Появява се съобщение

Ако на контролния панел се появи съобщение, изберете съобщението от списъка по-долу и проверете как да отстраните проблема.
Ако проблемът продължава дори след като опитате методите за отстраняване на неизправности, свържете се с вашия търговец или сервизен представител. Ако проблемът продължава

Възникна грешка при проверка на сертификат.

Възникна грешка по време на проверката поради изтекъл сертификат или неточна информация.
Инсталирайте правилния ключ и сертификат или CA сертификат.
Проверете датата на изтичане, сертифициращия орган и друга информация и след това инсталирайте ключа и сертификата или CA сертификат. Регистриране на ключ и сертификат или CA сертификат, получен от орган, който го издава
Правилни ли са текущите дата и час на устройството?
Проверете настройките за дата и час на устройството. Ако настройките не са правилни, задайте часовата зона и след това задайте текущата дата и час. Настройка на дата и час

Неусп. дост.до файла или папката. Изчакайте малко и опит. отново или пров. настройките от Отдалечен ПИ.

Нямате разрешение за достъп до папката или потребителското име или паролата, които да се използват за достъп до папката, не са зададени правилно.
Задайте правилния път към папката.
Ако Ограничаване на достъпа е активирано, задайте правилно потребителското име и паролата.
Използвайте Отдалечен ПИ, за да покажете адресната книга, щракнете върху приложимото местоназначение и задайте правилно информацията за споделената папка. Регистриране на местоназначения в Адресната книга (Отдалечен ПИ)

Не е възможен анализ на сертификата на сървъра за автентикация.

Сертификатът на сървъра за удостоверяване може да не е правилен или може да е във формат, който не се поддържа от устройството.
Проверете сертификата на сървъра за удостоверяване и променете настройката, ако е необходимо.
Настройване на IEEE 802.1X

Не може да се променя типът на дестинациите, регистрирани към група.

Избраното местоназначение е регистрирано в група, така че не можете да промените типа на местоназначението.
Изтрийте местоназначението от групата, променете типа на местоназначението и след това го регистрирайте отново в групата.
1
Изтрийте местоназначението от групата.
Изтриване с използване на Отдалечен ПИ
Влезте в Отдалечения ПИ в режим Системен мениджър [Address Book] [Favorites] или [Coded Dial] изберете групата, към която е регистрирано местоназначението [Edit] изберете местоназначението [Delete] [OK]
Изтриване с използване на контролния панел
Екран [Начало] на работния панел [Адресна книга] изберете групата, към която е регистрирано местоназначението [Редактиране] [Дестинация] изберете местоназначението [Изтриване] [Да] [Приложи] [Приложи]
2
3

Точката за достъп не може да бъде открита.

Възникна грешка, която не позволява на устройството да открие безжичния LAN рутер (точка на достъп).
Правилно ли е конфигуриран типът на връзката?
Изберете типа връзка (WPS) според метода, поддържан от безжичния LAN рутер. Свързване към безжична LAN мрежа с помощта на бутона на маршрутизатора (режим с натискане на бутон)
Свързахте ли се в рамките на определеното време?
Когато се свързвате чрез натискане на бутон на безжичния LAN рутер, задайте типа на връзката на контролния панел на устройството и след това натиснете бутона на безжичния LAN рутер в рамките на една или две минути. Свързване към безжична LAN мрежа с помощта на бутона на маршрутизатора (режим с натискане на бутон)
Дали SSID и мрежовият ключ са конфигурирани правилно?
Когато въвеждате ръчно информацията за безжичния LAN рутер, проверете SSID и мрежовия ключ на безжичния LAN рутер и конфигурирайте правилно настройките на устройството. Свързване към безжична LAN мрежа чрез задаване на подробни данни (метод за ръчна настройка)
Подходящо ли са разположени устройството и безжичния LAN рутер?
Устройството и безжичният LAN рутер трябва да бъдат инсталирани на място без стени или други препятствия между устройствата и в обхвата на 50 м.
Не инсталирайте близо до микровълнова фурна, цифров безжичен телефон или друго устройство, което генерира радиовълни.
Проверете настройките за защита на безжичния LAN рутер.
За подробности вижте ръководството на безжичния LAN рутер или се свържете с производителя.

Не може да се извърши печатане. Може да е поставена касета, която не е на Canon или е фалшива.

Отпечатването не може да се извърши поради използването на тонер касета, чието качество на печат не може да бъде гарантирано.
Сменете с нова тонер касета.
Смяна на тонер касетата
За оптимално качество на печат е препоръчително да използвате оригинални тонер касети на Canon. Списък на консумативите

Невъзможно отпечатване на получените данни.

