הכנסת התקן זיכרון USB והוצאתו

ניתן להכניס התקן זיכרון USB למכשיר כדי להחליף נתונים בין המכשיר להתקן זיכרון ה-USB.
השתמש בלוח הבקרה כדי להסיר בבטחה את התקן זיכרון ה-USB מהמכשיר.
ניתן להשתמש בהתקן זיכרון USB עם מערכת קבצים FAT16 (עד 2 GB) או FAT32 (עד 32 GB).
שמירת נתונים בהתקן זיכרון USB
ייתכן שלא ניתן יהיה לשמור נתונים כראוי בהתאם להתקן זיכרון ה-USB.
מכשירים לא נתמכים
התקני זיכרון USB עם פונקציית אבטחה
התקני זיכרון USB שאינם תואמים לתקני USB
קוראי כרטיסי USB
התקני זיכרון USB המחוברים באמצעות כבל מאריך
התקני זיכרון USB המחוברים באמצעות רכזת USB
טיפול בהתקני זיכרון USB
אין להסיר את התקן זיכרון ה-USB או לחשוף אותו לזעזועים או רעידות או לכבות את המכשיר בזמן ייבוא או ייצוא נתונים.

חיבור התקן זיכרון USB

וודאו את כיוון התקן זיכרון ה-USB, וחברו אותו ליציאת ה-USB בחזית המכשיר.
וודאו את הכיוון של התקן זיכרון ה-USB לפני חיבורו
וודא שהתקן זיכרון ה-USB מכוון נכון לפני חיבורו ליציאת ה-USB במכשיר. אם תנסה לחבר אותו בכיוון שגוי, התקן הזיכרון והמכשיר עלולים להינזק.

הסרת התקן זיכרון ה-USB

השתמש בלוח הבקרה כדי לנתק את התקן זיכרון ה-USB מהמכשיר. לא ניתן לנתק את התקן הזיכרון באמצעות ‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) במחשב.
בצעו את הנוהל כדי להסיר את התקן זיכרון ה-USB
אם לא תסירו את התקן זיכרון ה-USB תוך כדי ביצוע תהליך, התקן הזיכרון והמכשיר עלולים להיפגע.
1
בלוח הבקרה, לחץ על [Status Monitor] במסך [Home] או במיקום אחר. מסך [Home]
מסך [Status Monitor] מוצג.
2
לחץ על [Rmv. Mem. Media].
3
ודא ש-[The memory media can be safely removed.]מופיע, ולאחר מכן הסר את התקן זיכרון ה-USB.
9RXL-03X