[Ρυθμίσεις Εμφάνισης]

Διαμορφώστε τις ενδείξεις της οθόνης του πίνακα ελέγχου.
* Οι τιμές σε έντονο κόκκινο κείμενο είναι οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για κάθε στοιχείο.

[Προεπιλ. Οθόνη μετά από Εκκίνηση/Επαναφ.]

[Μενού] [Προτιμήσεις] [Ρυθμίσεις Εμφάνισης]
Καθορίστε την οθόνη που θα εμφανίζεται μετά την οθόνη έναρξης, όταν ενεργοποιείται η συσκευή και αμέσως μετά από μια αυτόματη επαναφορά.
Εάν το ορίσετε για το στοιχείο [Έλεγχος Κατάστασης], θα έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε και την οθόνη που θα εμφανίζεται αμέσως αφού κλείσει η οθόνη [Έλεγχος Κατάστασης].
[Αρχική]
[Αντιγραφή]
[Φαξ]*1
[Σάρωση]
[Ασφαλής Εκτύπωση]
[Έλεγχος Κατάστασης]
[Αρχική]
[Αντιγραφή]
[Φαξ]*1
[Σάρωση]
[Ασφαλής Εκτύπωση]
*1 Ίσως να μην εμφανίζεται ανάλογα με το μοντέλο, τις εγκαταστημένες επιλογές και άλλες ρυθμίσεις.

[Ρυθμίσεις εμφάν πλήκτρου Αρχικής οθόνης]

[Μενού] [Προτιμήσεις] [Ρυθμίσεις Εμφάνισης]
Προσθέστε κουμπιά συντόμευσης και αναδιατάξτε τα κουμπιά, για να μπορείτε να εκτελείτε πιο γρήγορα τις λειτουργίες που χρησιμοποιείτε συχνά από την [Αρχική] οθόνη του πίνακα ελέγχου. Προσαρμογή της οθόνης [Αρχική]
[Επιλ πληκτρ για Εμφάνιση]
[Αγαπημένες ρυθμίσεις αντιγραφής]
[Αγαπημένες ρυθμίσεις φαξ]*1
[Αγαπημένες ρυθμίσεις σάρωσης]
[Ορισμός σειράς εμφάνισης]
*1 Ίσως να μην εμφανίζεται ανάλογα με το μοντέλο, τις εγκαταστημένες επιλογές και άλλες ρυθμίσεις.

[Γλώσσα]

[Μενού] [Προτιμήσεις] [Ρυθμίσεις Εμφάνισης]
Αλλάξτε τη γλώσσα που εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου και χρησιμοποιείται στις εκτυπωμένες αναφορές.
* Ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή σας, η ρύθμιση [Γλώσσα] ίσως να μην είναι διαθέσιμη ή ίσως το περιεχόμενό της ή η προεπιλεγμένη ρύθμιση να διαφέρουν.
[Català]
[Čeština]
[Dansk]
[Deutsch]
[Eesti]
[English]
[Español]
[Euskara]
[Français]
[Hrvatski]
[Italiano]
[Latviešu]
[Lietuvių]
[Magyar]
[Nederlands]
[Norsk]
[Polski]
[Português]
[Română]
[Slovenčina]
[Slovenščina]
[Suomi]
[Svenska]
[Türkçe]
[Ελληνικά]
[Български]
[Русский]
[Українська]
[العربية]
[日本語]
[中文(繁體)]
[中文(简体)]
[한국어]

[Γλώσσα Remote UI]

[Μενού] [Προτιμήσεις] [Ρυθμίσεις Εμφάνισης]
Αλλάξτε τη γλώσσα που εμφανίζεται στις οθόνες του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).
* Ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή σας, η ρύθμιση [Γλώσσα Remote UI] ίσως να μην είναι διαθέσιμη ή ίσως το περιεχόμενό της ή η προεπιλεγμένη ρύθμιση να διαφέρουν.
[English]
[Japanese]
[French]
[Spanish]
[German]
[Italian]
[Dutch]
[Finnish]
[Portuguese]
[Norwegian]
[Swedish]
[Danish]
[Czech]
[Hungarian]
[Russian]
[Turkish]
[Polish]
[Chinese (Simplified)]
[Chinese (Traditional)]
[Korean]

[Ενημ για καθαρ περ σάρ πρωτ]

[Μενού] [Προτιμήσεις] [Ρυθμίσεις Εμφάνισης]
Καθορίστε αν θα εμφανίζεται μήνυμα που θα ειδοποιεί αν εντοπιστούν ακαθαρσίες κατά τη χρήση του τροφοδότη.
[Off]
[On]

[Εναλλαγή Εισαγωγής Χιλ./Ίντσ.]

