Confirmarea utilizării după ID-ul de departament

Puteți vizualiza numărul de pagini imprimate și copiate pentru fiecare ID de departament atunci când gestionarea ID-urilor departamentelor este activată.
În această secțiune este descris modul de vizualizare a acestor informații folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer.
În panoul de control, selectați [Meniu] în ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări gestionare] pentru a vizualiza aceste informații. [Gestionare ID departamente]
Sunt necesare privilegii de administrator.
1
Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. Pornirea caracteristicii Remote UI (IU la distanță)
2
În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)
3
Faceți clic pe [User Management] [Department ID Management].
Se afișează ecranul [Department ID Management].
4
În [Department ID Page Total], vizualizați utilizarea.
Resetarea contorului pentru un anumit ID de departament
Pentru ID-ul de departament cu contorul de resetat, faceți clic pe [Clear Count] [OK].
Resetarea contorului pentru toate ID-urile de departamente
Faceți clic pe [Clear All Counts] [OK].
5
Deconectați-vă de la Remote UI (IU la distanță) după vizualizarea utilizării.
9RY0-07U