Configuració manual dels paràmetres d’Ethernet

De manera predeterminada, quan l'equip es connecta a una LAN per cable, el mode de comunicació Ethernet i el tipus d’Ethernet es detecten automàticament, i es poden utilitzar sense canvis. Depenent de l'entorn d'ús, és possible que hàgiu de canviar la configuració d’Ethernet per adaptar-se a la configuració dels dispositius perifèrics.
Aquesta secció descriu com es configuren els paràmetres mitjançant la Remote UI (IU remota) des d'un ordinador.
Al tauler de control, seleccioneu [Menú] a la pantalla [Inici] i seleccioneu [Preferències] per configurar els paràmetres. [Opcions del controlador Ethernet]
Fan falta privilegis d'administrador. L'equip s'ha de reiniciar per aplicar la configuració.
1
Inicieu la sessió a la IU remota en Mode d'administrador del sistema. Inici de Remote UI (IU remota)
2
A la pàgina del Portal de la IU remota, feu clic a [Settings/Registration]. Pàgina del Portal de la IU remota
3
Feu clic a [Network Settings] [Ethernet Driver Settings] [Edit].
La pantalla [Edit Ethernet Driver Settings] es mostra a la pantalla.
4
Desmarqueu la casella [Auto Detect].
5
Seleccioneu el mode de comunicació.
Normalment, seleccioneu [Full Duplex]. Si l'encaminador de la xarxa està configurat per a la comunicació semidúplex, seleccioneu [Half Duplex].
6
Seleccioneu el tipus d’Ethernet i feu clic a [OK].
7
Reinicieu l'equip. Reiniciar de l'equip
Els paràmetres s'hauran aplicat.
9RXE-01R