[Xarxa]

Especifiqueu la configuració de l'entorn de xarxa de l'equip.
* Els valors en negreta de color vermell són la configuració predeterminada per a cada element.

[Selec. LAN amb cable/sense fil]

[Menú] [Preferències] [Xarxa]
Definiu si voleu connectar l'equip a la xarxa mitjançant una LAN amb cable o sense fil. Selecció de LAN per cable o sense fil
* Si canvieu d'una LAN amb cable a una LAN sense fil, podeu fer el canvi dins del procediment de configuració de la LAN sense fil.
[LAN amb cable]
[LAN sense fil]

[Opcions de LAN sense fil]

[Menú] [Preferències] [Xarxa]
Especifiqueu l'opció per connectar l'equip a una LAN sense fil i per estalviar energia mentre l'equip està connectat a una LAN sense fil.
[Opcions de LAN sense fil]

[Config. connexió directa]

[Menú] [Preferències] [Xarxa]
Especifiqueu la configuració per utilitzar una connexió directa i per a la funció de connexió. Activació de la funció Connexió directa
[Usar Connexió directa]
[Desact.]
[Activat]
[Finalització Connexió directa]
[Finalitzar la sessió automàticament]
     [Desact.]
     [Activat]
          [Temps espera fins que la sessió finalitzi]
               D'1 a 60 (min.)
[Opcions de Mode de punt d'accés]
[Usar SSID personalitzada]
     [Desact.]
     [Activat]
          [SSID]
[Usar Clau de xarxa personalitzada]
     [Desact.]
     [Activat]
          [Clau de xarxa]
[Habilitar si especif. clau SSID/xarxa]*1
[Desactivat]
[Activat]
[Config. adreça IP per a Conn. directa]
192.168.22.1
*1 És possible que no es mostri segons el model, les opcions instal·lades i altres paràmetres.

[Connexió fàcil via PC]

[Menú] [Preferències] [Xarxa]
Inicieu el mode de configuració sense cable.
Per configurar els paràmetres de xarxa mitjançant Canon Laser NW Device Setup Utility, seleccioneu el mode de configuració sense cable.
* Podeu descarregar la Canon Laser NW Device Setup Utility des del lloc web de Canon del vostre país/regió.
https://global.canon/en/support/

[Opcions de TCP/IP]

[Menú] [Preferències] [Xarxa]
Especifiqueu la configuració per utilitzar l'equip en una xarxa TCP/IP.
[Opcions de TCP/IP]

[Opcions d'SNMP]

[Menú] [Preferències] [Xarxa]
Especifiqueu les opcions per configurar, supervisar i controlar l'equip mitjançant el programari de gestió SNMP. Configuració de SNMP
Per garantir el compliment de les especificacions avançades del protocol (RFC2790) quan s'està supervisant l'estat de l'equip, configureu [Form. recur.amfitrió MIB a RFC2790] a [Activat].
[Opcions SNMPv1]
[Desact.]
[Activat]
[Opcions SNMPv3]
[Desact.]
[Activat]
[Obt. info. gestió impres. amfitrió]
[Desact.]
[Activat]
[Form. recur.amfitrió MIB a RFC2790]
[Desact.]
[Activat]

[Usar port dedicat]

[Menú] [Preferències] [Xarxa]
Especifiqueu si cal utilitzar un port dedicat.
Utilitzeu un port dedicar per a tasques com ara la impressió des d'un ordinador, la lectura mitjançant MF Scan Utility i la configuració o navegació per la configuració de l’equip.
[Desactivat]
[Activat]

[Mètode autentic. port dedicat]

[Menú] [Preferències] [Xarxa]
Establiu el mètode d'autenticació quan utilitzeu un port dedicat.
Si especifiqueu [Mode 2], la comunicació mitjançant el port dedicat només es limitarà als mètodes d'autenticació segurs. Això pot significar que no us podeu connectar a l'equip des del programari de gestió de dispositius, controladors o un altre programari.
[Mode 1]
[Mode 2]

