Смяна на тонер касетата

Сменете тонер касетите в подходящия момент според появяващите се съобщения и промяната в качеството на печат.
Преди да смените тонер касетата, вижте предпазните мерки в Важни инструкции за безопасност. Ръководства на устройството
Не докосвайте контактите () вътре в устройството. Това може да доведе до повреда.
Не забравяйте да държите тонер касетата за дръжката.
Не докосвайте паметта на тонер касетата () или електрическите клеми (). За да избегнете надраскване на повърхността на барабана вътре в устройството или излагането му на светлина, не отваряйте защитния капак на барабана ().

Кога да смените тонер касетата

Когато на екрана на контролния панел или на Отдалечения ПИ се появи съобщение
Следвайте съобщението на екрана, за да подготвите нова тонер касета и да смените старата. Качеството на печат може да се влоши, ако продължите да използвате тонер касетата, без да я смените.
За подробности относно съобщението и как да го разрешите, вижте следното:
Появява се съобщение
Когато качеството на печат се влоши
Ако разпечатките показват някой от симптомите по-долу, тонер касетата е към края на живота си. Препоръчително е да смените тонер касетата, дори ако не се появи съобщение.
 
Появяват се ивици
 
Печатът е неравномерен
 
Появяват се петна от тонер и пръски
 
Появяват се бели петна
 
Частично избледнял печат
 
Целият фон е затъмнен

Преди да смените тонер касетата

Извършете следната процедура, преди да смените тонер касетата. Съобщението на екрана може да изчезне, а качеството на печат да се подобри.
1
Отворете предния капак.
2
Извадете тонер касетата.
3
Разклатете тонер касетата пет или шест пъти, за да се разпредели равномерно тонерът в касетата.
4
Поставете тонер касетата.
Натиснете го напълно, докато не може да отиде по-надалеч.
5
Затворете предния капак.

Смяна на тонер касета

1
Отворете предния капак.
2
Извадете тонер касетата.
3
Извадете резервната тонер касетата от защитната опаковка.
4
Разклатете тонер касетата пет или шест пъти, за да се разпредели равномерно тонерът в касетата.
5
Поставете тонер касетата.
Натиснете го напълно, докато не може да отиде по-надалеч.
6
Затворете предния капак.
9C54-0E2