Tiek parādīts ziņojums

Ja vadības panelī tiek parādīts ziņojums, atlasiet ziņojumu tālāk norādītajā sarakstā un atzīmējiet, kā veikt problēmas traucējummeklēšanu.
Ja problēma joprojām pastāv pēc traucējummeklēšanas paņēmienu izmēģināšanas, sazinieties ar izplatītāju vai servisa pārstāvi. Ja problēma nav atrisināta

Sertifikāta pārbaudes laikā radās kļūda.

Verificēšanas laikā radās kļūda, jo sertifikātam beidzies derīgums vai norādīta nepareiza informācija.
Instalējiet pareizo atslēgu un sertifikātu vai CA sertifikātu.
Pārbaudiet derīguma beigu datumu, sertificēšanas iestādi un citu informāciju un pēc tam instalējiet atslēgu un sertifikātu vai CA sertifikātu. Atslēgas un sertifikāta vai no izsniedzējiestādes saņemtā CA sertifikāta reģistrēšana
Vai iekārtā pašlaik redzamais datums un laiks ir pareizs?
Pārbaudiet iekārtas datuma un laika iestatījumus. Ja iestatījumi nav pareizi, iestatiet laika joslu un pēc tam arī aktuālo datumu un laiku. Datuma un laika iestatīšana

Nevarēja piekļūt failam vai mapei. Mirkli uzgaidiet un mēģiniet vēlreiz vai pārbaudiet attālā interfeisa iestat.

Jums nav atļaujas piekļūt mapei vai arī lietotājvārds vai parole, kas jāizmanto, lai piekļūtu mapei, nav iestatīta pareizi.
Iestatiet pareizo mapes ceļu.
Ja iespējota piekļuves ierobežošanas funkcija, iestatiet lietotājvārdu un paroli pareizi.
Izmantojiet attālo lietotāja interfeisu, lai parādītu adrešu grāmatu, noklikšķiniet uz piemērojamā adresāta un pareizi iestatiet koplietojamās mapes informāciju. Adresātu reģistrēšana adrešu grāmatā (Remote UI)

Nevar analizēt autentifikācijas servera sertifikātu.

Autentifikācijas servera sertifikāts, iespējams, nav pareizs vai arī tas ir formātā, ko iekārta neatbalsta.
Pārbaudiet autentifikācijas servera sertifikātu un, ja nepieciešams, mainiet iestatījumu.
IEEE 802.1X iestatīšana

Adresāta veidu nevar mainīt, ja adresāts ir reģistrēts grupā.

Izvēlētais adresāts ir reģistrēts grupā, tāpēc nevarat mainīt adresāta tipu.
Izdzēsiet adresātu no grupas, mainiet adresāta tipu un atkal reģistrējiet to grupā.
1
Izdzēsiet adresātu no grupas.
Dzēšana, izmantojot attālo lietotāja interfeisu
Piesakieties attālajā lietotāja interfeisā sistēmas pārvaldnieka režīmā [Address Book] [Favorites] vai [Coded Dial] izvēlieties grupu, kurā reģistrēts adresāts [Edit] izvēlieties adresātu [Delete] [OK]
Dzēšana, izmantojot vadības paneli
Ekrāns [Sākums] vadības panelī [Adr. grām.] izvēlieties grupu, kurā reģistrēts adresāts [Rediģēt] [Adresāts] izvēlieties adresātu [Dzēst] [Jā] [Lietot] [Lietot]
2
3

Nevar atrast piekļuves punktu.

Radās problēma, kas neļauj iekārtai noteikt bezvadu LAN maršrutētāju (piekļuves punktu).
Vai savienojuma tips ir konfigurēts pareizi?
Atlasiet savienojuma veidu (WPS) atbilstoši bezvadu LAN maršrutētāja atbalstītajai metodei. Savienojuma izveide ar bezvadu LAN, izmantojot maršrutētāja pogu (spiedpogas režīms)
Vai jūs izveidojāt savienojumu noteiktajā laikā?
Ja veidojat savienojumu, nospiežot bezvadu LAN maršrutētāja pogu, iekārtas vadības panelī iestatiet savienojuma tipu un tad vienas līdz divu minūšu laikā nospiediet bezvadu LAN maršrutētāja pogu. Savienojuma izveide ar bezvadu LAN, izmantojot maršrutētāja pogu (spiedpogas režīms)
Vai SSID un tīkla atslēga ir ievadīta pareizi?
Ievadot bezvadu LAN maršrutētāja informāciju manuāli, pārbaudiet bezvadu LAN maršrutētāja SSID un tīkla atslēgu, un pareizi konfigurējiet iekārtas iestatījumus. Savienojuma izveide ar bezvadu LAN, iestatot detalizēto informāciju (manuālās iestatīšanas metode)
Vai iekārta un bezvadu LAN maršrutētājs ir pareizi novietoti?
Iekārtu un bezvadu LAN maršrutētāju vajadzētu novietot vietā, kur starp ierīcēm nav sienu vai citu šķēršļu, un kur tie atrodas ne vairāk kā 50 m attālumā viens no otra.
Nelieciet tos tuvu mikroviļņu krāsnij, digitālajam bezvadu tālrunim vai citai ierīcei, kas rada radioviļņus.
Pārbaudiet bezvadu LAN maršrutētāja drošības iestatījumus.
Detalizētu informāciju skatiet bezvadu LAN maršrutētāja rokasgrāmatā vai sazinieties ar ražotāju.

Nav iespējams drukāt. Iespējams, ievietota ne Canon vai viltota kasetne.

Nevar izdrukāt, jo tiek izmantota tonera kasetne, kurai nevar garantēt drukas kvalitāti.
Aizstājiet ar jaunu tonera kasetni.
Tonera kasetnes nomaiņa
Lai nodrošinātu optimālu drukas kvalitāti, ieteicams izmantot oriģinālās Canon kasetnes. Izejmateriālu saraksts

Nevar drukāt saņemšanas datus.

Saņemtos datus kaut kādu iemeslu dēļ nevar izdrukāt.
Vai vadības panelī ir parādīts cēlonis un risinājums?
Ja ir, tad izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Vai iekārtas priekšējais vāks, aizmugurējais vāks vai padevēja vāks ir atvērts?
Ja tie ir atvērti, aizveriet tos.
Vai papīrs ir ievietots?
Ja papīrs nav ievietots, ievietojiet to. Papīra ievietošana
Vai papīrs ir iestrēdzis?
Ja ir, tad izņemiet visu iestrēgušo papīru. Papīra iestrēgšana
Vai ir gandrīz beidzies tonera kasetnes kalpošanas laiks?
Pārbaudiet atlikušā tonera daudzumu tonera kasetnē un, ja tonera ir maz, nomainiet kasetni.
Izejmateriālu atlikušā daudzuma pārbaude
Tonera kasetnes nomaiņa

Nevar saņemt faksu. Pārbaudiet, vai sūtītājs nosūtīja faksu pareizi.

