Nastavitev ID-ja in kode PIN oddelka v računalniku

Če omejite tiskanje in pošiljanje faksov iz računalnika z neznanim ID-jem oddelka, morate nastaviti ID in kodo PIN oddelka v posameznih računalnikih, ki uporabljajo napravo. Če želite vključiti tiskanje iz računalnika v uporabo za vsak ID oddelka, tudi če ti niso omejeni, nastavite ID oddelka in kodo PIN za vsak računalnik.

Če uporabljate Windows

Potrebujete skrbniške pravice za vsak računalnik.
1
Prijavite se v računalnik s skrbniškim računom.
2
Kliknite [] (Start) [] (Settings) [Naprave] [Tiskalniki in optični bralniki].
Prikaže se zaslon [Tiskalniki in optični bralniki].
3
Kliknite gonilnik naprave [Manage] [Lastnosti tiskalnika].
Prikaže se zaslon z lastnostmi gonilnika.
4
Na zavihku [Device Settings] nastavite možnost [User Management] na [Department ID Management].
5
Kliknite [Settings] v spodnjem desnem kotu.
Prikaže se zaslon [Department ID/PIN Settings].
6
Nastavite ID oddelka in kodo PIN.
Če želite nastaviti kodo PIN, potrdite potrditveno polje [Allow PIN Settings] in vnesite PIN.
Kliknite [Verify], da potrdite pravilnost vnosa ID-ja in kode PIN oddelka.
* Ta funkcija ni na voljo, če je naprava povezana z računalnikom prek vrat USB ali WSD (Web Services on Devices).
7
Po potrebi nastavite postopek preverjanja pristnosti in ustrezen obseg.
Potrditev ID-ja in kode PIN oddelka pri tiskanju Pošiljanje ali pošiljanju faksov
Potrdite polji [Confirm Department ID/PIN When Printing] in/ali [Confirm Department ID/PIN When Sending Faxes].
Če je naprava priključena na računalnik prek vrat USB ali WSD
Potrdite polje [Authenticate Department ID/PIN at Device].
8
Kliknite [OK] [OK].
Nastavitve so uporabljene.

Če uporabljate macOS

1
Kliknite [] [System Preferences] [Printers & Scanners].
Prikaže se zaslon [Printers & Scanners].
2
Izberite napravo in kliknite [Options & Supplies].
3
Na zavihku [Options] potrdite polje [Department ID Management] in kliknite [OK].
4
Na zaslonu za nastavitev gonilnika nastavite ID in kodo PIN oddelka.
ID in PIN oddelka morate nastaviti za vsako posamezno tiskanje ali pošiljanje faksa.
Uporaba gonilnika tiskalnika
Uporaba gonilnika faksa
9RY2-07S