Регистриране на местоназначения (Адресна книга)

Регистрирайте местоназначения за изпращане и записване на сканирани данни и факсове в Адресната книга на устройството.
Функция на Адресната книга
С регистрирането на местоназначения в Адресната книга можете да си спестите труда, свързан с въвеждането на информация за местоназначенията всеки път, когато изпращате или записвате данни. Адресната книга има функция за лесно посочване на местоназначения. Използвайте тази функция, когато показвате екрана с Адресната книга или посочвате местоназначения.
Функция на Адресната книга
Местоназначения, които могат да бъдат регистрирани
Имейл адрес (имейл, I-Fax)
Места за записване на файлове (споделена папка, FTP сървър)
Номер на факс
Как се регистрират местоназначения
Можете да регистрирате местоназначение, като въведете име, имейл адрес, номер на факс и друга информация, или като използвате TX Job Log или потребителска информация от LDAP сървъра.
Можете да регистрирате местоназначения от контролния панел или от Отдалечения ПИ, но типовете местоназначения, които могат да бъдат регистрирани, и методът на регистрация се променят.
Регистриране с използване на контролния панел
Използвайте контролния панел, за да регистрирате местоназначения от TX Job Log или LDAP сървър.
Не можете да използвате контролния панел за регистриране на места за записване на файлове (споделена папка или FTP сървър).
Регистриране на местоназначения в Адресната книга (контролния панел)
Регистриране с използване на Отдалечен ПИ
Използвайте Отдалечения ПИ, за да регистрирате места за записване на файлове (споделена папка или FTP сървър).
Не можете да използвате Отдалечения ПИ за регистриране на местоназначения от TX Job Log или LDAP сървър.
Регистриране на местоназначения в Адресната книга (Отдалечен ПИ)

Вижте също

Импортиране и експортиране на Адресната книга
Можете да споделяте и архивирате данни в Адресната книга.
Импортиране и експортиране на Адресна книга и настройки
Предотвратяване на неоторизирана употреба на Адресната книга
За да предотвратите неоторизирано добавяне на нови записи в адресната книга и редактиране на съществуващи записи, можете да зададете ПИН и да ограничите метода за добавяне на нови записи.
Ограничаване на регистрирането и редактирането на адресната книга
9C54-039