Manuāli saņemot faksa dokumentu, darbības netika veiktas fiksētajā laikā, un radās iekārtas taimauts.
Ja faksa saņemšanas laikā tiek atskaņots signāls, 35 sekunžu laikā nospiediet [Sākt saņemš.].
Ekrāns [Sākums] vadības panelī [Fakss] [Sākt saņemšanu]

Nevar atpazīt attēlu.

Atmiņas datu nesēja drukā jūs atlasījāt attēlu, kuru nevar priekšskatīt.
Vai iekārtai ir pietiekami daudz brīvas atmiņas?
Ja iekārtai nav pietiekami daudz brīvās atmiņas, JPEG un TIFF attēlus nevar priekšskatīt.
Pārbaudiet iekārtas atmiņā saņemtos faksus, izdrukājiet vai pārsūtiet tos pēc nepieciešamības un izdzēsiet visus nevajadzīgos faksus. Atmiņā saglabāto faksu skatīšana un drukāšana

Nevar nosūtīt, jo ir norādīts vairāk nekā viens adresāts.

Faksu sūtīšana vairākiem adresātiem ir ierobežota.
Lai atceltu ierobežojumu, mainiet iestatījumu [Restrict Sequential Broadcast].
Piesakieties attālajā lietotāja interfeisā sistēmas pārvaldnieka režīmā [Settings/Registration] [TX Settings] [Fax TX Settings] [Edit] sadaļā [Restrict Sequential Broadcast], izvēlieties [Off] [OK]
Vadības panelī izvēlieties [Izvēlne] ekrānā [Sākums] un izvēlieties [Funkciju iestatījumi], lai mainītu iestatījumu. [Ierobežot secīgo sūtīšanu]

Nevar norādīt grupas adresātus, izmantojot numura sastādīšanas funkciju, nepaceļot klausuli.

Ja faksa sūtīšanas laikā nospiežat [Klausule], nevarat norādīt grupas adresātu.
Norādiet adresātu, nenospiežot [Klausule].

Nevar vienlaikus norādīt grupas adresātus vai vairākus adresātus.

Nevar norādīt vairākus adresātus vai adresātu grupu, kad klausule ir nocelta.
Nolieciet klausuli vietā un norādiet adresātu.

Nevar izmantot šos iestatījumus. Sūtīšana norādītajam adresātam ir ierobežota.

Sūtīšana adresātam vai saglabāšana vietā, kas reģistrēta norādītam izlases iestatījumam, ir ierobežota nodaļas ID pārvaldības dēļ.
Piesakieties ar nodaļas ID, kas neierobežo sūtīšanas vai saglabāšanas funkciju.
Lai uzzinātu nodaļas ID un PIN, sazinieties ar sistēmas administratoru.
Lai atceltu ierobežojumu, mainiet sava nodaļas ID iestatījumu [Restrict Functions].
Piesakieties attālajā lietotāja interfeisā sistēmas pārvaldnieka režīmā [Settings/Registration] [User Management] [Department ID Management] atlasiet rediģējamās nodaļas ID notīriet izvēles rūtiņu [Restrict Scan] un [Restrict Fax] [OK]
Vadības panelī izvēlieties [Izvēlne] ekrānā [Sākums] un izvēlieties [Pārvaldības iestatījumi], lai mainītu iestatījumu. [Nodaļu ID pārvaldība]

Kasetnes savienojuma kļūda. Nav iespējams drukāt. Iespējams, ievietota ne Canon vai viltota kasetne.

Nevar izdrukāt, jo tonera kasetne ir ielikta nepareizi, tonera kasetne ir bojāta vai tiek lietota tonera kasetne, kuras drukas kvalitāti nevar garantēt.
Ievietojiet tonera kasetni atpakaļ vai aizstājiet to ar jaunu tonera kasetni.
Tonera kasetnes nomaiņa
Lai nodrošinātu optimālu drukas kvalitāti, ieteicams izmantot oriģinālās Canon kasetnes. Izejmateriālu saraksts
Ja paziņojums joprojām tiek rādīts pēc tonera kasetnes atkārtotas ielikšanas, sazinieties ar izplatītāju vai servisa pārstāvi. Ja problēma nav atrisināta

Kasetnes sakaru kļūda. Garantija nesedz zaudējumus, kas radušies, lietojot kasetnes, kuras nav Canon kasetnes.

Nevar izdrukāt, jo tonera kasetne ir ievietota nepareizi, tā ir bojāta vai ir izmantota tonera kasetne, kuras ražotājs nav Canon, tādēļ ir radusies saziņas kļūda.
Ievietojiet tonera kasetni vēlreiz.
Tonera kasetnes nomaiņa
Lai nodrošinātu optimālu drukas kvalitāti, ieteicams izmantot oriģinālās Canon kasetnes. Izejmateriālu saraksts
Ja paziņojums joprojām tiek rādīts pēc tonera kasetnes atkārtotas ielikšanas, sazinieties ar izplatītāju vai servisa pārstāvi. Ja problēma nav atrisināta

Mainiet autentifikācijas paroli.

Parolei ir beidzies derīgums.
Iestatiet jaunu paroli.

Pārbaudiet autentifikācijas iestatījumus.

Iekārtā iestatītā autentificēšanas metode neatbilst RADIUS serverī iestatītajai.
Pārbaudiet autentifikācijas metodi, kas ir iestatīta RADIUS serverī, un iestatiet to pareizi.
IEEE 802.1X iestatīšana

Kopēšana ir ierobežota.

Kopēšana ir ierobežota nodaļas ID pārvaldības dēļ.
Piesakieties ar nodaļas ID, kam nav kopēšanas ierobežojuma.
Lai uzzinātu nodaļas ID un PIN, sazinieties ar sistēmas administratoru.
Lai atceltu ierobežojumu, mainiet sava nodaļas ID iestatījumu [Restrict Functions].
Piesakieties Remote UI (Attālais interfeiss) sistēmas pārvaldnieka režīmā [Settings/Registration] [User Management] [Department ID Management] atlasiet rediģējamo nodaļas ID notīriet izvēles rūtiņu [Restrict Black & White Copy] [OK]
Vadības panelī izvēlieties [Izvēlne] ekrānā [Sākums] un izvēlieties [Pārvaldības iestatījumi], lai mainītu iestatījumu. [Nodaļu ID pārvaldība]

Nevarēja savienot.

