Προετοιμασία για εκτύπωση από συσκευή μνήμης USB

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για να μπορείτε να εκτυπώσετε δεδομένα από μια συσκευή μνήμης USB.
Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος διαμόρφωσης των ρυθμίσεων με χρήση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) από έναν υπολογιστή.
Στον πίνακα ελέγχου, επιλέξτε [Μενού] στην [Αρχική] οθόνη και κατόπιν επιλέξτε [Ρυθμίσεις λειτουργίας], για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις. [Ρυθμίσεις αποθηκευτικών μέσων]
Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή. Η συσκευή πρέπει να επανεκκινηθεί για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις.
1
Συνδεθείτε στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) σε κατάσταση υπεύθυνου συστήματος. Εκκίνηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
2
Στη σελίδα πύλης του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), κάντε κλικ στην επιλογή [Settings/Registration]. Σελίδα Πύλης του Remote UI (Απομακρυσμένου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη)
3
Κάντε κλικ στις επιλογές [Store/Access Files Settings] [Memory Media Settings] [Edit].
Εμφανίζεται η οθόνη [Edit Memory Media Settings].
4
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Memory Media Print] και κάντε κλικ στο [OK].
5
Επανεκκινήστε τη συσκευή. Επανεκκινήστε τη συσκευή
Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται.
Επιλογή λειτουργίας όταν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή μνήμης USB
Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις ώστε να εμφανίζεται μια οθόνη για επιλογή και άμεση εκτέλεση μιας λειτουργίας (σάρωση από συσκευή μνήμης USB ή εκτύπωση από μέσα μνήμης), όταν τοποθετείται μια συσκευή μνήμης USB στη συσκευή.
Συνδεθείτε στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) σε κατάσταση υπεύθυνου συστήματος  [Settings/Registration]  [Store/Access Files Settings]  [Edit] στην περιοχή [Display Screen When Memory Media is Connected]  επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Display Screen When Memory Media is Connected]  [OK]
Χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις στην [Αρχική] οθόνη από τις επιλογές [Μενού]  [Ρυθμίσεις λειτουργίας]. [Οθ. Όταν Συνδ. Μέσο Μνήμ.]
9RXH-04H