IPv4 Adreslerini Ayarlama

Makinenin IPv4 adresi DHCP kullanılarak otomatik olarak atanabilir ya da manuel olarak girilebilir.
Varsayılan olarak, kablolu veya kablosuz LAN'a bağlıyken IPv4 adresi otomatik olarak ayarlanır ancak kullanım ortamınıza ve amacınıza göre bunu manuel olarak ayarlayabilir veya değiştirebilirsiniz.
Bu bölümde, ayarların kumanda panelini kullanarak nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır.
Makinede ayarlandıktan sonra, IPv4 adresini bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak da ayarlayabilirsiniz. Makineyi Bilgisayardan Yönetme (Uzak Kullanıcı Arabirimi)
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir. Bu ayarların uygulanması için makinenin yeniden başlatılması gerekir.
1
Kumanda panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı
2
[Tercihler] [Ağ] [TCP/IP Ayarları] [IPv4 Ayarları] [IP Adresi Ayarları] öğelerine basın.
Oturum açma ekranı görüntülenirse Sistem Yöneticisi Kimliği'ni ve PIN'ini girip [Oturum Açma] öğesine basın. Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN'i
3
IP adresini ayarlayın.
IP Adresini Manuel Olarak Ayarlarken
1
[Otomatik Al] öğesine basın.
[IP Adresi Ayarları (Otomatik Al)] ekranı görüntülenir.
2
[Otomatik Al] öğesini [Kapalı] olarak ayarlayın ve [Uygula] [Tamam] öğelerine basın.
[IP Adresi Ayarları] ekranı görüntülenir.
3
[Manüel Olarak Al] öğesine basın.
IP adresi giriş ekranı görüntülenir.
4
IP adresini, alt ağ maskesini ve ağ geçidi adresini girdikten sonra [Uygula] öğesine basın.
Bir IP Adresini Otomatik Olarak Atarken
1
[Otomatik Al] öğesine basın.
[IP Adresi Ayarları (Otomatik Al)] ekranı görüntülenir.
2
[Otomatik Al] öğesini [Açık] olarak ayarlayın.
3
Otomatik Alma ayarını gerektiği gibi yapılandırın.
[Protokol Seç]
Normalde, [DHCP] öğesine ayarlayın. Bununla birlikte, DHCP'nin kullanılamadığı bir ortamda [DHCP] ayarlanırsa makine ağda Otomatik Alma işlemini onaylamaya devam ederek gereksiz iletişim oluşturacaktır. DHCP kullanılmadığında, bunu [Kapalı] olarak ayarlayın.
[Oto. IP]
Normalde, [Açık] öğesine ayarlayın. Öncelik DHCP ile tahsis edilen IP adresine verilse de DHCP'den yanıt alınmadığı takdirde Otomatik IP kullanılır.
4
[Uygula] öğesine basın.
4
[Tamam] öğesine basın.
5
Makineyi yeniden başlatın. Makineyi Yeniden Başlatma
Ayarlar uygulanır.
IPv4 adresinin doğru şekilde yapılandırılıp yapılandırılmadığını kontrol etmek için bir bağlantı testi gerçekleştirin. Ağ Durumunu ve Ayarlarını Kontrol Etme
Mevcut Durumda Ayarlı IP Adresini Kontrol Etme
3. adımdaki ekranda, mevcut IP adresi ayarını kontrol etmek için [Ayarları Kontrol Et] öğesine basın. IP adresi "0.0.0.0" olarak görüntüleniyorsa doğru şekilde yapılandırılmamış demektir.
IP Adresi, Yazıcı Sürücüsünün Yüklenmesinden Sonra Değiştirilirse
Windows'da, gerekli eylem kullanmakta olduğunuz bağlantı noktasına bağlıdır.
Bir MFNP bağlantı noktası kullanıyorsanız makine ve bilgisayar aynı alt ağa ait olduğu sürece bağlantı korunur ve böylece bilgisayarda hiçbir eylem gerekmez.
Standart TCP/IP bağlantı noktası kullanıyorsanız yeni bir bağlantı noktası eklemeniz gerekir. Bir Bağlantı Noktası Ekleme
Hangi bağlantı noktasının kullanıldığını bilmiyorsanız bkz.
Yazıcı Bağlantı Noktasını Görüntüleme
macOS'ta, makineyi Mac üzerinde yeniden kaydetmeniz gerekir. Makineyi kaydetme hakkında daha ayrıntılı bilgi için çevrimiçi kılavuz sitesinde sürücü kılavuzuna göz atın.
https://oip.manual.canon/
* Makinenin IP adresini otomatik olarak almak üzere DHCP kullanıyorsanız IP adresi otomatik olarak değiştirilebilir.
9RY7-01J