Radās kļūda, kuras dēļ iekārta nevar izveidot tiešu savienojumu.
Mazliet pagaidiet un pēc tam mēģiniet izveidot savienojumu vēlreiz.
Ja joprojām nevarat izveidot savienojumu, pārstartējiet iekārtu.
Lai izveidotu savienojumu iestatiet IP adresi, kas nav “192.168.22.xx”.
Lai lietotu iestatījumus, iekārta jāizslēdz un jāieslēdz vēlreiz.
Piesakieties attālajā lietotāja interfeisā sistēmas pārvaldnieka režīmā [Settings/Registration] [Network Settings] [Direct Connection Settings] [Edit] pozīcijā [IP Address for Direct Connection], ievadiet IP adresi [OK] restartējiet iekārtu
Vadības panelī izvēlieties [Izvēlne] ekrānā [Sākums] un pēc tam izvēlieties [Preferences], lai konfigurētu iestatījumus. [Tiešā savienojuma iestatījumi]
Vai apakštīkla maska ir konfigurēta pareizi?
Pārbaudiet IPv4 apakštīkla maskas iestatījumus. Mainiet iestatījumus, ja tie nav konfigurēti pareizi. Lai saņemtu detalizētu informāciju, sazinieties ar tīkla administratoru.
Iekārtai iestatītās IP adreses skatīšana
IPv4 adrešu iestatīšana

Nevarēja savienot. Pārbaudiet šifrēšanas atslēgu.

Nav pareizi konfigurēta bezvadu LAN maršrutētāja (piekļuves punkta) tīkla atslēga (šifrēšanas atslēga), tādēļ nevar izveidot savienojumu.
Atiestatiet tīkla atslēgu.
Pārbaudiet bezvadu LAN maršrutētāja tīkla atslēgu un pareizi konfigurējiet iekārtas iestatījumus. Savienojuma izveide ar bezvadu LAN

Nevarēja savienot. Sasniegts maksimālais piekļuves punktam pievienojamo ierīču skaits.

Ir sasniegts maksimālais iekārtu skaits, ko var pievienot bezvadu LAN maršrutētājam (piekļuves punktam), tādēļ nevar izveidot savienojumu.
Samaziniet bezvadu LAN maršrutētājam pievienoto ierīču (klientu) skaitu.
Informāciju par maksimālo savienojumu skaitu skatiet attiecīgā bezvadu LAN maršrutētāja rokasgrāmatā vai sazinieties ar ražotāju.

Nevarēja savienot Ērtā savienojuma režīmā, izmantojot personālo datoru. Ierīce tiks restartēta.

Radās kļūda, tādēļ iekārtu nevar pievienot piekļuves punkta režīmā. Iespējams, ka kļūda ir radusies, palaižot bezvadu iestatīšanas režīmu.
Restartējiet iekārtu un vēlreiz palaidiet bezvadu iestatīšanas režīmu.
Nepieciešamas administratora privilēģijas.
[Sākums] vadības panelī [Izvēlne] [Preferences] [Tīkls] [Ērts savienoj., izmantojot pers. datoru] [Jā] sāciet iestatījumus datorā

Nevarēja savienot, izmantojot bezvadu LAN. Izslēdziet un ieslēdziet galveno strāvas padevi, pēc tam vēlreiz konfigurējiet iestatījumus.

Radās kļūda, tādēļ iekārtu nevar pievienot bezvadu LAN.
Restartējiet iekārtu un vēlreiz konfigurējiet bezvadu LAN savienojumu.
Savienojuma izveide ar bezvadu LAN
Vai iekārta un bezvadu LAN maršrutētājs (piekļuves punkts) ir pareizi novietoti?
Iekārtu un bezvadu LAN maršrutētāju vajadzētu novietot vietā, kur starp ierīcēm nav sienu vai citu šķēršļu, un kur tie atrodas ne vairāk kā 50 m attālumā viens no otra.
Nelieciet tos tuvu mikroviļņu krāsnij, digitālajam bezvadu tālrunim vai citai ierīcei, kas rada radioviļņus.
Pārbaudiet bezvadu LAN maršrutētāja drošības iestatījumus.
Detalizētu informāciju skatiet bezvadu LAN maršrutētāja rokasgrāmatā vai sazinieties ar ražotāju.

Nevarēja savienot, izmantojot WPS. Mirkli uzgaidiet, pēc tam vēlreiz konfigurējiet iestatījumus.

Radās kļūda, kuras dēļ iekārta nevar izveidot WPS savienojumu.
Mirkli uzgaidiet un vēlreiz konfigurējiet iestatījumus.
Ja WPS savienojumu joprojām nevar izveidot, pārbaudiet, vai bezvadu LAN maršrutētājs (piekļuves punkts) atbalsta WPS.
Ja tas atbalsta WPS
Pārbaudiet, vai iekārta un bezvadu LAN maršrutētājs ir pareizi novietoti.
Iekārtu un bezvadu LAN maršrutētāju vajadzētu novietot vietā, kur starp ierīcēm nav sienu vai citu šķēršļu, un kur tie atrodas ne vairāk kā 50 m attālumā viens no otra.
Nelieciet tos tuvu mikroviļņu krāsnij, digitālajam bezvadu tālrunim vai citai ierīcei, kas rada radioviļņus.
Ja tas neatbalsta WPS
Izveidojiet savienojumu, izvēloties citu savienojuma veidu. Savienojuma izveide ar bezvadu LAN

Nevarēja noteikt nevienu savienojumu no bezvadu ierīcēm.

Radās kļūda, tādēļ iekārta nevar noteikt mobilās ierīces.
Vai jūs izveidojāt savienojumu noteiktajā laikā?
Pievienojiet mobilo ierīci iekārtai piecu minūšu laikā kopš SSID un tīkla atslēgas parādīšanās.

Nevarēja veikt tīrīšanu.

