התחברות לרשת LAN אלחוטית על ידי חיפוש נתב (שיטת הגדרת נקודת גישה)

חפש נתב LAN אלחוטי (נקודת גישה) להתחבר אליו, והזן את מפתח הרשת.
כאשר מתחברים באמצעות שיטת הגדרת נקודת הגישה, שיטות האימות וההצפנה הבאות מוגדרות:
שיטת אימות WEP: מערכת פתוחה
הצפנה עבור WPA/WPA2: AES-CCMP או TKIP מוגדרים אוטומטית בהתאם לנתב ה-LAN האלחוטי שנבחר.
כדי לציין שיטת אימות או הצפנה אחרת, השתמש בשיטת ההגדרה הידנית כדי להתחבר. חיבור לרשת LAN אלחוטית על ידי הגדרת הפרטים (שיטת הגדרה ידנית)
נדרשות הרשאות מנהל כדי להתחבר לרשת LAN אלחוטית.
הכנות דרושות
הכן את המידע של נתב ה-LAN האלחוטי (SSID או מפתח רשת) שאליו ברצונך להתחבר, ושמרו אותו בקרבת מקום. מידע על נתב LAN אלחוטי נדרש לחיבור
בעת חיבור לנתב LAN אלחוטי התומך ב-WPA-EAP או WPA2-EAP עבור תקן האבטחה, הגדר את IEEE 802.1X. שימוש ב-IEEE 802.1X
1
בלוח הבקרה, לחץ על [Wireless LAN Settings] במסך [Home]. מסך [Home]
מסך [Select Network] מוצג.
אם מסך הכניסה מופיע, הזן את מזהה מנהל המערכת וה-PIN המוגדרים כעת ולאחר מכן לחץ על [Log In]. הגדרת המזהה וקוד ה-PIN של מנהל המערכת
אם ההודעה [Do you want to enable the wireless LAN?] מופיעה, לחץ על [Yes].
אם ההודעה [Could not find the access point.] מופיעה, בדוק שהנתב ניתן לגילוי. לא ניתן להתחבר ל-LAN אלחוטי
2
בחר את ה-SSID של ה-LAN האלחוטי שאליו ברצונך להתחבר.
מסך הזנת מפתח רשת מוצג.
בעת בחירת ה-SSID של נתב ה-LAN האלחוטי התומך ב-WPA-EAP או WPA2-EAP עבור תקן האבטחה, ההודעה [To connect, the values configured in IEEE 802.1X Settings will be applied.] מופיעה. לחץ על [OK], והמשך לשלב 4.
אם אינך יכול למצוא את נתב ה-LAN האלחוטי שאליו ברצונך להתחבר, בדוק שהנתב ניתן לגילוי. לא ניתן להתחבר ל-LAN אלחוטי
3
הזן את מפתח הרשת ולחץ על [Apply].
4
כאשר [Connected.] מופיע בלוח הבקרה, לחץ על [Close].
כאשר המכשיר מחובר לרשת ה-LAN האלחוטית על מסך, [] [Home] ומסך של כל פונקציה.
5
חכה שניות אחדות.
כברירת מחדל, כתובת IP מוגדרת באופן אוטומטי.
כדי להשתמש בכתובת IP ספציפית, הגדר זאת באופן ידני.
הגדרת כתובות IPv4
הגדרת כתובות IPv6
אם מופיעה הודעת שגיאה במהלך הפעולה ולא ניתן ליצור חיבור
לחץ על [Close], בדוק את המידע (SSID או מפתח רשת) של נתב ה-LAN האלחוטי שאליו ברצונך להתחבר, וחזור על ההליך החל משלב 2.
9RXL-01F