Αποτροπή σύνδεσης σε υπολογιστή μέσω θύρας USB

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη θύρα USB για σύνδεση υπολογιστή στο πίσω μέρος της συσκευής, για να περιοριστεί ο κίνδυνος μιας εξωτερικής σύνδεσης που θα παρακάμπτει το δίκτυο όπου υπάρχουν μέτρα ασφαλείας.
Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος διαμόρφωσης των ρυθμίσεων με χρήση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) από έναν υπολογιστή.
Στον πίνακα ελέγχου, επιλέξτε [Μενού] στην [Αρχική] οθόνη και κατόπιν επιλέξτε [Προτιμήσεις], για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις. [Ρυθμ USB]
Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή. Η συσκευή πρέπει να επανεκκινηθεί για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις.
1
Συνδεθείτε στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) σε κατάσταση υπεύθυνου συστήματος. Εκκίνηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
2
Στη σελίδα πύλης του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), κάντε κλικ στην επιλογή [Settings/Registration]. Σελίδα Πύλης του Remote UI (Απομακρυσμένου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη)
3
Κάντε κλικ στο [External Interface Settings] [Edit].
Εμφανίζεται η οθόνη [Edit External Interface Settings].
4
Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου [Use as USB Device] και κάντε κλικ στο [OK].
5
Επανεκκινήστε τη συσκευή. Επανεκκινήστε τη συσκευή
Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται.
Ακόμα και να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση για να περιορίσετε τη χρήση της πίσω θύρας USB, ένα μέσο μνήμης μπορεί να συνδεθεί στη θύρα USB στο εμπρός μέρος της συσκευής. Για να περιορίσετε και τη σύνδεση ενός μέσου μνήμης μέσω USB, ανατρέξτε στην ακόλουθη ενότητα.
Περιορισμός της χρήσης μέσων μνήμης
9RXH-090