Izdrukām ir māņattēli

Veiciet traucējummeklēšanu ar tālāk aprakstītajām darbībām.

1. darbība. Papīra un tonera kasetnes pārbaude

Vai lietojat atbilstošu papīru?
Pārbaudiet, vai iekārtā ievietotais papīrs ir derīgs, un, ja nepieciešams, lieciet tā vietā piemērotu papīru.
Lietojamais papīrs
Papīra ievietošana
Vai ir gandrīz beidzies tonera kasetnes kalpošanas laiks?
Tonera kasetnē var būt bojātas detaļas. Šādā situācijā ir ieteicams nomainīt tonera kasetni neatkarīgi no atlikušā tonera daudzuma vai parādītajiem ziņojumiem. Tonera kasetnes nomaiņa

2. darbība. Māņattēlu rašanās pārbaude

Vai māņattēli ir redzami tajā pašā lapā?
Problēmu, iespējams, var atrisināt, iestatot [Augsta mitruma režīms] uz [Ieslēgt].
Ekrāns [Sākums] vadības panelī [Izvēlne] [Pielāgošana/apkope] [Pielāgot attēla kvalitāti] [Īpašā apstrāde] [Augsta mitruma režīms] [Ieslēgt]
* Norādot [Ieslēgt], var izraisīt drukas blīvuma variācijas vidē ar zemu mitruma līmeni.
Vai neizdrukātajās daļās parādās māņattēli?
Ja drukāšanai izmanto maza formāta papīru un pēc tam turpina drukāšanu uz lielāka formāta papīra, papīra neapdrukātajās daļās var rasties māņattēli. Šādā gadījumā, iestatot vienuma [Ātrā nobīdes labošana 1] opciju [Ieslēgt], var uzlabot drukāšanas rezultātus.
Ekrāns [Sākums] vadības panelī [Izvēlne] [Pielāgošana/apkope] [Pielāgot attēla kvalitāti] [Īpašā apstrāde] [Ātrā nobīdes labošana 1] [Ieslēgt]
*Atlasot opciju [Ieslēgt], var samazināties drukāšanas ātrums.

3. darbība. Iekārtas apkopes statusa pārbaude

Vai fiksācijas bloks ir iztīrīts?
Šie simptomi var rasties no netīra fiksācijas bloka. Šādā gadījumā iztīriet fiksācijas bloku. Fiksācijas daļas tīrīšana
9RXW-0F2