Tīrīšanu nevarēja veikt iestrēguša papīra, nepareizi ievietota papīra vai citas problēmas dēļ.
Ievietojiet papīru papīra atvilktnē pareizi.
Tīrīšanas laikā rīkojieties saskaņā ar norādījumiem vadības panelī un ievietojiet lietojamu papīru. Papīra ievietošana papīra atvilktnē
Vai papīrs ir iestrēdzis?
Ja ir, tad izņemiet visu iestrēgušo papīru. Papīra iestrēgšana

Nevarēja veikt labošanu.

Korekciju nevarēja veikt iestrēguša papīra, nepareizi ievietota papīra vai citas problēmas dēļ.
Ievietojiet papīru papīra atvilktnē pareizi.
Korekcijas laikā rīkojieties saskaņā ar norādījumiem vadības panelī un ievietojiet lietojamu papīru. Papīra ievietošana papīra atvilktnē
Uzlieciet uz planšetes stikla papīru ar izdrukāto kalibrēšanas attēlu.
Novietojiet kalibrēšanas attēlu ar apdrukāto pusi uz leju un melno svītru pret iekārtas aizmuguri.
Vai papīrs ir iestrēdzis?
Izņemiet visu iestrēgušo papīru. Papīra iestrēgšana
Pārbaudiet tonera kasetnē atlikušo tonera daudzumu.
Lai veiktu korekcijas, tonera kasetnē ir jābūt pietiekamam tonera daudzumam. Pārbaudiet atlikušā tonera daudzumu tonera kasetnē un, ja tonera ir maz, nomainiet kasetni.
Izejmateriālu atlikušā daudzuma pārbaude
Tonera kasetnes nomaiņa

Nevarēja veikt IEEE 802.1X autentifikāciju. Nevar analizēt autentifikācijas servera sertifikātu.

Pārbaudiet autentifikācijas servera sertifikātu un, ja nepieciešams, mainiet iestatījumu.
Pārbaudiet RADIUS servera sertifikātu un, ja nepieciešams, mainiet iestatījumu.
IEEE 802.1X iestatīšana

Nevarēja veikt IEEE 802.1X autentifikāciju. Mainiet autentifikācijas paroli.

Parolei ir beidzies derīgums.
Iestatiet jaunu paroli.
IEEE 802.1X iestatīšana

Nevarēja veikt IEEE 802.1X autentifikāciju. Pārbaudiet autentifikācijas iestatījumus.

Iekārtā iestatītā autentificēšanas metode neatbilst RADIUS serverī iestatītajai.
Pārbaudiet autentifikācijas metodi, kas ir iestatīta RADIUS serverī, un iestatiet to pareizi.
IEEE 802.1X iestatīšana

Nevarēja veikt IEEE 802.1X autentifikāciju. Konfigurējiet pareizu autentifikācijas informāciju.

IEEE 802.1X autentifikācijas metode vai autentifikācijas informācija nav iestatīta pareizi.
Iestatiet autentifikācijas metodi un autentifikācijas informāciju (atslēgas un sertifikāti, parole, CA sertifikāts) pareizi.
IEEE 802.1X iestatīšana
Atslēgas un sertifikāta pārvaldīšana un verificēšana

Nevarēja veikt IEEE 802.1X autentifikāciju. Konfigurējiet autentifikācijai nepieciešamo informāciju.

IEEE 802.1X autentifikācijas metode vai autentifikācijas informācija nav iestatīta pareizi.
Iestatiet autentifikācijas metodi un autentifikācijas informāciju (atslēgas un sertifikāti, parole, CA sertifikāts) pareizi.
IEEE 802.1X iestatīšana
Atslēgas un sertifikāta pārvaldīšana un verificēšana

Nevarēja veikt IEEE 802.1X autentifikāciju. Nav atbildes no adresāta.

Tīkla savienojumam, iespējams, ir problēma.
Pārbaudiet tīkla statusu un iestatījumus.
Pārbaudiet Ethernet kabeli un ieslēgšanas statusu.
Pārbaudiet bezvadu LAN maršrutētāja tīkla atslēgu un pareizi konfigurējiet iekārtas iestatījumus.

Nevarēja veikt IEEE 802.1X autentifikāciju. Autentifikācijas servera sertifikātam ir beidzies derīgums.

No RADIUS servera sūtītajam servera sertifikātam ir beidzies derīguma termiņš.
Pārbaudiet RADIUS servera derīguma termiņa datumu.
IEEE 802.1X iestatīšana

Nevarēja veikt IEEE 802.1X autentifikāciju. Autentifikācijas servera sertifikāts nav pareizs.

CA sertifikāts, kas atbalsta autentifikācijas servera sertifikātu, iekārtai nav reģistrēs.
Pārbaudiet autentifikācijas servera sertifikāta informāciju un reģistrējiet atbalstītu CA sertifikātu.
IEEE 802.1X iestatīšana
Atslēgas un sertifikāta vai no izsniedzējiestādes saņemtā CA sertifikāta reģistrēšana

Nevarēja autorizēt atvērtu sistēmu. Pārbaudiet šifrēšanas atslēgas iestatījumus.

Iekārtas un bezvadu LAN maršrutētāja (piekļuves punkta) WEP autentifikācijas metodes neatbilst vai bezvadu LAN maršrutētāja MAC adreses filtrēšana ir iestatīta tā, lai novērstu savienojuma izveidošanu ar iekārtu, tādējādi neļaujot atvērtās sistēmas autentifikāciju.
Izmantojiet manuālo iestatīšanas metodi, lai mainītu WEP autentifikācijas metodi uz [Koplietošanas atslēga], un vēlreiz izveidojiet savienojumu.
Savienojuma izveide ar bezvadu LAN, iestatot detalizēto informāciju (manuālās iestatīšanas metode)
Bezvadu LAN maršrutētāja MAC adrešu filtrēšanas iestatījumā ļaujiet izveidot savienojumu ar iekārtu.
Pārbaudiet iekārtas MAC adresi un konfigurējiet bezvadu LAN maršrutētāju, lai atļautu izveidot savienojumu no attiecīgās MAC adreses. Bezvadu LAN MAC adreses un savienojuma informācijas skatīšana
Iestatījuma metodi skatiet bezvadu LAN maršrutētāja rokasgrāmatā vai sazinieties ar ražotāju.

Nevarēja autorizēt koplietošanas atslēgu. Pārbaudiet šifrēšanas atslēgas iestatījumus.

