Teksts vai attēli ir izplūduši

Veiciet traucējummeklēšanu ar tālāk aprakstītajām darbībām.

1. darbība. Pārbaudiet papīru

Vai lietojat atbilstošu papīru?
Pārbaudiet, vai iekārtā ievietotais papīrs ir derīgs, un, ja nepieciešams, lieciet tā vietā piemērotu papīru.
Lietojamais papīrs
Papīra ievietošana
Vai papīrs ir notraipīts atbilstoši papīra veidam vai lietošanas videi?
Problēmu, iespējams, var atrisināt, iestatot [Izplūduša attēla labošana] uz [Režīms 1]. Ja tādējādi problēma netiek novērsta, mēģiniet norādīt [Režīms 2], [Režīms 3] un pēc tam secīgi atlasiet [Režīms 4].
Vadības paneļa ekrāns [Sākums] [Izvēlne] [Pielāgošana/apkope] [Pielāgot attēla kvalitāti] [Īpašā apstrāde] [Izplūduša attēla labošana] atlasiet režīmu
* Iespējojot šo iestatījumu, var samazināt drukas blīvumu vai palēnināt drukāšanu. Tas var arī padarīt kontūras mazāk asas vai likt tām izskatīties rupjākām.
Vai papīrs kopēšanas laikā tiek notraipīts atbilstoši papīra veidam vai lietošanas videi?
Problēmu, iespējams, var atrisināt, iestatot [Labot izplūdušu attēlu kopijā] uz [Režīms 1]. Ja tādējādi problēma netiek novērsta, mēģiniet atlasīt [Režīms 2] un pēc tam atlasiet [Režīms 3].
Vadības paneļa ekrāns [Sākums] [Izvēlne] [Pielāgošana/apkope] [Pielāgot attēla kvalitāti] [Īpašā apstrāde] [Labot izplūdušu attēlu kopijā] atlasiet režīmu
* Ja ir iespējots šis iestatījumus, drukas blīvums var samazināties.

2. darbība. Iekārtas lietošanas vides pārbaude

Vai izmantojat iekārtu vidē, kur ir straujas temperatūras svārstības?
Pēkšņas temperatūras izmaiņas var izraisīt kondensāciju, kas var radīt blāvus vai izplūdušus attēlus un tekstu. Problēmu, iespējams, var atrisināt, iestatot [Kondensāta samazināšanas režīms] uz [Ieslēgt].
[Sākums] vadības panelī [Izvēlne] [Pielāgošana/apkope] [Apkope] [Kondensāta samazināšanas režīms] [Ieslēgt]
* Kondensāta noņemšanas procesā iekārta var izdot baltu papīra lapu, kas nav pareizi apdrukāta. Iestatot to pozīcijā [Ieslēgt], jūs varat izvēlēties, vai ierobežot drukāšanu.
* Iestatot to pozīcijā [Ieslēgt], iekārtai ir jāpaliek pastāvīgi ieslēgtai, lai novērstu kondensāciju. Automātiskās izslēgšanās iestatījums ir atspējots.
Vai izmantojat iekārtu vidē, kur ir zems gaisa mitruma līmenis?
Problēmu, iespējams, var atrisināt, iestatot [Zema mitruma režīms] uz [Režīms 1]. Ja tas nepalīdz, norādiet [Režīms 2].
Ekrāns [Sākums] vadības panelī [Izvēlne] [Pielāgošana/apkope] [Pielāgot attēla kvalitāti] [Īpašā apstrāde] [Zema mitruma režīms] [Režīms 1] vai [Režīms 2]
* Iestatot šo pozīcijā [Ieslēgt], mitrā vidē var samazināties blīvums vai rasties blāvums.
9RXW-0F1