Apareixen ratlles

Solucioneu els problemes comprovant en l'ordre següent:

Pas 1: Comprovació del paper

Esteu utilitzant el paper adequat?
Comproveu si el paper de l'equip es pot utilitzar i substituïu-lo pel paper adequat, segons sigui necessari.
Paper admès
Càrrega de paper

Pas 2: Comprovació del vidre de la platina

Està brut el vidre de la platina?
Netegeu el vidre de la platina o la part posterior de l'alimentador si estan bruts.
Neteja del vidre de còpia
Neteja de l'alimentador

Pas 3: Comprovació del cartutx de tòner

Comproveu la quantitat restant de tòner al cartutx de tòner.
Comproveu la quantitat restant de tòner al cartutx de tòner i substituïu els cartutxos amb poca quantitat de tòner.
Comprovació de la quantitat de consumibles restants
Substitució del cartutx de tòner
* En funció de les condicions d'ús de l'equip, la quantitat real de tòner restant pot ser inferior a la indicada o les parts en poden estar deteriorades. Si el problema continua, canvieu el tòner.

Pas 4: Comprovació de l'entorn d'ús de l'equip

Utilitzeu l'equip en un entorn amb canvis de temperatura sobtats?
Els canvis sobtats de temperatura poden crear condensació, cosa que pot provocar que les imatges i el text quedin esvaïts o borrosos. Establir [Controlar nivell de rosada] a [Activat] pot resoldre aquest problema.
[Inici] al tauler de control [Menú] [Ajust/Manteniment] [Manteniment] [Controlar nivell de rosada] [Activat]
* Durant l'eliminació de la condensació, pot sortir un full de paper en blanc sense imprimir-se correctament. Si l'ajusteu a [Activat], podeu definir si voleu restringir la impressió.
* Si l'ajusteu a [Activat], heu de mantenir l'equip encès per eliminar contínuament la condensació. La configuració del temps d'apagat automàtic està desactivat.
L'equip està instal·lat en un lloc subjecte a vent fort, com ara el de l'aire condicionat?
Si és així, ajusteu la direcció de l'aire i el volum de l'aire condicionat.
Si això no funciona, establir [Canviar mètode d'alimentació de paper] a [Prioritzar cara d'impressió] pot millorar el problema.
[Inici] al tauler de control [Menú] [Opcions de funció] [Comú] [Opcions d'alimentació de paper] [Canviar mètode d'alimentació de paper]  [Prioritzar cara d'impressió]
* Quan seleccioneu [Prioritzar cara d'impressió], la velocitat d'impressió de les impressions a una cara disminuirà.

Pas 5: Comprovació de l'estat de manteniment

Heu netejat la unitat de fixació?
Aquests símptomes es poden produir quan la unitat de fixació està bruta. En aquest cas, netegeu la unitat de fixació. Neteja de la unitat de fixació

Pas 6: Comprovació de ratlles a les vores del paper

Apareixen ratlles a les vores del paper?
Si l'opció [Reduir arruga (humitat)/banda] s'estableix en [On], pot ser que el problema es resolgui.
[Inici] al tauler de control [Menú] [Ajust/Manteniment] [Ajustar qualitat d'imatge] [Procés especial] [Reduir arruga (humitat)/banda]  [Activat]
* Especificant [Activat] disminueix la velocitat d'impressió.
9RXE-0EW