Получените данни не могат да бъдат отпечатани поради някаква причина.
Появяват ли се причината и решението на контролния панел?
Ако „да“, следвайте инструкциите на екрана.
Отворен ли е предният капак, задният капак или капакът на подаващото устройство на устройството?
Затворете капаците, ако са отворени.
Заредена ли е хартия?
Заредете хартия, ако не е заредена. Зареждане на хартия
Да не би да има заседналата хартия?
Ако „да“, отстранете заседналата хартия. Засядане на хартия
Изтекъл ли е срокът на експлоатация на тонер касетата?
Проверете останалото количество тонер в тонер касетата и сменете всяка касета, в която нивото на тонера е ниско.
Проверка на оставащото количество консумативи
Смяна на тонер касетата

Факсът не може да се получи. Уверете се, че е изпратен правилно от подателя.

Операциите не са извършени в рамките на определеното време при ръчно получаване на факс и времето за изчакване на устройството е изтекло.
Когато чуете звуков сигнал по време на получаване на факс, натиснете [Старт получ.] в рамките на 35 секунди.
Екран [Начало] на работния панел [Факс] [Старт на получаването]

Изображението не може да се разпознае.

В Отпечатване от носител с памет сте избрали изображение, за което не може да се покаже визуализация.
Устройството има ли достатъчно свободна памет?
Ако устройството няма достатъчно свободна памет, визуализациите на JPEG и TIFF изображения не могат да се показват.
Проверете получените факсове в паметта на устройството и ги отпечатайте или препратете, ако е необходимо, и изтрийте всички ненужни факсове. Преглед и отпечатване на факсове, записани в паметта

Не може да се изпраща, защото е зададена повече от една дестинация.

Изпращането на факсове до множество местоназначения е ограничено.
За да отмените ограничението, променете настройката [Restrict Sequential Broadcast].
Влезте в Отдалечения ПИ в режим Системен мениджър [Settings/Registration] [TX Settings] [Fax TX Settings] [Edit] в [Restrict Sequential Broadcast], изберете [Off] [OK]
На контролния панел изберете [Меню] от екрана [Начало] и след това изберете [Настройки на функция], за да промените настройките. [Огран. на последов. предав.]

Не може да се задават групови дестинации със затворена слушалка.

Ако натиснете [Слушалка], когато изпращате факс, не можете да посочите групово местоназначение.
Посочете местоназначението, без да натискате [Слушалка].

Не може да се задават групови дестинации или няколко дестинации едновременно.

Не можете да посочите няколко местоназначения или групови местоназначения, когато слушалката е вдигната.
Върнете слушалката на място и след това посочете местоназначението.

Тези настройки не може да се използват. Изпращането до зададената дестинация е ограничено.

Изпращането или запазването до местоназначение, регистрирано в определена предпочитана настройка, е ограничено поради управление на ИД на отдел.
Влезте с ИД на отдел, който не ограничава функция за изпращане или запазване.
За ИД на отдел и ПИН код се свържете със системния администратор.
За да отмените ограничението, променете настройката [Restrict Functions] на вашия ИД на отдел.
Влезте в Отдалечения ПИ в режим Системен мениджър [Settings/Registration] [User Management] [Department ID Management] изберете ИД на отдел, който ще редактирате изчистете квадратчетата [Restrict Scan] и [Restrict Fax] [OK]
На контролния панел изберете [Меню] от екрана [Начало] и след това изберете [Настройки за управление], за да промените настройките. [Управление ID на отдел]

Грешка в комуникацията с касетата. Не може да се извърши печатане. Може да е поставена касета, която не е на Canon или е фалшива.

Отпечатването не може да се извърши поради неправилно поставяне на тонер касетата, повредена тонер касета или използването на тонер касета, чието качество на печат не може да бъде гарантирано.
Преинсталирайте тонер касетата или я сменете с нова тонер касета.
Смяна на тонер касетата
За оптимално качество на печат е препоръчително да използвате оригинални тонер касети на Canon. Списък на консумативите
Ако съобщението продължава да се появява след многократно преинсталиране на тонер касетата, свържете се с вашия търговец или сервизен представител. Ако проблемът продължава

Грешка в комуникацията с касетата. Проблеми вследствие на използването на касети, които не са Canon, не се покриват от гаранцията.

