בחירת LAN קווי או אלחוטי

הגדר אם לחבר את המכשיר לרשת באמצעות רשת LAN קווית או אלחוטית.
אם ברצונך לעבור מ-LAN קווי ל-LAN אלחוטי, תוכל לבצע את ההגדרה במהלך הליך ההתחברות ל-LAN אלחוטי. חיבור לרשת LAN אלחוטית
* לא ניתן להתחבר לרשת LAN קווית ולרשת LAN אלחוטית בו-זמנית.
השתמש בלוח הבקרה כדי להגדיר את ההגדרות. בלוח הבקרה, תוכל גם להגדיר את ההגדרות על ידי לחיצה על [Menu] במסך [Home] וב-  [Preferences]. לא ניתן להגדיר הגדרות אלה באמצעות ‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) במחשב.
נדרשות הרשאות מנהל.
1
בלוח הבקרה, לחץ [] (LAN קווי) או [] (LAN אלחוטי) במסך [Home]. מסך [Home]
מסך [Network] מוצג.
אם מסך הכניסה מופיע, הזן את מזהה מנהל המערכת וה-PIN המוגדרים כעת ולאחר מכן לחץ על [Log In]. הגדרת המזהה וקוד ה-PIN של מנהל המערכת
2
לחץ על [Select Wired/Wireless LAN].
3
בחר באפשרות [Wired LAN] או [Wireless LAN].
מופיעה ההודעה [Settings configured.].
לאחר מכן, התחבר לרשת LAN קווית או אלחוטית.
חיבור ל-LAN קווי
חיבור לרשת LAN אלחוטית
בעת מעבר בין קווי LAN אלחוטי
יש להסיר את כל מנהלי ההתקנים המותקנים ולאחר מכן להתקין מחדש.
לפרטים על הסרה והתקנה של מנהלי התקנים, עיין במדריך למנהלי התקנים באתר המדריך המקוון.
https://oip.manual.canon/
9RXL-018