Pārbaudiet IPv6 adresi un citus iestatījumus. IPv6 adrešu iestatīšana
[Tīkla savienojuma veids]
Noskaidrojiet, vai iekārtai izveidots vadu vai bezvadu savienojums.
Parāda savienojuma statusu un kļūdu informāciju, ja izveidots bezvadu LAN savienojums.
[Tiešā savienojuma informācija]
Parāda savienojuma statusu, kad izveidots tiešais savienojums ar ierīci.
[IEEE 802.1X kļūdas informācija]
Parāda IEEE 802.1X autentifikācijas kļūdu detalizētu informāciju.
[Izņemt atm. ierīci]
Parāda, kad izveidots savienojums ar USB atmiņas ierīci. Nospiediet, lai izņemtu USB atmiņas ierīci. USB atmiņas ierīces izņemšana
[IP Address]
Pēc noklusējuma tiek parādīta iekārtas IPv4 adrese. To var arī paslēpt. [Paradīt IP adresi]
9RXW-02H