Отпечатването не може да се извърши поради неправилно инсталиране на тонер касетата, повредена тонер касета или използване на тонер касета, различна от тази на Canon, в резултат на което се появява комуникационна грешка.
Преинсталирайте тонер касетата.
Смяна на тонер касетата
За оптимално качество на печат е препоръчително да използвате оригинални тонер касети на Canon. Списък на консумативите
Ако съобщението продължава да се появява след многократно преинсталиране на тонер касетата, свържете се с вашия търговец или сервизен представител. Ако проблемът продължава

Променете паролата за автентикация.

Паролата е изтекла.
Задайте нова парола.

Проверете настройките за автентикация.

Методът за удостоверяване, зададен на устройството, не съвпада с този, зададен на RADIUS сървъра.
Проверете метода за удостоверяване, зададен на RADIUS сървъра, и го задайте правилно.
Настройване на IEEE 802.1X

Копирането е ограничено.

Копирането е ограничено поради управление на ИД на отдел.
Влезте с ИД на отдел, който не ограничава копирането.
За ИД на отдел и ПИН код се свържете със системния администратор.
За да отмените ограничението, променете настройката [Restrict Functions] на вашия ИД на отдел.
Влезте в Отдалечения ПИ в режим Системен мениджър [Settings/Registration] [User Management] [Department ID Management] изберете ИД на отдел, който ще редактирате изчистете квадратчето [Restrict Black & White Copy] [OK]
На контролния панел изберете [Меню] от екрана [Начало] и след това изберете [Настройки за управление], за да промените настройките. [Управление ID на отдел]

Невъзможно свързване.

Възникна грешка, която не позволява на устройството да установи директна връзка.
Изчакайте за момент и опитайте да се свържете отново.
Ако все още не можете да установите връзка, рестартирайте устройството.
Задайте IP адреса за връзка на комбинация, различна от „192.168.22.xx“.
За да се приложат настройките, устройството трябва да се рестартира.
Влезте в Отдалечения ПИ в режим Системен мениджър [Settings/Registration] [Network Settings] [Direct Connection Settings] [Edit] в [IP Address for Direct Connection], въведете IP адреса [OK] рестартирайте устройството
На контролния панел изберете [Меню] от екрана [Начало] и след това изберете [Предпочитания], за да конфигурирате настройките. [Настройки за директна връзка]
Подмрежовата маска конфигурирана ли е правилно?
Проверете настройките на IPv4 подмрежовата маска. Променете настройките, ако не са конфигурирани правилно. За подробности се свържете с мрежовия администратор.
Как да видите IP адреса, зададен на устройството
Задаване на IPv4 адреси

Свързването е неуспешно. Проверете шифроващия ключ.

Мрежовият ключ (шифроващ ключ) на безжичния LAN рутер (точка на достъп) не е конфигуриран правилно, което предотвратява връзката.
Нулирайте мрежовия ключ.
Проверете мрежовия ключ на безжичния LAN рутер и конфигурирайте правилно настройките на устройството. Свързване към безжична LAN мрежа

Невъзможно свързване. Достигнат е максималният брой устройства, които могат да се свързват към точката за достъп.

Достигнат е максималният брой устройства, които могат да бъдат свързани към безжичния LAN рутер (точка на достъп), което предотвратява връзката.
Намалете броя на устройствата (клиенти), свързани към безжичния LAN рутер.
За максималния брой връзки вижте ръководството на безжичния LAN рутер или се свържете с производителя.

Невъзможно свързване с помощта на лесна връзка чрез PC. Устройството ще се рестартира.

Възникна грешка, която не позволява на устройството да се свърже в режим Точка на достъп. Като алтернатива възникна грешка при стартиране на безкабелен режим на настройка.
Рестартирайте устройството и стартирайте отново безкабелен режим на настройка.
Изискват се администраторски права.
[Начало] на работния панел [Меню] [Предпочитания] [Мрежа] [Лесно свързване чрез PC] [Да] стартирайте настройките на компютъра

Невъзможно свързване чрез безжична LAN. Изключете и включете главното захранване, след което конфигурирайте настройките отново.

Възникна грешка, която не позволява на устройството да се свърже с безжичната LAN.
Рестартирайте устройството и конфигурирайте отново безжичната LAN връзка.
Свързване към безжична LAN мрежа
Подходящо ли са разположени устройството и безжичния LAN рутер (точка на достъп)?
Устройството и безжичният LAN рутер трябва да бъдат инсталирани на място без стени или други препятствия между устройствата и в обхвата на 50 м.
Не инсталирайте близо до микровълнова фурна, цифров безжичен телефон или друго устройство, което генерира радиовълни.
Проверете настройките за защита на безжичния LAN рутер.
За подробности вижте ръководството на безжичния LAN рутер или се свържете с производителя.

