Ρύθμιση διακομιστή εκτύπωσης

Εάν ρυθμίσετε έναν διακομιστή εκτύπωσης στο δίκτυο, μπορείτε να επιταχύνετε τις διαδικασίες εκτύπωσης σε έναν υπολογιστή, μειώνοντας έτσι τον φόρτο του υπολογιστή.
Στα Windows, μπορείτε να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή μέσω του διακομιστή εκτύπωσης, και έτσι δεν χρειάζεται να κάνετε λήψη του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή σε κάθε υπολογιστή του δικτύου ή να χρησιμοποιήσετε CD/DVD-ROM.
Για να ρυθμίσετε έναν διακομιστή εκτύπωσης, ενεργοποιήστε τον διακομιστή εκτύπωσης για εκτύπωση από τη συσκευή και, στη συνέχεια, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για κοινή χρήση του εκτυπωτή.
Για να χρησιμοποιήσετε έναν διακομιστή εκτύπωσης σε περιβάλλον τομέα, συμβουλευτείτε το διαχειριστή του δικτύου σας.

Ενεργοποίηση του διακομιστή εκτύπωσης για εκτύπωση από τη συσκευή

Εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή στον υπολογιστή που θα είναι ο διακομιστής εκτύπωσης και διαμορφώστε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με το περιβάλλον χρήσης. Προετοιμασία για εκτύπωση από υπολογιστή
Χρήση διακομιστή εκτύπωσης με χρήση Διαχείρισης μέσω κωδικών τμημάτων
Πρέπει να εγκαταστήσετε το Canon Driver Information Assist Service κατά την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του προγράμματος οδήγησης στη διαδικτυακή τοποθεσία εγχειριδίων.
https://oip.manual.canon/

Διαμόρφωση των ρυθμίσεων για κοινή χρήση του εκτυπωτή

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις κοινής χρήσης του εκτυπωτή στον υπολογιστή που θα είναι ο διακομιστής εκτύπωσης, ώστε οι άλλοι υπολογιστές του δικτύου να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον διακομιστή εκτύπωσης.

Κατά τη χρήση Windows

Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή στον υπολογιστή που θα είναι ο διακομιστής εκτύπωσης.
Απαιτούμενες προετοιμασίες
Ελέγξτε το λειτουργικό σύστημα (32 bit ή 64 bit) του υπολογιστή που θα είναι ο διακομιστής εκτύπωσης και το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή που θα χρησιμοποιήσει τον διακομιστή εκτύπωσης (ο πελάτης). Προβολή των πληροφοριών συστήματος του υπολογιστή
1
Συνδεθείτε στον υπολογιστή που θα είναι ο διακομιστής εκτύπωσης με έναν λογαριασμό διαχειριστή.
2
Κάντε κλικ στις επιλογές [] (Start) [] (Settings) [Συσκευές] [Εκτυπωτές και σαρωτές].
Εμφανίζεται η οθόνη [Εκτυπωτές και σαρωτές].
3
Κάντε κλικ στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή της συσκευής [Manage] [Ιδιότητες εκτυπωτή].
Εμφανίζεται η οθόνη ιδιοτήτων του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.
4
Στην καρτέλα [Κοινή χρήση], επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Χρήση εκτυπωτή ως κοινόχρηστου] και εισαγάγετε ένα κοινόχρηστο όνομα.
5
Εγκαταστήστε επιπρόσθετα προγράμματα οδήγησης, όπως απαιτείται.
Εάν το λειτουργικό σύστημα (32 bit ή 64 bit) του υπολογιστή-πελάτη διαφέρει από εκείνο του διακομιστή εκτύπωσης, εγκαταστήστε ένα πρόσθετο πρόγραμμα οδήγησης.
6
Κάντε κλικ στην επιλογή [ΟΚ].
Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται.

Κατά τη χρήση macOS

1
Κάντε κλικ στο [] [Προτιμήσεις συστήματος] [Κοινή χρήση].
Εμφανίζεται η οθόνη [Κοινή χρήση].
2
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Κοινή χρήση εκτυπωτή].
3
Στην περιοχή [Εκτυπωτές], επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου της συσκευής.
4
Περιορίστε τους χρήστες που μπορούν να χρησιμοποιούν τον διακομιστή εκτύπωσης, όπως απαιτείται.
Από προεπιλογή, όλοι οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον διακομιστή εκτύπωσης.
Για να δώσετε τη δυνατότητα σε συγκεκριμένους χρήστες να χρησιμοποιούν τον διακομιστή εκτύπωσης, κάντε κλικ στο [+] στην περιοχή [Χρήστες] και επιλέξτε τους χρήστες που θα μπορούν να χρησιμοποιούν τον διακομιστή εκτύπωσης.
5
Κλείστε την οθόνη [Κοινή χρήση].
Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται.
9RXH-04A