Inicialització dels paràmetres i les dades

Podeu inicialitzar els paràmetres i les dades registrades per restablir l'equip a la configuració de fàbrica. Podeu inicialitzar només els paràmetres i les dades especificats o bé tots els paràmetres i dades.
Inicialització de paràmetres i dades específics
Podeu inicialitzar els següents elements per separat:
Menú de paràmetres: Inicialitza els paràmetres de [Menú] a la pantalla [Inici].
Clau i certificat: Inicialitza els paràmetres de la clau i el certificat, així com el certificat de CA, i ho esborra tot menys la clau i el certificat preinstal·lats.
Llibreta d'adreces: Esborra totes les destinacions desades a la llibreta d'adreces.
Inicialització de paràmetres i dades específics
Inicialització de tots els paràmetres i les dades
Podeu restablir tots els paràmetres a l'estat de fàbrica i esborrar totes les dades emmagatzemades (registres inclosos). La inicialització es duu a terme perquè no s'accedeixi a informació confidencial ni es faci un ús no autoritzat quan substituïu l'equip o el llenceu.
Inicialització de tots els paràmetres i les dades

Inicialització de paràmetres i dades específics

Aquesta secció descriu com s'inicialitzen els paràmetres i les dades mitjançant la Remote UI (IU remota) des d'un ordinador.
Al tauler de control, seleccioneu [Menú] a la pantalla [Inici] i realitzeu la inicialització des de [Preferències] o [Opcions de gestió]. [Inicialitzar opcions de xarxa]/[Gestió de dades]
Fan falta privilegis d'administrador. En funció de l'element que vulgueu inicialitzar, és possible que hàgiu de reiniciar l'equip.
1
Inicieu la sessió a la IU remota en Mode d'administrador del sistema. Inici de Remote UI (IU remota)
2
A la pàgina del Portal de la IU remota, feu clic a [Settings/Registration]. Pàgina del Portal de la IU remota
3
Feu clic a [Data Management].
La pantalla [Data Management] es mostra a la pantalla.
4
Seleccioneu l'element que vulgueu inicialitzar.
Inicialització del menú de paràmetres
Feu clic a [Initialize Menu] i seleccioneu el paràmetre que vulgueu inicialitzar des de [Menu to Initialize].
Si inicialitzeu una clau i un certificat
Feu clic a [Initialize Key and Certificate].
En inicialitzar la llibreta d'adreces
Feu clic a [Initialize Address Book].
Si apareix la pantalla [Enter PIN], introduïu el PIN de la llibreta d'adreces i feu clic a [OK].
5
Feu clic a [Initialize] [OK].
L'element especificat està inicialitzat.
6
Tanqueu la sessió de la IU remota.
Si el menú de paràmetres està inicialitzat
Si algun dels següents elements està inicialitzat, reinicieu l'equip per aplica els paràmetres inicialitzats. Reiniciar de l'equip
[Preferences]
[Function Settings]
[Management Settings]
[Network Settings]
Si inicialitzeu una clau i un certificat
Les funcions que utilitzin una clau i un certificat (TLS o IKE d'IPSec) estan inhabilitades. Per tornar-les a utilitzar, heu de configurar la clau i el certificat i, a continuació, activar la funció.
Si [Opcions de gestió] del menú de paràmetres està inicialitzat
Així també s'inicialitza el PIN d'accés de la IU remota. Per utilitzar la IU remota, heu de tornar a definir el PIN d'accés a la IU remota. Establiment del PIN per utilitzar la IU remota

Inicialització de tots els paràmetres i les dades

Utilitzeu el tauler de control per inicialitzar tots els paràmetres i les dades. No els podeu inicialitzar a través de la Remote UI (IU remota) des d'un ordinador.
Fan falta privilegis d'administrador. Quan s'hagin inicialitzat, l'equip es reiniciarà automàticament.
Abans de la inicialització, assegureu-vos que no hi hagi cap dada processant-se o en espera de processar-se. Aquestes dades se suprimeixen un cop efectuada la inicialització.
1
Al tauler de control, premeu [Menú] de la pantalla [Inici]. Pantalla [Inici]
2
Premeu [Opcions de gestió] [Inicialitzar totes les dades/opcions].
A continuació, apareixerà la pantalla per confirmar la inicialització.
Si apareix la pantalla d'inici de sessió, introduïu l'ID i el PIN d'administrador del sistema i feu clic a [Iniciar la sessió]. ID i PIN d'administrador del sistema
3
Premeu [Sí] [Sí].
Tots els paràmetres i les dades estan inicialitzats.
Un cop finalitzada la inicialització, l'equip es reinicia automàticament.
9RXE-09R