Невъзможно свързване чрез WPS. Изчакайте малко, след което конфигурирайте настройките отново.

Възникна грешка, която не позволява на устройството да установи WPS връзка.
Изчакайте за момент и конфигурирайте настройките отново.
Ако все още не можете да установите WPS връзка, проверете дали безжичният LAN рутер (точка на достъп) поддържа WPS.
Ако поддържа WPS
Проверете дали устройството и безжичния LAN рутер са подходящо разположени.
Устройството и безжичният LAN рутер трябва да бъдат инсталирани на място без стени или други препятствия между устройствата и в обхвата на 50 м.
Не инсталирайте близо до микровълнова фурна, цифров безжичен телефон или друго устройство, което генерира радиовълни.
Ако не поддържа WPS
Свържете се с помощта на различен тип връзка. Свързване към безжична LAN мрежа

Откриването на връзки от безжични устройства е неусп.

Възникна грешка, която не позволява на устройството да засича мобилни устройства.
Свързахте ли се в рамките на определеното време?
Свържете мобилното устройство към устройството в рамките на пет минути след показването на SSID и мрежовия ключ.

Не може да се извърши почистване.

Почистването не може да се извърши поради заседнала хартия, зареждане на неправилна хартия или друг проблем.
Заредете правилната хартия в касетата за хартия.
Следвайте инструкциите на контролния панел по време на почистването и заредете използваема хартия. Зареждане на хартия в касетата за хартия
Да не би да има заседналата хартия?
Ако „да“, отстранете заседналата хартия. Засядане на хартия

Не може да се извърши корекция.

Корекцията не може да се извърши поради заседнала хартия, зареждане на неправилна хартия или друг проблем.
Заредете правилната хартия в касетата за хартия.
Следвайте инструкциите на контролния панел по време на корекцията и заредете използваема хартия. Зареждане на хартия в касетата за хартия
Поставете хартията с отпечатаното изображение за калибриране върху стъклото за сканиране.
Поставете страната за печат на калибриращото изображение с лицето надолу с черната лента в задната част на устройството.
Да не би да има заседналата хартия?
Отстранете заседналата хартия. Засядане на хартия
Проверете оставащото количество тонер в тонер касетата.
За извършване на корекцията е необходимо достатъчно количество тонер в тонер касетата. Проверете оставащото количество тонер в тонер касетата и сменете всички касети, в които има малко тонер.
Проверка на оставащото количество консумативи
Смяна на тонер касетата

Не може да се извърши IEEE 802.1X автентикация. Сертификатът на сървъра за автентикация не може да се анализира.

Проверете сертификата на сървъра за удостоверяване и променете настройката, ако е необходимо.
Проверете сертификата на сървъра RADIUS и променете настройката, ако е необходимо.
Настройване на IEEE 802.1X

Не може да се извърши IEEE 802.1X автентикация. Променете паролата за автентикация.

Паролата е изтекла.
Задайте нова парола.
Настройване на IEEE 802.1X

Не може да се извърши IEEE 802.1X автентикация. Проверете настройките за автентикация.

Методът за удостоверяване, зададен на устройството, не съвпада с този, зададен на RADIUS сървъра.
Проверете метода за удостоверяване, зададен на RADIUS сървъра, и го задайте правилно.
Настройване на IEEE 802.1X

Не може да се извърши IEEE 802.1X автентикация. Конфигурирайте правилната информация за автентикация.

Методът за удостоверяване или информацията за удостоверяване на IEEE 802.1X не е зададен правилно.
Задайте правилно метода за удостоверяване и информацията за удостоверяване (ключове и сертификати, парола, CA сертификат).
Настройване на IEEE 802.1X
Управление и проверка на ключа и сертификата

Не може да се извърши IEEE 802.1X автентикация. Конфигурирайте информацията, необходима за автентикация.

Методът за удостоверяване или информацията за удостоверяване на IEEE 802.1X не е зададен правилно.
Задайте правилно метода за удостоверяване и информацията за удостоверяване (ключове и сертификати, парола, CA сертификат).
Настройване на IEEE 802.1X
Управление и проверка на ключа и сертификата

Не може да се извърши IEEE 802.1X автентикация. Няма отговор от дестинацията.

Възможно е мрежовата връзка да има проблем.
Проверете състоянието и настройките на мрежата.
Проверете състоянието на Ethernet кабела и комутатора.
Проверете мрежовия ключ на безжичния LAN рутер и конфигурирайте правилно настройките на устройството.