Bezvadu LAN maršrutētāja (piekļuves punkta) tīkla atslēga (šifrēšanas atslēga) nav konfigurēta pareizi, vai arī iekārtas un bezvadu LAN maršrutētāja WEP autentifikācijas metodes nav atbilstošas, tādēļ nevar veikt koplietojamās atslēgas autentifikāciju.
Atiestatiet tīkla atslēgu.
Pārbaudiet bezvadu LAN maršrutētāja tīkla atslēgu un pareizi konfigurējiet iekārtas iestatījumus. Savienojuma izveide ar bezvadu LAN
Izvēlieties atbilstošu iekārtas un bezvadu LAN maršrutētāja WEP autentifikācijas metodi.
Iekārtā var iestatīt koplietojamās atslēgas autentifikāciju, un bezvadu LAN maršrutētāju var iestatīt pozīcijā Atvērtās sistēmas autentifikācija. Mainiet WEP iestatījumu atbilstoši izmantotajai autentifikācijas metodei.
Kad izmantot atvērtās sistēmas autentifikāciju
Izveidojiet savienojumu ar bezvadu LAN, izmantojot kādu no šīm metodēm:
Izveidojiet savienojumu ar piekļuves punkta iestatīšanas metodi. Savienojuma izveide ar bezvadu LAN, meklējot maršrutētāju (piekļuves punkta iestatīšanas metode)
Ar manuālās iestatīšanas metodi izveidojiet savienojumu ar WEP autentifikācijas metodi, iestatot to pozīcijā [Atvērta sistēma]. Savienojuma izveide ar bezvadu LAN, iestatot detalizēto informāciju (manuālās iestatīšanas metode)
Koplietojamās atslēgas autentifikācijas izmantošana
Bezvadu LAN maršrutētājā nomainiet WEP autentifikācijas metodi uz “koplietojama atslēga” un vēlreiz izveidojiet savienojumu. Iestatījuma metodi skatiet bezvadu LAN maršrutētāja rokasgrāmatā vai sazinieties ar ražotāju.

Tiešais savienojums ir pārtraukts.

Savienojums ar mobilo ierīci tika pārtraukts.
Vēlreiz izveidojiet tiešo savienojumu.
Mobilās ierīces tieša savienojuma izveide ar iekārtu (tiešais savienojums)

Ērtā savienojuma režīms, izmantojot personālo datoru, pārtraukts taimauta dēļ. Ierīce tiks restartēta.

Kopš bezvadu iestatījuma režīma izveidošanas ir pagājušas 30 minūtes un savienojums ar datoru nav izveidots.
Restartējiet iekārtu un vēlreiz palaidiet bezvadu iestatīšanas režīmu.
Nepieciešamas administratora privilēģijas.
[Sākums] vadības panelī [Izvēlne] [Preferences] [Tīkls] [Ērts savienoj., izmantojot pers. datoru] [Jā] sāciet iestatījumus datorā

Kasetnes darbmūža beigas

Beidzies tonera kasetnes darbmūžs.
Ir ieteicams aizstāt to ar jaunu tonera kasetni.
Nospiediet [Parādīt kasetnes nomaiņas darbības] un nomainiet tonera kasetni, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Tonera kasetnes nomaiņa

Faksa ziņojumu sūtīšana ir ierobežota.

Faksa dokumentu sūtīšana ir ierobežota nodaļas ID pārvaldības dēļ.
Piesakieties ar nodaļas ID, kam nav faksa dokumentu sūtīšanas ierobežojuma.
Lai uzzinātu nodaļas ID un PIN, sazinieties ar sistēmas administratoru.
Lai atceltu ierobežojumu, mainiet sava nodaļas ID iestatījumu [Restrict Functions].
Piesakieties attālajā lietotāja interfeisā sistēmas pārvaldnieka režīmā [Settings/Registration] [User Management] [Department ID Management] atlasiet rediģējamo nodaļas ID notīriet izvēles rūtiņu [Restrict Fax] [OK]
Vadības panelī izvēlieties [Izvēlne] ekrānā [Sākums] un izvēlieties [Pārvaldības iestatījumi], lai mainītu iestatījumu. [Nodaļu ID pārvaldība]

Ievietojiet papīru.

Nav ievietots pareizais papīrs.
Vai papīra atvilktnē vai universālajā teknē ir ievietots papīrs?
Ja papīrs nav ievietots, ievietojiet to. Papīra ievietošana
Vai jūs izmantojat piemērotu papīru, drukājot atskaites, sarakstus un saņemtos datus?
Pārbaudiet, vai papīrs ir lietojams, un tā vietā lieciet izmantošanas mērķim atbilstošu papīru.
Lietojamais papīrs
Papīra ievietošana
Iestatiet papīra formātu un tipu atbilstoši ievietotajam papīram. Papīra formāta un veida norādīšana

Zems kasetnes uzpildes līmenis

Tuvojas tonera kasetnes maiņas laiks.
Sagatavojiet jaunu tonera kasetni un nomainiet vecās, ja nepieciešams.
Drukājot lielus drukas darbus, ir ieteicams nospiest [Parādīt kasetnes nomaiņas darbības] un nomainīt tonera kasetni, izpildot ekrānā dotās norādes. Tonera kasetnes nomaiņa
Lai turpinātu drukāt, izmantojiet tālāk aprakstīto procedūru.
Faksa, i-faksa vai automātiskā pārskata drukāšana
Tālāk minētajos gadījumos datus var saglabāt iekārtas atmiņā, nedrukājot to, lai novērstu iespēju, ka tiek izdrukāts grūti salasāms teksts vai grūti saskatāmi attēli.
Faksa vai i-faksa saņemšana
Ja ir iestatīta saziņas rezultātu pārskata automātiska drukāšana
Lai turpinātu drukāšanu, iespējojiet [Continue Printing When Amount in Cartridge Is Low].
Piesakieties attālajā lietotāja interfeisā [Settings/Registration] [RX/Forwarding Settings] vai [RX Settings] [Common Settings] [Edit] pozīcijā [Common Settings] atzīmējiet [Continue Printing When Amount in Cartridge Is Low] izvēles rūtiņu [OK]
Vadības panelī izvēlieties [Izvēlne] ekrānā [Sākums] un pēc tam izvēlieties [Funkciju iestatījumi], lai konfigurētu iestatījumus. [Turp. dr., ja daudz.kas. zems]
* Ja ir iespējots šis iestatījumus, izdrukas var būt gaišas vai blāvas.
Jūs varat manuāli norādīt, kad šim ziņojumam parādīties (kad toneris ir gandrīz tukšs). [Kasetnes sagat. rādīš. laiks]

Atmiņa ir pilna (Drošā druka)

Atmiņa ir pilna ar drošās drukas datiem, kas nav izdrukāti.
Drošo drukas datu, kas saglabāti atmiņā, drukāšana.
Informāciju par to, kā drukāt, meklējiet procedūrā, kas paredzēta drošās drukas funkcijas izmantošanai. 2. darbība. Drošo datu drukāšana, ievadot PIN vai paroli

Atmiņa ir pilna (Izlaist kļūdu)

Atmiņa ir pilna ar tādiem datiem, kurus nevarēja izdrukāt kļūdas dēļ.
Atceliet kļūdu uzrādošo datu drukāšanu vai piespiediet [Izlaist kļūdu] uz [Statusa pārraudzība] ekrāna.
Drukāšanas atcelšana no vadības paneļa vai Remote UI (Attālais interfeiss)
Drukas darba statusa un žurnāla aplūkošana

Drukāšana no atmiņas ierīces ir ierobežota.

