[Populārs]

Norādiet funkciju vadībai nepieciešamos iestatījumus, piemēram, papīra avotu, drukāšanu un skenēšanu.

[Papīra padeves iestatījumi]

[Izvēlne] [Funkciju iestatījumi] [Populārs]
Norādiet papīra avota iestatījumus.
[Papīra padeves iestatījumi]

[Drukas iestatījumi]

[Izvēlne] [Funkciju iestatījumi] [Populārs]
Norādiet drukāšanas iestatījumus.
[Drukas iestatījumi]

[Skenēšanas iestatījumi]

[Izvēlne] [Funkciju iestatījumi] [Populārs]
Norādiet skenēšanas iestatījumus.
[Skenēšanas iestatījumi]

[Ģenerēt failu]

[Izvēlne] [Funkciju iestatījumi] [Populārs]
Norādiet skenēšanas faila paaudzes iestatījumus.
[Ģenerēt failu]

[Faksa iestatīšanas vednis]

[Izvēlne] [Funkciju iestatījumi] [Populārs]
Konfigurējiet faksa sūtīšanas iestatījumus, izpildot ekrānā redzamos norādījumus. Faksa iestatījumu konfigurēšana (faksa iestatīšanas vednis)
* [Faksa iestatīšanas vednis] var nebūt parādīts atkarībā no modeļa, instalētajām opcijām un citiem iestatījumiem.
9RXW-0A9