Не може да се извърши IEEE 802.1X автентикация. Сертификатът на сървъра за автентикация е с изтекъл срок.

Сертификатът на сървъра, изпратен от RADIUS сървъра, е изтекъл.
Проверете датата на изтичане на RADIUS сървъра.
Настройване на IEEE 802.1X

Не може да се извърши IEEE 802.1X автентикация. Сертификатът на сървъра за автентикация е грешен.

CA сертификат, който поддържа сертификата на сървъра за удостоверяване, не е регистриран на устройството.
Проверете информацията за сертификата на сървъра за удостоверяване и регистрирайте поддържан CA сертификат.
Настройване на IEEE 802.1X
Регистриране на ключ и сертификат или CA сертификат, получен от орган, който го издава

Не може да се извърши удостоверяване „Отворена система“. Проверете настройките за шифроващия ключ.

Методите за WEP удостоверяване на устройството и безжичния LAN рутер (точка на достъп) не съвпадат или филтрирането на MAC адреса на безжичния LAN рутер е настроено, за да предотврати връзка с устройството, като по този начин предотвратява удостоверяването на отворена система.
Използвайте метода за ръчна настройка, за да промените WEP метода за удостоверяване на [Споделен ключ], и свържете отново.
Свързване към безжична LAN мрежа чрез задаване на подробни данни (метод за ръчна настройка)
В настройката за филтриране на MAC адрес на безжичния LAN рутер разрешете връзката с устройството.
Проверете MAC адреса на устройството и конфигурирайте безжичния LAN рутер, за да позволи връзка от този MAC адрес. Преглед на MAC адреса и информацията за свързване на безжичната LAN мрежа
За метода на настройка вижте ръководството на безжичния LAN рутер или се свържете с производителя.

Не може да се извърши удостоверяване „Споделен ключ“. Проверете настройките за шифроващия ключ.

Мрежовият ключ (шифроващ ключ) на безжичния LAN рутер (точка на достъп) не е конфигуриран правилно или методите за WEP удостоверяване на устройството и безжичния LAN рутер не съвпадат, предотвратявайки удостоверяването със споделен ключ.
Нулирайте мрежовия ключ.
Проверете мрежовия ключ на безжичния LAN рутер и конфигурирайте правилно настройките на устройството. Свързване към безжична LAN мрежа
Съпоставете WEP метода за удостоверяване на устройството и безжичния LAN рутер.
Устройството може да бъде настроено за Удостоверяване със споделен ключ, а безжичният LAN рутер може да бъде настроен на Удостоверяване на отворена система. Променете настройката на WEP според метода на удостоверяване, който използвате.
При използване на Удостоверяване на отворена система
Свържете се към безжичната LAN, като използвате един от следните методи:
Свържете се с метода за настройка на точката за достъп. Свързване към безжична LAN мрежа чрез търсене на маршрутизатор (метод за настройка с точка за достъп)
Като използвате метода за ръчна настройка, свържете се с метода за WEP удостоверяване, зададен на [Отворена система]. Свързване към безжична LAN мрежа чрез задаване на подробни данни (метод за ръчна настройка)
При използване на удостоверяване със споделен ключ
На безжичния LAN рутер променете метода за WEP удостоверяване на „Споделен ключ“ и се свържете отново. За метода на настройка вижте ръководството на безжичния LAN рутер или се свържете с производителя.

Директната връзка е прекъсната.

Връзката с мобилно устройство беше прекратена.
Свържете се отново директно.
Свързване на мобилно устройство директно към устройството (Директна връзка)

Лесната връзка чрез PC прекъсна поради таймаут Устройството ще се рестартира.

Изминаха 30 минути от началото на безкабелния режим на настройка без свързване към компютъра.
Рестартирайте устройството и стартирайте отново безкабелен режим на настройка.
Изискват се администраторски права.
[Начало] на работния панел [Меню] [Предпочитания] [Мрежа] [Лесно свързване чрез PC] [Да] стартирайте настройките на компютъра

Край на експлоатац. живот на касета

Тонер касетата е достигнала края на своя експлоатационен живот.
Препоръчително е да се смени с нова тонер касета.
Натиснете [Извеждане на стъпки за смяна на касета] и сменете тонер касетата, като следвате инструкциите на екрана. Смяна на тонер касетата

Факсът е ограничен.

