Περιορισμός της χρήσης μέσων μνήμης

Η χρήση συσκευών μνήμης USB και άλλων μέσων μνήμης μπορεί να είναι εύκολη και βολική, αλλά μπορεί επίσης να οδηγήσει σε διαρροή πληροφοριών. Μπορείτε να εμποδίσετε τη χρήση μέσων μνήμης για συγκεκριμένες λειτουργίες ή για όλες τις λειτουργίες.
Ακόμα και να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση για να περιορίσετε τη χρήση μέσων μνήμης, ένας υπολογιστής μπορεί να συνδεθεί στη θύρα USB στο πίσω μέρος της συσκευής. Για να περιορίσετε και τις συνδέσεις υπολογιστή, ανατρέξτε στην ακόλουθη ενότητα.
Αποτροπή σύνδεσης σε υπολογιστή μέσω θύρας USB

Αποτροπή χρήσης μέσων μνήμης κατά τη σάρωση και την εκτύπωση

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος διαμόρφωσης των ρυθμίσεων με χρήση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) από έναν υπολογιστή.
Στον πίνακα ελέγχου, επιλέξτε [Μενού] στην [Αρχική] οθόνη και κατόπιν επιλέξτε [Ρυθμίσεις λειτουργίας], για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις. [Ρυθμίσεις αποθηκευτικών μέσων]
Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή. Η συσκευή πρέπει να επανεκκινηθεί για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις.
1
Συνδεθείτε στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) σε κατάσταση υπεύθυνου συστήματος. Εκκίνηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
2
Στη σελίδα πύλης του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), κάντε κλικ στην επιλογή [Settings/Registration]. Σελίδα Πύλης του Remote UI (Απομακρυσμένου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη)
3
Κάντε κλικ στο [Store/Access Files Settings] [Memory Media Settings] [Edit].
Εμφανίζεται η οθόνη [Edit Memory Media Settings].
4
Καταργήστε την επιλογή από τα πλαίσια ελέγχου των λειτουργιών που θέλετε να εμποδίσετε και κάντε κλικ στο [OK].
Για αποτροπή της αποθήκευσης σαρωμένων δεδομένων σε μέσα μνήμης
Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου [Store to Memory Media].
Για αποτροπή της εκτύπωσης δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε μέσα μνήμης
Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου [Memory Media Print].
5
Επανεκκινήστε τη συσκευή. Επανεκκινήστε τη συσκευή
Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται.

Αποτροπή κάθε χρήσης των μέσων μνήμης

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος διαμόρφωσης των ρυθμίσεων με χρήση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) από έναν υπολογιστή.
Στον πίνακα ελέγχου, επιλέξτε [Μενού] στην [Αρχική] οθόνη και κατόπιν επιλέξτε [Προτιμήσεις], για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις. [Ρυθμ USB]
Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή. Η συσκευή πρέπει να επανεκκινηθεί για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις.
1
Συνδεθείτε στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) σε κατάσταση υπεύθυνου συστήματος. Εκκίνηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
2
Στη σελίδα πύλης του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), κάντε κλικ στην επιλογή [Settings/Registration]. Σελίδα Πύλης του Remote UI (Απομακρυσμένου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη)
3
Κάντε κλικ στο [External Interface Settings] [Edit].
Εμφανίζεται η οθόνη [Edit External Interface Settings].
4
Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου [Use USB Storage Device] και κάντε κλικ στο [OK].
5
Επανεκκινήστε τη συσκευή. Επανεκκινήστε τη συσκευή
Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται.
9RXH-08K