[Μενού] [Προτιμήσεις] [Ρυθμίσεις Εμφάνισης]
Αλλάξτε τις μονάδες που εμφανίζονται στην οθόνη για την εισαγωγή μήκους και πλάτους.
[Χιλιοστό]
[Ίντσα]

[Εμφ. χρον. για προετ. κασέτας]

[Μενού] [Προτιμήσεις] [Ρυθμίσεις Εμφάνισης]
Όταν μειωθεί η ποσότητα γραφίτη σε μια κασέτα γραφίτη, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ειδοποιεί να ετοιμάσετε μια νέα κασέτα γραφίτη. Για να καθορίσετε μη αυτόματα πότε θα εμφανίζεται αυτό το μήνυμα (για τη στάθμη γραφίτη σε μια κασέτα), ορίστε την επιλογή [Αυτόματα] σε [Off] και καθορίστε τον χρόνο σε [Ειδικό].
Όταν η επιλογή [Αυτόματα] έχει οριστεί σε [On], η συσκευή αποφασίζει αυτόματα πότε θα εμφανιστεί το μήνυμα.
[Αυτόματα]
[Off]
[Ειδικό]
2 έως 20 έως 99 (%)
[On]

[Εμφάνιση ειδοπ. για εκκ. διάτ. στερ.]

[Μενού] [Προτιμήσεις] [Ρυθμίσεις Εμφάνισης]
Επιλέξτε αν θα ειδοποιήστε με την εμφάνιση ενός μηνύματος, όταν η μονάδα στερέωσης χρειάζεται καθαρισμό.
[Off]
[On]
[1000 έως 50000]

[Εμφάνιση προειδοποιήσεων]

[Μενού] [Προτιμήσεις] [Ρυθμίσεις Εμφάνισης]
Καθορίστε αν θα εμφανίζεται ένα μήνυμα ειδοποίησης, όταν η στάθμη του γραφίτη σε μια κασέτα γραφίτη είναι χαμηλή.
* Εάν η συσκευή έχει διαμορφωθεί να διακόπτει την εκτύπωση, όταν η στάθμη γραφίτη σε μια κασέτα γραφίτη είναι χαμηλή, δεν μπορείτε να θέσετε αυτήν τη ρύθμιση σε [Off]. [Μέτρα όταν εμφανίζεται προειδ]
* Εάν η συσκευή έχει διαμορφωθεί να μην εκτυπώνει εισερχόμενα φαξ και I-Φαξ όταν η στάθμη γραφίτη είναι χαμηλή σε μια κασέτα γραφίτη, το μήνυμα εμφανίζεται, ακόμα και αν αυτή η ρύθμιση οριστεί σε [Off]. [Συνέχ. εκτύπ. Με χαμ. στάθμη]
[Off]
[On]

[Μέτρα όταν εμφανίζεται προειδ]

[Μενού] [Προτιμήσεις] [Ρυθμίσεις Εμφάνισης]
Καθορίστε αν θα συνεχίζεται η εκτύπωση, όταν η στάθμη του γραφίτη σε μια κασέτα γραφίτη είναι χαμηλή.
Εάν οριστεί σε [Διακοπή εκτύπωσης], εμφανίζεται ένα μήνυμα ειδοποίησης, όταν η στάθμη του γραφίτη σε μια κασέτα γραφίτη είναι χαμηλή. [Εμφάνιση προειδοποιήσεων]
[Χαμηλή στάθμη μελάνης]
[Συνέχιση εκτύπωσης]
[Διακοπή εκτύπωσης]

[Εμφάνιση διεύθυνσης IP]

[Μενού] [Προτιμήσεις] [Ρυθμίσεις Εμφάνισης]
Καθορίστε εάν θα εμφανίζεται η διεύθυνση IPv4 της συσκευής στην οθόνη [Έλεγχος Κατάστασης]. Οθόνη [Έλεγχος Κατάστασης]
[Off]
[On]
9RXH-09W