Φαξ

Φαξ είναι η αποστολή και λήψη εγγράφων και φωτογραφιών ως ασπρόμαυρων εικόνων μέσω μιας γραμμής τηλεφώνου. Μπορείτε επίσης να στείλετε και να λάβετε φαξ μέσω Internet, χωρίς να χρησιμοποιήσετε γραμμή τηλεφώνου.
Αποστολή φαξ
Είναι διαθέσιμες οι δύο ακόλουθες μέθοδοι:
Αποστολή φαξ από τη συσκευή
Μπορείτε να σαρώσετε ένα έγγραφο, μια φωτογραφία ή άλλο έντυπο υλικό (πρωτότυπα) με τη συσκευή, να τα μετατρέψετε σε ασπρόμαυρη εικόνα και, στη συνέχεια, να τα στείλετε.
Αποστολή φαξ
Επίσης, τα απεσταλμένα φαξ μπορούν να προωθηθούν ή να αποθηκευτούν αυτόματα σε έναν συγκεκριμένο προορισμό.
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των απεσταλμένων φαξ
Αποστολή a φαξ από υπολογιστή
Μπορείτε να μετατρέψετε ένα έγγραφο ή μια φωτογραφία σε ασπρόμαυρη εικόνα και να τα στείλετε μέσω ενός προγράμματος οδήγησης φαξ που είναι εγκαταστημένο σε υπολογιστή συνδεδεμένο στη συσκευή.
Μπορείτε να στείλετε ένα φαξ με τον ίδιο τρόπο που εκτυπώνετε ένα έγγραφο ή μια φωτογραφία από έναν υπολογιστή. Για να στείλετε ένα φαξ, δεν χρειάζεται να προετοιμάσετε έντυπα υλικά.
Προετοιμασία αποστολής φαξ από υπολογιστή
Αποστολή φαξ από υπολογιστή
* Στο macOS, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία AirPrint, βασική λειτουργία του OS, για να στείλετε δεδομένα από έναν υπολογιστή, χωρίς να πρέπει να εγκαταστήσετε πρόγραμμα οδήγησης φαξ. Χρήση της εφαρμογής AirPrint για εκτύπωση και σάρωση δεδομένων και αποστολή φαξ
Λήψη φαξ
Όταν η συσκευή έχει ρυθμιστεί για αυτόματη λήψη φαξ, τα φαξ λαμβάνονται χωρίς κουδούνισμα εισερχομένων. Εάν η συσκευή κουδουνίσει, μπορείτε να σηκώσετε το ακουστικό, για να προσδιορίσετε αν πρόκειται για κλήση ή για φαξ. Εάν είναι φαξ, μπορείτε να το λάβετε.
Λήψη φαξ
Επίσης, τα φαξ που λαμβάνονται μπορούν να προωθηθούν ή να αποθηκευτούν αυτόματα σε έναν συγκεκριμένο προορισμό.
Αυτόματη προώθηση και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ληφθέντων φαξ
Αποστολή και λήψη φαξ μέσω Internet Φαξ
Το Internet Φαξ (I-Φαξ) είναι μια λειτουργία για την αποστολή και λήψη φαξ μέσω Internet.
Σας επιτρέπει να στείλετε φαξ χωρίς να χρησιμοποιήσετε γραμμή τηλεφώνου, για να μειώσετε το κόστος επικοινωνίας. Όταν λαμβάνετε ένα I-Φαξ, τα δεδομένα που λαμβάνονται εκτυπώνονται αυτόματα.
Οι συσκευές αποστολής και λήψης I-Φαξ πρέπει να υποστηρίζουν την τεχνολογία I-Φαξ. Χρήση του φαξ μέσω Internet (I-Φαξ)

Δείτε επίσης

Περιορισμός εκτύπωσης ληφθέντων φαξ
Μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωρινά στη μνήμη της συσκευής τα φαξ που λαμβάνονται, χωρίς να τα εκτυπώσετε.
Αποθήκευση ληφθέντων εγγράφων στη συσκευή (κλείδωμα στη μνήμη)
9RXH-05Y