Изпращането на факсове е ограничено поради управление на ИД на отдел.
Влезте с ИД на отдел, който не ограничава изпращането на факсове.
За ИД на отдел и ПИН код се свържете със системния администратор.
За да отмените ограничението, променете настройката [Restrict Functions] на вашия ИД на отдел.
Влезте в Отдалечения ПИ в режим Системен мениджър [Settings/Registration] [User Management] [Department ID Management] изберете ИД на отдел, който ще редактирате изчистете квадратчето [Restrict Fax] [OK]
На контролния панел изберете [Меню] от екрана [Начало] и след това изберете [Настройки за управление], за да промените настройките. [Управление ID на отдел]

Заредете хартия.

Не е заредена правилната хартия.
Заредена ли е хартия в касетата за хартия или в многофункционалната тава?
Заредете хартия, ако не е заредена. Зареждане на хартия
Използвате ли подходяща хартия, когато отпечатвате отчети, списъци и получени данни?
Проверете дали хартията е годна за използване и я заменете с хартия, която отговаря на вашите цели.
Използваема хартия
Зареждане на хартия
Задайте размера и типа на хартията правилно според заредената хартия. Задаване на размера и типа на хартията

Ниско ниво на касетата

Наближава времето за смяна на тонер касетата.
Подгответе нова тонер касета и сменете старата, ако е необходимо.
При отпечатване на големи печатни задания се препоръчва да натиснете [Извеждане на стъпки за смяна на касета] и да смените тонер касетата, като следвате инструкциите на екрана. Смяна на тонер касетата
За да продължите да печатате, използвайте процедурата по-долу.
При изпращане на факс, I-факс или отпечатване на автоматичен отчет
В следните случаи данните може да бъдат запазени в паметта на устройството, без да бъдат отпечатани, за да се предотврати отпечатването на текст, който е труден за четене, или изображения, които трудно се виждат:
При получаване на факс или I-факс
Когато отчетите за резултатите от комуникацията са настроени да се отпечатват автоматично
За да продължите да печатате, активирайте [Continue Printing When Amount in Cartridge Is Low].
Влезте в Отдалечения ПИ [Settings/Registration] [RX/Forwarding Settings] или [RX Settings] [Common Settings] [Edit] в [Common Settings] , изберете квадратчето [Continue Printing When Amount in Cartridge Is Low] [OK]
На контролния панел изберете [Меню] от екрана [Начало] и след това изберете [Настройки на функция], за да конфигурирате настройките. [Прод. печат. При ниско колич.]
* Когато тази настройка е активирана, резултатите от отпечатването може да са светли или избледнели.
Можете ръчно да посочите кога да се появи това съобщение (когато тонерът намалее). [Показв. време за подг. кас.]

Паметта е пълна (Защитен печат)

Паметта е пълна с данни за сигурно печатане, които не са отпечатани.
Отпечатайте данните за сигурно печатане, запазени в паметта.
За подробности относно това как да печатате, вижте процедурата за използване на функцията Сигурно печатане. Стъпка 2: Отпечатване на защитени данни чрез въвеждане на ПИН или парола

Паметта е пълна (Пропускане на грешка)

Паметта е пълна с данни, които не са отпечатани поради грешка.
Отменете отпечатването на данните с грешка или натиснете [Прескач. грешка] на екрана [Статус монитор].
Отмяна на отпечатване с контролния панел или Отдалечен ПИ
Преглед на състоянието на заданието за печат и регистрационния файл

Печатът от запаметяващ носител е ограничен.

Настройките са конфигурирани да не се отпечатват данни от USB памет.
За да отмените ограничението, променете настройката [Memory Media Settings].
За да се приложат настройките, устройството трябва да се рестартира.
Влезте в Отдалечения ПИ в режим Системен мениджър [Settings/Registration] [Store/Access Files Settings] [Memory Media Settings] [Edit] изберете квадратчетата за отметка [Memory Media Print] [OK] рестартирайте устройството.
На контролния панел изберете [Меню] от екрана [Начало] и след това изберете [Настройки на функция], за да промените настройките. [Настройки за печат от запамет. носител]

Няма отговор от дестинацията.

Етернет кабелът може да не е свързан или да има проблем с превключвателя.
Проверете състоянието на Ethernet кабела и превключвателя.

Няма отговор от хоста.

Устройството не е свързано правилно към мрежата.
Проверете настройките на устройството и мрежата и се свържете отново.
Когато сте свързани чрез безжична LAN
Конфигурирайте настройките правилно според вашата среда на използване. Свързване към безжична LAN мрежа
Когато сте свързани чрез кабелна LAN
Проверете дали Ethernet кабелът е свързан правилно. Свързване към кабелна LAN мрежа

Заседнала хартия.

