Inițializarea setărilor și a datelor

Puteți inițializa setările și datele înregistrate pentru a reseta aparatul la setările din fabrică. Puteți inițializa numai setările și datele specificate sau toate setările și datele.
Inițializarea anumitor setări și date
Puteți inițializa separat următoarele elemente:
Meniul de setări: Inițializează setările [Meniu] în ecranul [Pornire].
Cheie și certificat: Inițializează setările cheii și certificatului, precum și ale certificatului CA, și șterge totul, mai puțin cheia și certificatul preinstalate.
Agenda: Șterge toate destinațiile înregistrate în Agendă.
Inițializarea anumitor setări și date
Inițializarea tuturor setărilor și a datelor
Puteți reseta toate setările la setările din fabrică și puteți șterge toate datele stocate, inclusiv jurnalele. Inițializarea este efectuată pentru a preveni accesul la informațiile confidențiale și utilizarea neautorizată, de exemplu, la înlocuirea sau casarea aparatului.
Inițializarea tuturor setărilor și a datelor

Inițializarea anumitor setări și date

În această secțiune este descris modul de inițializare a setărilor folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer.
În panoul de control, selectați [Meniu] în ecranul [Pornire], apoi efectuați inițializarea din [Preferinţe] sau [Setări gestionare]. [Iniţializare setări reţea]/[Gestionare date]
Sunt necesare privilegii de administrator. În funcție de elementul de inițializat, poate fi necesară repornirea aparatului.
1
Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)
2
În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)
3
Faceți clic pe [Data Management].
Se afișează ecranul [Data Management].
4
Selectați elementul de inițializat.
Inițializarea meniului de setări
Faceți clic pe [Initialize Menu] și selectați setarea care se va inițializa din [Menu to Initialize].
La inițializarea unei chei și a unui certificat
Faceți clic pe [Initialize Key and Certificate].
La inițializarea agendei
Faceți clic pe [Initialize Address Book].
Dacă se afișează ecranul [Enter PIN], introduceți codul PIN al agendei și faceți clic pe [OK].
5
Faceți clic pe [Initialize] [OK].
Elementul specificat este inițializat.
6
Deconectați-vă de la IU la distanță.
La inițializarea meniului de setări
Când este inițializat oricare dintre elementele următoare, reporniți aparatul pentru a aplica setările inițializate. Repornirea aparatului
[Preferences]
[Function Settings]
[Management Settings]
[Network Settings]
La inițializarea unei chei și a unui certificat
Funcțiile care utilizează o cheie și un certificat, precum TLS, IKE sau IPSec, sunt dezactivate. Pentru a utiliza din nou aceste funcții, trebuie să setați cheia și certificatul și apoi să activați funcția.
Când [Setări gestionare] din meniul de setări este inițializat
Aceasta inițializează și codul PIN de acces pentru Remote UI (IU la distanță). Pentru a utiliza Remote UI (IU la distanță), trebuie să setați din nou codul PIN de acces la Remote UI (IU la distanță). Setarea codului PIN utilizat cu funcția Remote UI (IU la distanță)

Inițializarea tuturor setărilor și a datelor

Utilizați panoul de control pentru a inițializa toate setările și datele. Acestea nu pot fi inițializate folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer.
Sunt necesare privilegii de administrator. Când acestea sunt inițializate, aparatul repornește automat.
Înainte de inițializare, asigurați-vă că nu există date care sunt procesate sau care așteaptă să fie procesate. Aceste date sunt șterse la efectuarea inițializării.
1
În panoul de control, apăsați pe [Meniu] în ecranul [Pornire]. Ecranul [Pornire]
2
Apăsați pe [Setări gestionare] [Iniţializare toate datele/setările].
Se afișează ecranul de confirmare a inițializării.
Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem, apoi faceți clic pe [Conectare]. ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem
3
Apăsați pe [Da] [Da].
Toate setările și datele sunt inițializate.
La finalizarea inițializării, aparatul repornește automat.
9RY0-09R