El text o les imatges són borrosos

Solucioneu els problemes comprovant els passos següents:

Pas 1: Comprovació del paper

Esteu utilitzant el paper adequat?
Comproveu si el paper de l'equip es pot utilitzar i substituïu-lo pel paper adequat, segons sigui necessari.
Paper admès
Càrrega de paper
El paper està tacat segons el tipus de paper o l'entorn d'ús?
Establir [Corregir imatge borrosa] a [Mode 1] pot resoldre aquest problema. Si això no funciona, intenteu especificar [Mode 2], [Mode 3] i després [Mode 4] en ordre.
Pantalla [Inici] al tauler de control [Menú] [Ajust/Manteniment] [Ajustar qualitat d'imatge] [Procés especial] [Corregir imatge borrosa] seleccioneu el mode
* L'activació d'aquesta opció pot reduir la densitat d'impressió o alentir la impressió. També pot fer que els contorns siguin menys diferents o que siguin lleugerament més bastos.
El paper està tacat durant la còpia segons el tipus de paper o l'entorn d'ús?
Establir [Correg imatg borrosa per Còpia] a [Mode 1] pot resoldre aquest problema. Si això no funciona, intenteu seleccionar [Mode 2] i després [Mode 3].
Pantalla [Inici] al tauler de control [Menú] [Ajust/Manteniment] [Ajustar qualitat d'imatge] [Procés especial] [Correg imatg borrosa per Còpia] seleccioneu el mode
* Quan aquesta opció està activada, la densitat d'impressió pot disminuir.

Pas 2: Comprovació de l'entorn d'ús de l'equip

Utilitzeu l'equip en un entorn amb canvis de temperatura sobtats?
Els canvis sobtats de temperatura poden crear condensació, cosa que pot provocar que les imatges i el text quedin esvaïts o borrosos. Establir [Controlar nivell de rosada] a [Activat] pot resoldre aquest problema.
[Inici] al tauler de control [Menú] [Ajust/Manteniment] [Manteniment] [Controlar nivell de rosada] [Activat]
* Durant l'eliminació de la condensació, pot sortir un full de paper en blanc sense imprimir-se correctament. Si l'ajusteu a [Activat], podeu definir si voleu restringir la impressió.
* Si l'ajusteu a [Activat], heu de mantenir l'equip encès per eliminar contínuament la condensació. La configuració de l'apagada automàtica està desactivada.
Esteu utilitzant l'equip en un entorn amb poca humitat?
Establir [Mode d'humitat baixa] a [Mode 1] pot resoldre aquest problema. Si no funciona, especifiqueu el [Mode 2].
Pantalla [Inici] al tauler de control [Menú] [Ajust/Manteniment] [Ajustar qualitat d'imatge] [Procés especial] [Mode d'humitat baixa]  [Mode 1] o [Mode 2]
* Establir-lo a [Activat] pot reduir la densitat o crear esvaïment en un ambient humit.
9RXE-0F1