Απενεργοποίηση της συσκευής

Εκτός από τη χρήση του διακόπτη λειτουργίας στην μπροστινή πλευρά της συσκευής, μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τη συσκευή μέσω του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) από μια απομακρυσμένη θέση. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τη συσκευή ώστε να απενεργοποιείται αυτόματα τις ημέρες και τις ώρες που δεν χρησιμοποιείται.
Αν απενεργοποιήσετε τη συσκευή θα διαγραφούν τα δεδομένα που βρίσκονται σε αναμονή για εκτύπωση.
Τα παρακάτω δεδομένα παραμένουν αποθηκευμένα χωρίς να διαγραφούν, ακόμα και αν απενεργοποιηθεί η συσκευή:
Παραληφθέντα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη
Δεδομένα που βρίσκονται σε αναμονή για αποστολή
Αναφορές που εκτυπώνονται αυτόματα μετά την αποστολή ή λήψη των δεδομένων

Απενεργοποίηση της συσκευής με τον διακόπτη λειτουργίας

1
Πατήστε τον διακόπτη λειτουργίας.
Ο πίνακας ελέγχου απενεργοποιείται και απενεργοποιείται η λειτουργία.
Ίσως χρειαστούν λίγα λεπτά για να απενεργοποιηθεί η λειτουργία. Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, αν δεν έχει απενεργοποιηθεί η συσκευή.
Εκ νέου ενεργοποίηση της συσκευής
Περιμένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση της συσκευής, για να την ενεργοποιήσετε ξανά.

Απενεργοποίηση της συσκευής μέσω Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)

Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή, για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή μέσω Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).
1
Συνδεθείτε στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) σε κατάσταση υπεύθυνου συστήματος. Εκκίνηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
2
Στη σελίδα πύλης του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), κάντε κλικ στην επιλογή [Settings/Registration]. Σελίδα Πύλης του Remote UI (Απομακρυσμένου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη)
3
Κάντε κλικ στο [Device Management] [Remote Shutdown].
Εμφανίζεται η οθόνη [Remote Shutdown].
4
Στην περιοχή [Device Status], βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν λειτουργίες σε χρήση και κάντε κλικ στο [Execute].
Εμφανίζεται το μήνυμα επιβεβαίωσης τερματισμού λειτουργίας.
5
Κάντε κλικ στην επιλογή [OK].
Εμφανίζεται μια οθόνη που υποδεικνύει ότι γίνεται τερματισμός της λειτουργίας της συσκευής και, στη συνέχεια, η συσκευή απενεργοποιείται.
Όταν απενεργοποιείται η συσκευή, το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) αποσυνδέεται.

Ορισμός των ημερών της εβδομάδας και των ωρών για αυτόματη απενεργοποίηση της συσκευής

Διαμορφώστε αυτές τις ρυθμίσεις με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) από έναν υπολογιστή. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις.
Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή.
1
Συνδεθείτε στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) σε κατάσταση υπεύθυνου συστήματος. Εκκίνηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
2
Στη σελίδα πύλης του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), κάντε κλικ στην επιλογή [Settings/Registration]. Σελίδα Πύλης του Remote UI (Απομακρυσμένου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη)
3
Κάντε κλικ στο [Timer Settings] [Edit].
Εμφανίζεται η οθόνη [Edit Timer Settings].
4
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Set Auto Shutdown Weekly Timer].
5
Εισαγάγετε την ώρα για κάθε ημέρα της εβδομάδας που θέλετε να απενεργοποιείται η συσκευή.
Εάν επιλέξατε 12ωρη μορφή για την εμφάνιση της ώρας, επιλέξτε [AM] ή [PM], αφού εισαγάγετε την ώρα.
6
Κάντε κλικ στην επιλογή [OK].
Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται.
7
Αποσυνδεθείτε από το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).
Περιπτώσεις κατά τις οποίες η συσκευή δεν θα απενεργοποιηθεί την καθορισμένη ώρα
Στις ακόλουθες περιπτώσεις, η ισχύς της συσκευής δεν θα απενεργοποιηθεί την καθορισμένη ώρα:
Όταν η λυχνία δεδομένων στον πίνακα ελέγχου είναι αναμμένη ή αναβοσβήνει Πίνακας Ελέγχου
Όταν εμφανίζεται η οθόνη [Μενού] ή η οθόνη Ελέγχου μετρητή στον πίνακα ελέγχου
Όταν γίνεται εισαγωγή ή εξαγωγή δεδομένων
Όταν γίνεται ενημέρωση του υλικολογισμικού
Ένα λεπτό μετά την καθορισμένη ώρα, η ισχύς θα απενεργοποιηθεί ή θα επαναληφθεί η προσπάθεια. Η συσκευή προσπαθεί να απενεργοποιηθεί μέχρι 10 φορές, σε διαστήματα του 1 λεπτού. Εάν η συσκευή δεν απενεργοποιηθεί, η ισχύς παραμένει ενεργή εκείνη την ημέρα.
9RXH-028