[Temps espera connexió arrenc]

[Menú] [Preferències] [Xarxa]
Establiu el temps d'espera fins que s'estableixi una connexió quan s'iniciï l'equip.
Si l'equip està connectat mitjançant un dispositiu com un concentrador de commutació, és possible que no us pugueu connectar a la xarxa encara que la configuració de l'equip sigui correcta. Si això passa, configureu el temps d'espera i torneu a connectar-vos.
D'0 a 300 (s)

[Opcions del controlador Ethernet]

[Menú] [Preferències] [Xarxa]
Establiu el mètode de comunicació Ethernet. Configuració manual dels paràmetres d’Ethernet
Això també us permet comprovar l'adreça MAC en una LAN per cable. Visualització de l'adreça MAC de la LAN amb cable
* Si el [Mode de comunicació] està configurat en [Mig dúplex], [1000BASE-T] no es pot seleccionar.
[Detecció automàtica]
[Desact.]
[Mode de comunicació]
[Mig dúplex]
[Dúplex complet]
[Tipus d'Ethernet]
[10BASE-T]
[100BASE-TX]
[1000BASE-T]
[Activat]
[Adreça MAC]

[Usar IEEE 802.1X]

[Menú] [Preferències] [Xarxa]
Especifiqueu si voleu utilitzar IEEE 802.1X.
Utilitzeu Remote UI (IU remota) des d'un ordinador per configurar el mètode d'autenticació IEEE 802.1X. Ús d'IEEE 802.1X
* És possible que [Usar IEEE 802.1X] no es mostri segons el model, les opcions instal·lades i altres paràmetres.
[Desactivat]
[Activat]

[Opcions de tallafoc]

[Menú] [Preferències] [Xarxa]
Especifiqueu si voleu activar un filtre d'adreces IP i un filtre d'adreces MAC.
Utilitzeu Remote UI (IU remota) des d'un ordinador per establir la política predeterminada de filtratge i les adreces d'excepció. Configuració del tallafocs
[Filtre d'adreces IPv4]
[Filtre de sortida]
[Desact.]
[Activat]
[Filtre d'entrada]
[Desact.]
[Activat]
[Filtre d'adreces IPv6]
[Filtre de sortida]
[Desact.]
[Activat]
[Filtre d'entrada]
[Desact.]
[Activat]
[Filtre d'adreces MAC]
[Filtre de sortida]
[Desact.]
[Activat]
[Filtre d'entrada]
[Desact.]
[Activat]

[Gestió opcions de dispositiu]

[Menú] [Preferències] [Xarxa]
Seleccioneu si desitgeu utilitzar el programari d'administració de dispositius per a gestionar les destinacions de la llibreta d'adreces, la configuració i altres dades de l’equip. Per obtenir més informació, consulteu el manual del programari que utilitzeu.
[Desactivat]
[Activat]

[Servei de supervisió]

[Menú] [Preferències] [Xarxa]
Comproveu que l'equip es pugui comunicar amb el servidor de supervisió.
Dueu a terme aquesta operació per enviar regularment informació de l'equip al servidor de supervisió. Per obtenir-ne més detalls, poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor o amb el servei tècnic.
* És possible que [Servei de supervisió] no es mostri segons el model, les opcions instal·lades i altres paràmetres.

[RMT-SW]

[Menú] [Preferències] [Xarxa]
Normalment, utilitzeu l'equip amb aquesta opció a [Desactivat].
Quan el servei tècnic efectua el manteniment del dispositiu de forma remota, pot canviar-ho a [Activat].
[Desactivat]
[Activat]

[Inicialitzar opcions de xarxa]

[Menú] [Preferències] [Xarxa]
Utilitzeu-ho per restaurar la configuració de xarxa a la configuració de fàbrica. Inicialització de paràmetres i dades específics
9RXE-09Y