Iestatījumi ir konfigurēti, lai nevarētu izdrukāt datus no USB atmiņas ierīces.
Lai atceltu ierobežojumu, mainiet iestatījumu [Memory Media Settings].
Lai lietotu iestatījumus, iekārta jāizslēdz un jāieslēdz vēlreiz.
Piesakieties attālajā lietotāja interfeisā sistēmas pārvaldnieka režīmā [Settings/Registration] [Store/Access Files Settings] [Memory Media Settings] [Edit] atzīmējiet [Memory Media Print] izvēles rūtiņu [OK] restartējiet iekārtu.
Vadības panelī izvēlieties [Izvēlne] ekrānā [Sākums] un izvēlieties [Funkciju iestatījumi], lai mainītu iestatījumu. [Atmiņas ierīces iestatījumi]

Adresāts neatbild.

Iespējams, ka Ethernet kabelis nav savienots vai ir radusies ar slēdzi saistīta problēma.
Pārbaudiet Ethernet kabeli un ieslēgšanas statusu.

Resursdators neatbild.

Iekārta nav pareizi savienota ar tīklu.
Pārbaudiet iekārtas un tīkla iestatījumus un vēlreiz izveidojiet savienojumu.
Ja ir izveidots savienojums caur bezvadu LAN
Konfigurējiet iestatījumus atbilstoši savai lietošanas videi. Savienojuma izveide ar bezvadu LAN
Ja ir izveidots savienojums caur vadu LAN
Pārbaudiet, vai Ethernet kabelis ir pievienots pareizi. Savienojuma izveide ar vadu LAN

Iestrēdzis papīrs.

Drukāšanas laikā iekārtā ir iestrēdzis papīrs.
Izņemiet iestrēgušo papīru un, ja drukāšana neatsākas automātiski, mēģiniet izdrukāt vēlreiz.
Papīra iestrēgšana

Iest. un ievietotā papīra izm. neatbilstība

Iekārtā ievietotā papīra formāts neatbilst printera draivera vadības panelī iestatītajam.
Ielieciet tāda formāta papīru, kas atbilst papīra formāta iestatījumiem.
Ja izmantojat ievietoto papīru
Mainiet papīra formāta iestatījumu vadības panelī, lai tas atbilstu ievietotā papīra formātam.
Papīra atvilktnē ievietotā papīra formāta un veida iestatīšana
Universālās teknes papīra formāta un veida iestatīšana
Drukājot no datora, mainiet papīra formāta iestatījumu printera draiverī, lai tas atbilstu ievietotā papīra formātam. Drukāšana no datora
Papīra atkārtota ievietošana
Ievietojiet tāda formāta papīru, kas norādīts vadības panelī vai printera draiverī. Papīra ievietošana
Pārbaudiet vai papīra vadotnes ir vienā līnijā ar marķējumiem un nav ne par vaļīgu, ne stingru.
Papīra atvilktne
Universālā tekne

Sagatavojiet kasetni.

Tuvojas tonera kasetnes maiņas laiks.
Sagatavojiet jaunu tonera kasetni un nomainiet vecās, ja nepieciešams.
Drukājot lielus darbus, ir ieteicams nomainīt tonera kasetni. Tonera kasetnes nomaiņa
Lai turpinātu drukāt, izmantojiet tālāk aprakstīto procedūru.
Faksa, i-faksa vai automātiskā pārskata drukāšana
Tālāk minētajos gadījumos datus var saglabāt iekārtas atmiņā, nedrukājot to, lai novērstu iespēju, ka tiek izdrukāts grūti salasāms teksts vai grūti saskatāmi attēli.
Faksa vai i-faksa saņemšana
Ja ir iestatīta saziņas rezultātu pārskata automātiska drukāšana
Lai turpinātu drukāšanu, iespējojiet [Continue Printing When Amount in Cartridge Is Low].
Piesakieties attālajā lietotāja interfeisā [Settings/Registration] [RX/Forwarding Settings] vai [RX Settings] [Common Settings] [Edit] pozīcijā [Common Settings] atzīmējiet [Continue Printing When Amount in Cartridge Is Low] izvēles rūtiņu [OK]
Vadības panelī izvēlieties [Izvēlne] ekrānā [Sākums] un pēc tam izvēlieties [Funkciju iestatījumi], lai konfigurētu iestatījumus. [Turp. dr., ja daudz.kas. zems]
* Ja ir iespējots šis iestatījumus, izdrukas var būt gaišas vai blāvas.
Jūs varat manuāli norādīt, kad šim ziņojumam parādīties (kad toneris ir gandrīz tukšs). [Kasetnes sagat. rādīš. laiks]

Drukāšana ir ierobežota.

Drukāšana ir ierobežota nodaļas ID pārvaldības dēļ.
Pierakstieties ar nodaļas ID, kam nav drukas ierobežojuma.
Lai uzzinātu nodaļas ID un PIN, sazinieties ar sistēmas administratoru.
Lai atceltu ierobežojumu, mainiet sava nodaļas ID iestatījumu [Restrict Functions].
Piesakieties Remote UI (Attālais interfeiss) sistēmas pārvaldnieka režīmā [Settings/Registration] [User Management] [Department ID Management] atlasiet rediģējamo nodaļas ID notīriet izvēles rūtiņu [Restrict Black & White Print] [OK]
Vadības panelī izvēlieties [Izvēlne] ekrānā [Sākums] un izvēlieties [Pārvaldības iestatījumi], lai mainītu iestatījumu. [Nodaļu ID pārvaldība]

Garantija nesedz zaudējumus, kas radušies, lietojot kasetnes, kuras nav Canon kasetnes. Atlikušās tintes līmeni kasetnē nevar precīzi parādīt.

