Restricționarea utilizării Remote UI (IU la distanță)

Deși Remote UI (IU la distanță) este convenabil pentru operarea aparatului de la un computer, creează riscul de accesare a aparatului de către un terț.
Puteți configura setarea astfel încât să solicite utilizatorilor să introducă un cod PIN (cod PIN de acces pentru IU la distanță) atunci când utilizează Remote UI (IU la distanță), pentru a preveni accesul neautorizat al unei terțe părți.
Dacă nu utilizați Remote UI (IU la distanță), se recomandă dezactivarea funcției.

Setarea codului PIN utilizat cu funcția Remote UI (IU la distanță)

Puteți să restricționați utilizarea Remote UI (IU la distanță) numai pentru utilizatorii care cunosc codul PIN de acces pentru Remote UI (IU la distanță).
Această setare nu este necesară atunci când se utilizează gestionarea ID-urilor de departamente, deoarece se efectuează autentificarea în funcție de ID-ul de departament.
Această secțiune descrie modul de configurare a setărilor folosind panoul de control.
Puteți configura setările și prin utilizarea Remote UI (IU la distanță) de la un computer, după ce codul PIN de acces pentru Remote UI (IU la distanță) a fost configurat la aparat. Gestionarea aparatului de pe un computer (IU la distanță)
Sunt necesare privilegii de administrator.
1
În panoul de control, apăsați pe [Meniu] în ecranul [Pornire]. Ecranul [Pornire]
2
Apăsați pe [Setări gestionare] [Licenţă/Altele]  [Setări IU la distanţă] [Restricţionare acces].
Se afișează ecranul [Restricţionare acces].
Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem, apoi apăsați pe [Conectare]. ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem
3
Setați [Restricţionare acces] la [Pornit], introduceți codul PIN de acces pentru IU la distanță și apăsați pe [Aplicare].
4
Introduceți același număr și apăsați pe [Aplicare].
Setările sunt aplicate.
Când [Setări gestionare] din meniul de setări este inițializat
Utilizați meniul de setări de pe panoul de control pentru a reseta codul PIN de acces pentru Remote UI (IU la distanță). [Restricţionare acces]

Dezactivarea Remote UI (IU la distanță)

Puteți dezactiva Remote UI (IU la distanță) pentru a reduce riscul de acces neautorizat la aparat prin intermediul rețelei.
Utilizați panoul de control pentru a configura setările. Nu puteți configura setările folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer.
Sunt necesare privilegii de administrator. Aparatul trebuie repornit pentru aplicarea setărilor.
1
În panoul de control, apăsați pe [Meniu] în ecranul [Pornire]. Ecranul [Pornire]
2
Apăsați pe [Setări gestionare] [Setări IU la dist./Actualizare firmware]  [Setări IU la distanţă] [IU la distanţă].
Se afișează ecranul [Setări IU la distanţă].
Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem, apoi apăsați pe [Conectare]. ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem
3
Setați [Utilizare IU la distanţă] la [Oprit] și apăsați pe [Aplicare] [OK].
4
Reporniți aparatul. Repornirea aparatului
Setările sunt aplicate.
9RY0-08Y