Προετοιμασία αποστολής φαξ από υπολογιστή

Κάντε τις ακόλουθες προετοιμασίες για κάθε υπολογιστή που χρησιμοποιείται για την αποστολή φαξ.

Βήμα 1: Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης στον υπολογιστή

Εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης φαξ στον υπολογιστή που θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή φαξ. Εγκατάσταση λογισμικού και προγραμμάτων οδήγησης στον υπολογιστή

Βήμα 2: Χρήση προγράμματος οδήγησης για τον ορισμό κωδικού τμήματος και PIN

Όταν είναι ενεργοποιημένη η Διαχείριση μέσω κωδικών τμημάτων στη συσκευή, ορίστε τον κωδικό τμήματος και το PIN καθορίζοντας το πρόγραμμα οδήγησης φαξ. Ορισμός του κωδικού τμήματος και του PIN σε υπολογιστή
* Μπορείτε να παραβλέψετε αυτό το βήμα, όταν δεν χρησιμοποιείτε τη Διαχείριση μέσω κωδικών τμημάτων. Συνεχίστε με το βήμα 3.

Βήμα 3: Διαμόρφωση των ρυθμίσεων για ασφαλή αποστολή

Ενώ η αποστολή φαξ από υπολογιστή είναι βολική, υπάρχει ο κίνδυνος αποστολής τους σε λάθος αριθμούς. Για να περιοριστεί αυτός ο κίνδυνος, συνιστάται να διαμορφώσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα οδήγησης φαξ.

Κατά τη χρήση Windows

1
Κάντε κλικ στις επιλογές [] (Start)  [] (Settings)  [Συσκευές]  [Εκτυπωτές και σαρωτές].
Εμφανίζεται η οθόνη [Εκτυπωτές και σαρωτές].
2
Κάντε κλικ στο πρόγραμμα οδήγησης φαξ της συσκευής [Manage] [Προτιμήσεις εκτύπωσης].
Εμφανίζεται η οθόνη [Προτιμήσεις εκτύπωσης] του προγράμματος οδήγησης φαξ.
3
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για ασφαλή αποστολή.
Ενεργοποιήστε την επιβεβαίωση του αριθμού φαξ.
Ορίστε έναν εξωτερικό αριθμό σύνδεσης.
Τηρήστε αρχείο καταγραφής εργασιών αποστολής.
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο [Help] στην οθόνη [Προτιμήσεις εκτύπωσης] για να εμφανιστεί βοήθεια.

Κατά τη χρήση macOS

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για την ασφαλή αποστολή φαξ, χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου εκτύπωσης (οθόνη ρύθμιση προγράμματος οδήγησης φαξ).
Ενεργοποιήστε την επιβεβαίωση του αριθμού φαξ.
Ορίστε έναν εξωτερικό αριθμό σύνδεσης.
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο [] στο παράθυρο διαλόγου εκτύπωσης, για να εμφανιστεί βοήθεια.

Βήμα 4: Δοκιμή αποστολής φαξ

Αφού ολοκληρωθούν η εγκατάσταση και η ρύθμιση, μπορείτε να κάνετε μια δοκιμή, για να δείτε αν μπορείτε να στείλετε φαξ σωστά. Αποστολή φαξ από υπολογιστή
9RXH-061