Tonera atlikušais daudzums netiek rādīts pareizi, jo tiek izmantota tonera kasetne, kurai nevar garantēt drukas kvalitāti.
Aizstājiet ar jaunu tonera kasetni.
Tonera kasetnes nomaiņa
Lai nodrošinātu optimālu drukas kvalitāti, ieteicams izmantot oriģinālās Canon kasetnes. Izejmateriālu saraksts

Attālā skenēšana ir ierobežota.

Nodaļas ID pārvaldība ierobežo skenēšanu no datora.
Lai atceltu ierobežojumu, mainiet iestatījumu [Department ID Management].
Piesakieties attālajā lietotāja interfeisā sistēmas pārvaldnieka režīmā [Settings/Registration] [User Management] [Department ID Management] [Edit] atzīmējiet [Allow Scan Jobs with Unknown IDs] izvēles rūtiņu [OK]
Vadības panelī izvēlieties [Izvēlne] ekrānā [Sākums] un izvēlieties [Pārvaldības iestatījumi], lai mainītu iestatījumu. [Nodaļu ID pārvaldība]

Skenēšana ir ierobežota.

Skenēšana ir ierobežota nodaļas ID pārvaldības dēļ.
Piesakieties ar nodaļas ID, kam nav skenēšanas ierobežojuma.
Lai uzzinātu nodaļas ID un PIN, sazinieties ar sistēmas administratoru.
Lai atceltu ierobežojumu, mainiet sava nodaļas ID iestatījumu [Restrict Functions].
Piesakieties attālajā lietotāja interfeisā sistēmas pārvaldnieka režīmā [Settings/Registration] [User Management] [Department ID Management] atlasiet rediģējamo nodaļas ID notīriet izvēles rūtiņu [Restrict Scan] [OK]
Vadības panelī izvēlieties [Izvēlne] ekrānā [Sākums] un izvēlieties [Pārvaldības iestatījumi], lai mainītu iestatījumu. [Nodaļu ID pārvaldība]

Iestatiet pareizu autentifikācijas informāciju.

IEEE 802.1X autentifikācijas metode vai autentifikācijas informācija nav iestatīta pareizi.
Iestatiet autentifikācijas metodi un autentifikācijas informāciju (atslēgas un sertifikāti, parole, CA sertifikāts) pareizi.
IEEE 802.1X iestatīšana
Atslēgas un sertifikāta pārvaldīšana un verificēšana

Iestatiet informāciju, kas nepieciešama autentifikācijai.

IEEE 802.1X autentifikācijas metode vai autentifikācijas informācija nav iestatīta pareizi.
Iestatiet autentifikācijas metodi un autentifikācijas informāciju (atslēgas un sertifikāti, parole, CA sertifikāts) pareizi.
IEEE 802.1X iestatīšana
Atslēgas un sertifikāta pārvaldīšana un verificēšana

Ir ierobežota jaunu adresātu norādīšana un reģistrēšana.

Sūtīšanai var norādīt tikai adrešu grāmatā reģistrētos adresātus.
Lai atceltu ierobežojumu, mainiet iestatījumu [Restrict New Destinations].
Piesakieties attālajā lietotāja interfeisā sistēmas pārvaldnieka režīmā [Settings/Registration] [TX Settings] [Restrict New Destinations] [Edit] notīriet izvēles rūtiņu [Restrict New Destinations] [OK]
Vadības panelī izvēlieties [Izvēlne] ekrānā [Sākums] un izvēlieties [Funkciju iestatījumi], lai mainītu iestatījumu. [Ierobežot jaunus adresātus]

Autentifikācijas servera sertifikātam ir beidzies derīguma termiņš.

No RADIUS servera sūtītajam servera sertifikātam ir beidzies derīguma termiņš.
Pārbaudiet RADIUS servera derīguma termiņa datumu.
IEEE 802.1X iestatīšana

Autentifikācijas servera sertifikāts nav pareizs.

CA sertifikāts, kas atbalsta autentifikācijas servera sertifikātu, iekārtai nav reģistrēs.
Pārbaudiet autentifikācijas servera sertifikāta informāciju un reģistrējiet atbalstītu CA sertifikātu.
IEEE 802.1X iestatīšana
Atslēgas un sertifikāta vai no izsniedzējiestādes saņemtā CA sertifikāta reģistrēšana

Dators ir ierobežots.

Skenēto datu saglabāšana datorā ir ierobežota nodaļas ID pārvaldības dēļ.
Lai atceltu ierobežojumu, mainiet iestatījumu [Department ID Management].
Piesakieties attālajā lietotāja interfeisā sistēmas pārvaldnieka režīmā [Settings/Registration] [User Management] [Department ID Management] [Edit] atzīmējiet [Allow Scan Jobs with Unknown IDs] izvēles rūtiņu [OK]
Vadības panelī izvēlieties [Izvēlne] ekrānā [Sākums] un izvēlieties [Pārvaldības iestatījumi], lai mainītu iestatījumu. [Nodaļu ID pārvaldība]

Šifrēšanas atslēga ir nepareizi iestatīta. Pārbaudiet šifrēšanas atslēgas iestatījumus.

Iekārtā nav pareizi konfigurēta bezvadu LAN maršrutētāja (piekļuves punkta) tīkla atslēga (šifrēšanas atslēga). Vai arī iekārtas WEP autentificēšanas metode neatbilst bezvadu LAN maršrutētāja metodei.
Atiestatiet tīkla atslēgu.
Pārbaudiet bezvadu LAN maršrutētāja tīkla atslēgu un pareizi konfigurējiet iekārtas iestatījumus. Savienojuma izveide ar bezvadu LAN
Izvēlieties atbilstošu iekārtas un bezvadu LAN maršrutētāja WEP autentifikācijas metodi.
Iekārtā var iestatīt koplietojamās atslēgas autentifikāciju, un bezvadu LAN maršrutētāju var iestatīt pozīcijā Atvērtās sistēmas autentifikācija. Mainiet WEP iestatījumu atbilstoši izmantotajai autentifikācijas metodei.
Kad izmantot atvērtās sistēmas autentifikāciju
Izveidojiet savienojumu ar bezvadu LAN, izmantojot kādu no šīm metodēm:
Izveidojiet savienojumu ar piekļuves punkta iestatīšanas metodi. Savienojuma izveide ar bezvadu LAN, meklējot maršrutētāju (piekļuves punkta iestatīšanas metode)
Ar manuālās iestatīšanas metodi izveidojiet savienojumu ar WEP autentifikācijas metodi, iestatot to pozīcijā [Atvērta sistēma]. Savienojuma izveide ar bezvadu LAN, iestatot detalizēto informāciju (manuālās iestatīšanas metode)
Koplietojamās atslēgas autentifikācijas izmantošana
Bezvadu LAN maršrutētājā nomainiet WEP autentifikācijas metodi uz “koplietojama atslēga” un vēlreiz izveidojiet savienojumu. Iestatījuma metodi skatiet bezvadu LAN maršrutētāja rokasgrāmatā vai sazinieties ar ražotāju.

