Papir se viha

Odpravite težave tako, da preverite spodnje elemente.
Ali uporabljate ustrezen papir?
Preverite, ali je papir v napravi uporaben, in ga po potrebi zamenjajte z ustreznim papirjem.
Papir, ki ga lahko uporabite
Nalaganje papirja
Pravilno nastavite velikost in vrsto papirja glede na vložen papir. Določanje velikosti in vrste papirja
Težavo boste morda odpravili tako, da boste možnost [Popravek vihanja papirja] nastavili na [Vklopi].
Zaslon [Domov] na nadzorni plošči [Meni] [Nastavitev/Vzdrževanje] [Nastavitev kakovosti slike] [Specialna obdelava] [Postopek za poseben papir] [Popravek vihanja papirja] [Vklopi]
* Če izberete možnost [Vklopi], lahko to privede do bledih izpisov in nižje hitrosti tiskanja.
Težavo boste morda odpravili tako, da boste možnost [Preklop načina dodajanja papirja] nastavili na [Prioriteta strani za tiskanje].
Zaslon [Domov] na nadzorni plošči [Meni] [Nastavitve funkcij] [Skupno] [Nastavitve dodajanja papirja] [Preklop načina dodajanja papirja] [Prioriteta strani za tiskanje]
* Če izberete možnost [Prioriteta strani za tiskanje], se bo hitrost tiskanja za enostransko tiskanje zmanjšala.
Papir položite z obrnjeno stranjo za tiskanje (sprednja in zadnja stran papirja).
* V redkih primerih se težava lahko poslabša, kar je odvisno od uporabljenega papirja. V tem primeru tiskajte na prvotno stran papirja.
Ali uporabljate vlažen papir?
Poskusite to po spodnjem vrstnem redu:
Preverite varnostne ukrepe in zamenjajte papir s suhim.
Previdnostni ukrepi pri ravnanju s papirjem
Nalaganje papirja
Spremenite nastavitev vrste papirja na tanjši papir. Določanje velikosti in vrste papirja
9RY2-0FE