Faksa dokumentu sūtīšana

Izmantojot iekārtu, var skenēt dokumentu, fotoattēlu vai citus drukātus materiālus (oriģinālus), pārveidojot par melnbaltu attēlu, un pēc tam to nosūtīt.
Faksa dokumentu var sūtīt arī pēc tālruņa sarunas. Faksa sūtīšana pēc tālruņa sarunas (manuāla sūtīšana)
1
Novietojiet oriģinālu. Oriģinālu novietošana
2
Vadības panelī nospiediet [Fakss] ekrānā [Sākums]. Ekrāns [Sākums]
Tiek parādīts faksa ekrāns.
3
Nospiediet [Atiestatīt].
Ja iepriekš sūtītā faksa adresāts saglabājas, fakss var tikt nosūtīts nepareizam adresātam. Atiestatiet iestatījumu pirms darbības.
4
Norādiet adresātu cilnē [Ievadīt adr.], [Norādīt adresātu] vai [Adr. grām.]. Adresātu norādīšana
Ievadiet faksa numuru, izmantojot ciparu taustiņus, vai atlasiet reģistrētu adresātu.
* Ja iekārtai ir izveidots savienojums ar privātā atzara centrāli (PBX), nospiediet [R] pirms adresāta ievadīšanas, izmantojot ciparu taustiņus. Ja [R] nav pieejams, jums jāreģistrē R taustiņa iestatījums. [R taustiņa iestatījums]
5
Cilnē [Sūt./saņ. iestat.] konfigurējiet sākotnējos skenēšanas iestatījumus. Faksa oriģinālu skenēšanas iestatījumi
6
Nospiediet [Sākt].
Sākas dokumenta skenēšana.
Lai atceltu faksa sūtīšanu, nospiediet [Atcelt] [Jā]. Faksa sūtīšanas atcelšana
Pēc oriģināla skenēšanas beigām tiek nosūtīts faksa dokuments. Izmantojiet opciju [Statusa pārr.], lai skatītu sūtīšanas statusu un žurnālu. Nosūtīto un saņemto faksa dokumentu statusa un žurnāla skatīšana
Ja tiek parādīts ziņojums [Apstiprināt]
Ievadiet faksa numuru vēlreiz un nospiediet [Lietot].
Ja tiek parādīts ziņojums [Apstiprināt adresātu]
Pārbaudiet, vai adresāts norādīts pareizi, un nospiediet [Sākt skenēšanu].
Ja tiek parādīts ziņojums [Skenēš. formāts]
Izvēlieties novietotā oriģināla formātu.
Ja tiek parādīts ziņojums [Skenēt nākamo]
Kad oriģināls ir novietots uz planšetes stikla un noskenēts, tiek parādīts papildu oriģinālu skenēšanas ekrāns.
Lai skenētu oriģinālus, novietojiet tos uz planšetes stikla un nospiediet [Skenēt nākamo].
Kad visi dokumenti ir noskenēti, nospiediet [Sākt sūtīšanu] vai [Priekšsk. un sūt.].
* Ja oriģināla formāts ir mazāks, daļa no attēla var nebūt redzama vai attēls var būs noskenēts mazākā formātā.
Rīcība, kad tiek parādīts priekšskatījuma ekrāns
Pēc skenēto datu priekšskatīšanas nospiediet [Sākt sūtīšanu].
Ja ir lappuses, ko nevēlaties sūtīt, atveriet noteikto lappusi un nospiediet [Dzēst lappusi].
Ja tiek parādīts ziņojums [Statusa pārr.]
Lai skatītu sūtīšanas statusu un žurnālu, nospiediet [Statusa pārr.]. Nosūtīto un saņemto faksa dokumentu statusa un žurnāla skatīšana
Nospiežot [Aizvērt], tiek parādīts faksa ekrāns.
Izvēlieties novietotā oriģināla formātu.
9RXW-067