Konfiguriranje načina rada PASV za FTP

Način rada PASV koristi se u FTP komunikaciji. Način rada PASV morate konfigurirati kada postoji vatrozid između FTP poslužitelja i uređaja.
U ovom se odjeljku opisuje kako konfigurirati postavke s pomoću sučelja za daljinski pristup Remote UI (Udaljeni UI) na računalu.
Na upravljačkoj ploči odaberite [Izbornik] na zaslonu [Početni zaslon] pa odaberite [Osobne postavke] da biste konfigurirali postavke. [Koristi FTP PASV način]
Potrebne su administratorske ovlasti. Potrebno je ponovno pokrenuti uređaj da bi se postavke primijenile.
Potrebne pripreme
Provjerite je li na FTP poslužitelju konfiguriran način rada PASV.
1
Prijavite se u Remote UI (korisničko sučelje za daljinski pristup) u načinu rada za upravitelja sustava. Pokretanje sučelja Remote UI (Udaljeni UI)
2
Na stranici portala sučelja Remote UI kliknite [Settings/Registration]. Stranica portala sučelja Remote UI (Udaljeni UI)
3
Kliknite [Network Settings] [FTP PASV Mode Settings] [Edit].
Prikazuje se zaslon [Edit FTP PASV Mode Settings].
4
Potvrdite okvir [Use FTP PASV Mode] i kliknite [OK].
5
Ponovno pokrenite uređaj. Ponovno pokretanje uređaja
Postavke su primijenjene.
9RXR-05F