Хартията е заседнала в устройството по време на печат.
Отстранете заседналата хартия и ако печатането не се възобнови автоматично, отново опитайте да печатате.
Засядане на хартия

Несъответствие на формат хартия и н-ки

Размерът на хартията, заредена в устройството, не съответства на зададения на контролния панел или на драйвера на принтера.
Съпоставете размера на заредената хартия с настройката за размер на хартията.
Когато използвате заредената хартия
Променете настройката за размера на хартията на контролния панел, за да съответства на размера на заредената хартия.
Задаване на размера и типа на хартията за касетата за хартия
Задаване на размера и типа на хартията за многофункционалната тава
Когато печатате от компютър, променете настройката за размер на хартията в драйвера на принтера, за да съответства на размера на заредената хартия. Печатане от компютър
При презареждане на хартия
Заредете хартия с размер, зададен на контролния панел или драйвера на принтера. Зареждане на хартия
Проверете дали водачите на хартията са подравнени с маркировките и не са прекалено хлабави или прекалено стегнати.
 
Касета за хартия
 
Многофункционална тава

Подгответе касетата.

Наближава времето за смяна на тонер касетата.
Подгответе нова тонер касета и сменете старата, ако е необходимо.
При отпечатване на големи по обем задачи е препоръчително да смените тонер касетата. Смяна на тонер касетата
За да продължите да печатате, използвайте процедурата по-долу.
При изпращане на факс, I-факс или отпечатване на автоматичен отчет
В следните случаи данните може да бъдат запазени в паметта на устройството, без да бъдат отпечатани, за да се предотврати отпечатването на текст, който е труден за четене, или изображения, които трудно се виждат:
При получаване на факс или I-факс
Когато отчетите за резултатите от комуникацията са настроени да се отпечатват автоматично
За да продължите да печатате, активирайте [Continue Printing When Amount in Cartridge Is Low].
Влезте в Отдалечения ПИ [Settings/Registration] [RX/Forwarding Settings] или [RX Settings] [Common Settings] [Edit] в [Common Settings] , изберете квадратчето [Continue Printing When Amount in Cartridge Is Low] [OK]
На контролния панел изберете [Меню] от екрана [Начало] и след това изберете [Настройки на функция], за да конфигурирате настройките. [Прод. печат. При ниско колич.]
* Когато тази настройка е активирана, резултатите от отпечатването може да са светли или избледнели.
Можете ръчно да посочите кога да се появи това съобщение (когато тонерът намалее). [Показв. време за подг. кас.]

Отпечатването е ограничено.

Печатането е ограничено поради управление на ИД на отдел.
Влезте с ИД на отдел, който не ограничава печатането.
За ИД на отдел и ПИН код се свържете със системния администратор.
За да отмените ограничението, променете настройката [Restrict Functions] на вашия ИД на отдел.
Влезте в Отдалечения ПИ в режим Системен мениджър [Settings/Registration] [User Management] [Department ID Management] изберете ИД на отдел, който ще редактирате изчистете квадратчето [Restrict Black & White Print] [OK]
На контролния панел изберете [Меню] от екрана [Начало] и след това изберете [Настройки за управление], за да промените настройките. [Управление ID на отдел]

Проблеми вследствие на използването на касети, които не са Canon, не се покриват от гаранцията. Оставащото в касетата количество не може да се покаже правилно.

Оставащото количество тонер не се показва правилно поради използването на тонер касета, чието качество на печат не може да бъде гарантирано.
Сменете с нова тонер касета.
Смяна на тонер касетата
За оптимално качество на печат е препоръчително да използвате оригинални тонер касети на Canon. Списък на консумативите

Отдалеченото сканиране е ограничено.

Сканирането от компютър е ограничено поради управление на ИД на отдел.
За да отмените ограничението, променете настройката [Department ID Management].
Влезте в Отдалечения ПИ в Системен мениджър [Settings/Registration] [User Management] [Department ID Management] [Edit] изберете квадратчето за отметка [Allow Scan Jobs with Unknown IDs] [OK]
На контролния панел изберете [Меню] от екрана [Начало] и след това изберете [Настройки за управление], за да промените настройките. [Управление ID на отдел]

Сканирането е ограничено.