Faksa numurā ir pārāk daudz ciparu.

Faksa dokumentu nevar nosūtīt, jo norādītajā faksa numurā ir pārāk daudz ciparu.
Lai nosūtītu faksa dokumentu, norādiet faksa numuru, kas nepārsniedz maksimālo ciparu skaitu.
Ja iestatījumos ir konfigurēta faksa dokumenta nosūtīšana pēc īpaša numura ievadīšanas, pirms norādāt adrešu grāmatā reģistrētu adresātu, ir iespējams pārsniegt maksimālo ciparu skaitu, lai nosūtītu faksa dokumentu. [Lietot adr. grām., ja nol. klaus.]

Atmiņa ir pilna. Vadības panelī tiek rādīts ziņojums

Nevar veikt skenēšanu vai faksa dokumenta sūtīšanu, jo nav pietiekami daudz pieejamas atmiņas. Ja ir drukājami vai nosūtāmi dati, pagaidiet, kamēr tiek pabeigta apstrāde.
Pārbaudiet atmiņā saglabātos faksus.
Drukājiet vai pārsūtiet tos pēc nepieciešamības un izdzēsiet nevajadzīgos faksus. Atmiņā saglabāto faksu skatīšana un drukāšana
Skenējot mainiet datu lielumu uz mazu faila formātu.
Ekrāns [Sākums] vadības panelī [Skenēšana] izvēlieties skenēšanas tipu [Sūtīšanas iestatījumi] cilne*1 [Faila formāts] izvēlieties faila formātu.
*1 Varat izlaist šo darbību, saglabājot datus USB atmiņas ierīcē.
Detalizētu informāciju par failu formātiem skatiet šeit:
Faila / sadalījuma iestatīšana
Saglabājot skenētos datus USB atmiņas ierīcē, izdzēsiet no ierīces visus nevajadzīgos failus vai izmantojiet citu USB atmiņas ierīci.
USB atmiņas ierīces ievietošana un izņemšana
Sūtot faksus, sadaliet oriģinālu vai samaziniet izšķirtspēju.
Sūtot oriģinālu ar daudzām lappusēm, oriģinālu pirms sūtīšanas sadaliet.
Ja nepieciešams skenēt oriģinālu, mainiet iestatīto izšķirtspēju uz zemāku.
Ekrāns [Sākums] vadības panelī [Fakss] [Sūt./saņ. iestat.] cilnē [Izšķirtspēja] izvēlieties izšķirtspēju.

Atmiņa ir pilna. Vēlreiz ievadiet oriģināla veida iestatījumus.

Oriģinālu nevar noskenēt, jo nav pietiekami daudz brīvas atmiņas kopēšanas laikā.
Lai kopētu, mainiet iestatījumu [Oriģināla veids].
Ekrāns [Sākums] vadības panelī [Kopēšana] [Citi iestatījumi] [Oriģināla veids] [Teksts/fotoattēls].

Atmiņa ir pilna. Skenēšana tiks atcelta. Vai vēlaties drukāt?

Oriģinālu nevar nolasīt, jo nav pietiekami daudz brīvas atmiņas. Iespējams arī, ka šķirošanas un kopēšanas laikā nevarēja nolasīt visas lapas.
Pirms kopēšanas sadaliet oriģinālu.
Izdrukājiet dokumentu līdz nolasītajām lapām vai atceliet darbu un pirms kopēšanas sadaliet oriģinālu.
Mēģiniet konfigurēt iestatījumu, kā norādīts tālāk.
Ekrāns [Sākums] vadības panelī [Kopēšana] [Citi iestatījumi] [Oriģināla veids] [Teksts/fotoattēls].

Ievadīto rakstzīmju skaits nav pareizs, vai ir izmantotas nederīgas rakstzīmes.

Iekārtā nav pareizi konfigurēta bezvadu LAN maršrutētāja (piekļuves punkta) tīkla atslēga.
Atiestatiet tīkla atslēgu.
Pārbaudiet bezvadu LAN maršrutētāja tīkla atslēgu un pareizi konfigurējiet iekārtas iestatījumus. Savienojuma izveide ar bezvadu LAN

USB atmiņa ir ierobežota.

Ir ierobežota skenēto oriģinālu saglabāšana USB atmiņas ierīcē.
Lai atceltu ierobežojumu, mainiet iestatījumu [Memory Media Settings].
Lai lietotu iestatījumus, iekārta jāizslēdz un jāieslēdz vēlreiz.
Piesakieties attālajā lietotāja interfeisā sistēmas pārvaldnieka režīmā [Settings/Registration] [Store/Access Files Settings] [Memory Media Settings] [Edit] atzīmējiet [Store to Memory Media] izvēles rūtiņu [OK] restartējiet iekārtu.
Vadības panelī izvēlieties [Izvēlne] ekrānā [Sākums] un izvēlieties [Funkciju iestatījumi], lai mainītu iestatījumu. [Atmiņas ierīces iestatījumi]

Lietojiet attālo interfeisu, lai iestatītu autentifikācijai nepieciešamo informāciju.

IEEE 802.1X autentifikācijas metode vai autentifikācijas informācija nav iestatīta pareizi.
Pārbaudiet IEEE 802.1X iestatījumu un iestatiet to pareizi.
Pārbaudiet tālāk norādīto un, ja nepieciešams, mainiet iestatījumu. IEEE 802.1X iestatīšana
Pierakstīšanās vārds ir norādīts pareizi.
Ir atlasīta vismaz viena no tālāk norādītajām izvēles rūtiņām: [Use TLS], [Use TTLS] un [Use PEAP].
Ja izmantojat TLS, atslēga un sertifikāts ir reģistrēti.
Ja lietojat TTLS vai PEAP, lietotājvārds un parole ir iestatīti pareizi.
9RXW-0HX