Remote UI (Kaugkasutajaliides) kasutamise piiramine

Kuigi rakendusega Remote UI (Kaugkasutajaliides) on mugav seadet arvutist kasutada, võib sellega kaasneda oht, et volitamata isikud pääsevad seadmele ligi.
Remote UI (Kaugkasutajaliides) kasutamisel saate määrata sätte, mis nõuab kasutajatelt Remote UI (Kaugkasutajaliides) PIN-koodi sisestamist, et takistada kõrvaliste isikute volitamata juurdepääsu.
Kui te ei kasuta rakendust Remote UI (Kaugkasutajaliides), on soovitatav see funktsioon keelata.

PIN-koodi määramine kasutamiseks rakendusega Remote UI (Kaugkasutajaliides)

Remote UI (Kaugkasutajaliides) kasutamist saab piirata, võimaldades seda ainult neile kasutajatele, kes teavad Remote UI (Kaugkasutajaliides) PIN-koodi.
See säte pole osakonna ID halduse puhul nõutav, kuna autentimiseks kasutatakse osakonna ID-d.
Selles jaotises kirjeldatakse sätete määramist juhtpaneeli kaudu.
Sätteid saab määrata ka arvutist rakendusega Remote UI (Kaugkasutajaliides) pärast rakendusele Remote UI PIN-koodi määramist seadmel. Seadme juhtimine arvutist (kaugkasutajaliides)
Vaja on administraatori õigusi.
1
Vajutage [Menüü] juhtpaneeli kuval [Avamenüü]. [Avamenüü] kuva
2
Vajutage [Haldamisseaded] [Litsents/muu]  [Kaug-kasutajaliidese seaded] [Piira juurdepääsu].
Ilmub kuva [Piira juurdepääsu].
Sisselogimiskuva kuvamisel sisestage süsteemihalduri ID ja PIN-kood ning seejärel vajutage [Logige sisse]. Süsteemihalduri ID ja PIN-kood
3
Määrake [Piira juurdepääsu] sätteks [Sees], sisestage rakenduse Remote UI (Kaugkasutajaliides) PIN-kood ja vajutage [Rakenda].
4
Sisestage sama number uuesti ja vajutage [Rakenda].
Sätteid rakendatakse.
Seadistusmenüü jaotise [Haldamisseaded] lähtestamisel
Remote UI (Kaugkasutajaliides) PIN-koodi saate lähtestada juhtpaneeli sätete menüüst. [Piira juurdepääsu]

Remote UI (Kaugkasutajaliides) keelamine

Remote UI (Kaugkasutajaliides) saab keelata, et vähendada volitamata juurdepääsu seadmele võrgu kaudu.
Määrake sätted juhtpaneeli kaudu. Sätteid ei saa määrata arvutist rakendusega Remote UI (Kaugkasutajaliides).
Vaja on administraatori õigusi. Sätete rakendamiseks tuleb seade taaskäivitada.
1
Vajutage [Menüü] juhtpaneeli kuval [Avamenüü]. [Avamenüü] kuva
2
Vajutage [Haldamisseaded] [Kaugkas.-liid. sead./püsivara värsk.]  [Kaug-kasutajaliidese seaded] [Kaugkasutajaliides].
Ilmub kuva [Kaug-kasutajaliidese seaded].
Sisselogimiskuva kuvamisel sisestage süsteemihalduri ID ja PIN-kood ning seejärel vajutage [Logige sisse]. Süsteemihalduri ID ja PIN-kood
3
Määrake sätte [Kasuta kaugliidest] olekuks [Väljas] ja vajutage [Rakenda] [OK].
4
Taaskäivitage seade. Seadme taaskäivitamine
Sätted rakendatakse.
9C52-08Y