Natisi so zbledeli

Odpravite težave tako, da preverite to:

1. korak: Preverjanje papirja in kartuše s tonerjem

Ali uporabljate ustrezen papir?
Preverite, ali je papir v napravi uporaben, in ga po potrebi zamenjajte z ustreznim papirjem.
Papir, ki ga lahko uporabite
Nalaganje papirja
Pravilno nastavite velikost in vrsto papirja glede na vložen papir. Določanje velikosti in vrste papirja
Ali je natis pri tiskanju ovojnic zbledel?
Pri tiskanju na ovojnice z grobo površino boste težavo morda odpravili tako, da možnost [Način ovojnice z grobo površ.] nastavite na [Vklopi].
Zaslon [Domov] na nadzorni plošči [Meni] [Nastavitev/Vzdrževanje] [Nastavitev kakovosti slike] [Specialna obdelava] [Postopek za poseben papir] [Način ovojnice z grobo površ.] [Vklopi]
* Ta nastavitev je na voljo le, če je vrsta papirja nastavljena na [Način ovojnice z grobo površ.].
* Če izberete [Vklopi], je tiskanje počasnejše.
* Če izberete [Vklopi], je nastavitev [Popravek vihanja papirja] onemogočena.
Ali se je življenjska doba kartuše s tonerjem iztekla?
Deli v kartuši s tonerjem so se morda pokvarili. Če se pojavi ta znak, vam priporočamo, da zamenjate kartušo s tonerjem ne glede na preostalo količino tonerja ali prikazana sporočila. Zamenjava kartuše s tonerjem
* Glede na stanje uporabe naprave je lahko dejanska preostala količina tonerja manjša od navedene ali pa so deli poškodovani. Če težave ne odpravite, zamenjajte kartušo s tonerjem.

2. korak: Preverjanje okolja uporabe naprave

Ali uporabljate napravo v okolju z nenadnimi temperaturnimi spremembami?
Zaradi nenadnih temperaturnih sprememb lahko pride do kondenzacije, zaradi česar lahko slike in besedilo zbledijo ali so zamegljeni. Težavo boste morda odpravili tako, da možnost [Način odstranjevanja kondenza] nastavili na [Vklopi].
Zaslon [Domov] na nadzorni plošči [Meni] [Nastavitev/Vzdrževanje] [Vzdrževanje] [Način odstranjevanja kondenza] [Vklopi]
* Med odstranjevanjem kondenzacije se lahko izpiše prazen list papirja, ki se ne natisne pravilno. Če to možnost nastavite na [Vklopi], lahko določite, ali želite omejiti tiskanje.
* Če to nastavite na možnost [Vklopi], morate napravo pustiti vklopljeno, da se kondenzacija neprekinjeno odstranjuje. Nastavitev samodejnega izklopa je onemogočena.
Ali je naprava nameščena na mestu, ki je izpostavljeno močnemu vetru, na primer zaradi klimatske naprave?
Če je tako, prilagodite smer in glasnost zraka v klimatski napravi.
Če to ne deluje, boste težavo morda lahko odpravili tako, da boste nastavitev [Preklop načina dodajanja papirja] nastavili na [Prioriteta strani za tiskanje].
Zaslon [Domov] na nadzorni plošči [Meni] [Nastavitve funkcij] [Skupno] [Nastavitve dodajanja papirja] [Preklop načina dodajanja papirja]  [Prioriteta strani za tiskanje]
* Če izberete možnost [Prioriteta strani za tiskanje], se bo hitrost tiskanja za enostransko tiskanje zmanjšala.
9RY2-0F3