Problēmas ar izdrukām

Ja izdrukām vērojama kāda no tālāk minētajām pazīmēm, pārbaudiet, kā veikt traucējummeklēšanu, vadoties pēc pazīmes.
9RXW-0ES