Εκτύπωση

Μπορείτε να εκτυπώσετε έγγραφα και φωτογραφίες από έναν υπολογιστή ή να εκτυπώσετε αρχεία απευθείας από μια συσκευή μνήμης USB που έχει εισαχθεί στη συσκευή.
Εκτύπωση από υπολογιστή
Μπορείτε να εκτυπώσετε έγγραφα και φωτογραφίες μέσω ενός προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή εγκαταστημένο στον υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος με τη συσκευή.
Προετοιμασία για εκτύπωση από υπολογιστή
Εκτύπωση από υπολογιστή
Ρύθμιση διακομιστή εκτύπωσης
Με τη ρύθμιση ενός διακομιστή εκτύπωσης στο δίκτυο, μπορείτε να μειώσετε το φορτίο στον υπολογιστή από τον οποίο εκτυπώνετε.
Στα Windows, μπορείτε να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή μέσω του διακομιστή εκτύπωσης, και έτσι δεν χρειάζεται να κάνετε λήψη του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή σε κάθε υπολογιστή του δικτύου ή να χρησιμοποιήσετε CD/DVD-ROM.
Ρύθμιση διακομιστή εκτύπωσης
Εκτύπωση με PIN
Όταν γίνεται εκτύπωση από υπολογιστή, μπορείτε να στέλνετε δεδομένα εκτύπωσης στη συσκευή αφού ορίσετε ένα PIN.
Δεν γίνεται εκτύπωση αν δεν εισαχθεί το PIN στη συσκευή, με αποτέλεσμα να αποτρέπεται η κλοπή μη επιτηρούμενων εκτυπωμένων εγγράφων και πληροφοριών.
Εκτύπωση ενός εγγράφου προστατευμένου με PIN (Ασφαλής εκτύπωση)
Εκτύπωση με τις βασικές λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος και την υπηρεσία Cloud
Μπορείτε να εκτυπώσετε χωρίς να χρειάζεται να εγκαταστήσετε ειδική εφαρμογή ή πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.
Windows
Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με την Καθολική εκτύπωση, μια υπηρεσία της Microsoft στο cloud. Μπορείτε να εκτυπώσετε έγγραφα από μια απομακρυσμένη θέση, εφόσον ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο Internet.
Προετοιμασίες για χρήση της καθολικής εκτύπωσης
Εκτύπωση με Καθολική εκτύπωση
macOS
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το AirPrint για την εκτύπωση δεδομένων. Χρήση της εφαρμογής AirPrint για εκτύπωση και σάρωση δεδομένων και αποστολή φαξ
Chrome OS
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία εκτύπωσης που είναι βασικό στοιχείο του λειτουργικού συστήματος. Εκτύπωση από Chromebook ή άλλη συσκευή με Chrome OS
Απευθείας εκτύπωση από συσκευή μνήμης USB
Μπορείτε να εκτυπώσετε αρχεία PDF, JPEG και TIFF απευθείας από μια συσκευή μνήμης USB που έχει τοποθετηθεί στη συσκευή, χωρίς να χρησιμοποιήσετε υπολογιστή.
Αυτό είναι βολικό όταν εκτυπώνετε αρχεία ενός υπολογιστή χωρίς να υπάρχει σύνδεση δικτύου ή όταν εκτυπώνετε αρχεία από μια εξωτερική συσκευή.
Προετοιμασία για εκτύπωση από συσκευή μνήμης USB
Εκτύπωση από συσκευή μνήμης USB (Εκτύπωση από μέσο μνήμης)

Δείτε επίσης

Εκτύπωση από φορητή συσκευή
Μπορείτε να χειριστείτε τη συσκευή από smartphone, tablet ή άλλη φορητή συσκευή. Εάν χρησιμοποιήσετε μια συμβατή εφαρμογή ή υπηρεσία, μπορείτε εύκολα να εκτυπώσετε φωτογραφίες ή έγγραφα από μια φορητή συσκευή.
Σύνδεση με Φορητές Συσκευές
Όταν τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα
Εάν η πυκνότητα εκτύπωσης ποικίλλει ή αν η θέση της εικόνας έχει μετατοπιστεί, ρυθμίστε την ποιότητα και τη θέση της εκτύπωσης, ανάλογα με τα συμπτώματα που εμφανίζονται.
Ρύθμιση της ποιότητας και της θέσης εκτύπωσης
9RXH-046