Сканирането е ограничено поради управление на ИД на отдел.
Влезте с ИД на отдел, който не ограничава сканирането.
За ИД на отдел и ПИН код се свържете със системния администратор.
За да отмените ограничението, променете настройката [Restrict Functions] на вашия ИД на отдел.
Влезте в Отдалечения ПИ в режим Системен мениджър [Settings/Registration] [User Management] [Department ID Management] изберете ИД на отдел, който ще редактирате изчистете квадратчето [Restrict Scan] [OK]
На контролния панел изберете [Меню] от екрана [Начало] и след това изберете [Настройки за управление], за да промените настройките. [Управление ID на отдел]

Задайте правилната информация за автентикация.

Методът за удостоверяване или информацията за удостоверяване на IEEE 802.1X не е зададен правилно.
Задайте правилно метода за удостоверяване и информацията за удостоверяване (ключове и сертификати, парола, CA сертификат).
Настройване на IEEE 802.1X
Управление и проверка на ключа и сертификата

Задайте информацията, необходима за автентикация.

Методът за удостоверяване или информацията за удостоверяване на IEEE 802.1X не е зададен правилно.
Задайте правилно метода за удостоверяване и информацията за удостоверяване (ключове и сертификати, парола, CA сертификат).
Настройване на IEEE 802.1X
Управление и проверка на ключа и сертификата

Задаването и регистрирането на нови дестинации е ограничено.

Местоназначенията, които могат да бъдат посочени за изпращане, са ограничени до тези, регистрирани в адресната книга.
За да отмените ограничението, променете настройката [Restrict New Destinations].
Влезте в Отдалечения ПИ в Системен мениджър [Settings/Registration] [TX Settings] [Restrict New Destinations] [Edit] изчистете квадратчето за отметка [Restrict New Destinations] [OK]
На контролния панел изберете [Меню] от екрана [Начало] и след това изберете [Настройки на функция], за да промените настройките. [Ограничаване на нови дестин.]

Сертификатът на сървъра за автентикация е изтекъл.

Сертификатът на сървъра, изпратен от RADIUS сървъра, е изтекъл.
Проверете датата на изтичане на RADIUS сървъра.
Настройване на IEEE 802.1X

Сертификатът на сървъра за автентикация е грешен.

CA сертификат, който поддържа сертификата на сървъра за удостоверяване, не е регистриран на устройството.
Проверете информацията за сертификата на сървъра за удостоверяване и регистрирайте поддържан CA сертификат.
Настройване на IEEE 802.1X
Регистриране на ключ и сертификат или CA сертификат, получен от орган, който го издава

Компютърът е ограничен.

Съхраняването на сканирани данни на компютър е ограничено поради управление на ИД на отдел.
За да отмените ограничението, променете настройката [Department ID Management].
Влезте в Отдалечения ПИ в Системен мениджър [Settings/Registration] [User Management] [Department ID Management] [Edit] изберете квадратчето за отметка [Allow Scan Jobs with Unknown IDs] [OK]
На контролния панел изберете [Меню] от екрана [Начало] и след това изберете [Настройки за управление], за да промените настройките. [Управление ID на отдел]

Шифроващият ключ не е зададен правилно. Проверете настройките за шифроващия ключ.

Мрежовият ключ (шифроващ ключ) на безжичния LAN рутер (точка на достъп) не е конфигуриран правилно на устройството. Като алтернатива, методът за WEP удостоверяване на устройството не съвпада с този на безжичния LAN рутер.
Нулирайте мрежовия ключ.
Проверете мрежовия ключ на безжичния LAN рутер и конфигурирайте правилно настройките на устройството. Свързване към безжична LAN мрежа
Съпоставете WEP метода за удостоверяване на устройството и безжичния LAN рутер.
Устройството може да бъде настроено за Удостоверяване със споделен ключ, а безжичният LAN рутер може да бъде настроен на Удостоверяване на отворена система. Променете настройката на WEP според метода на удостоверяване, който използвате.
При използване на Удостоверяване на отворена система
Свържете се към безжичната LAN, като използвате един от следните методи:
Свържете се с метода за настройка на точката за достъп. Свързване към безжична LAN мрежа чрез търсене на маршрутизатор (метод за настройка с точка за достъп)
Като използвате метода за ръчна настройка, свържете се с метода за WEP удостоверяване, зададен на [Отворена система]. Свързване към безжична LAN мрежа чрез задаване на подробни данни (метод за ръчна настройка)
При използване на удостоверяване със споделен ключ
На безжичния LAN рутер променете метода за WEP удостоверяване на „Споделен ключ“ и се свържете отново. За метода на настройка вижте ръководството на безжичния LAN рутер или се свържете с производителя.

Факс номерът има твърде много цифри.

Изпращането на факс не може да се извърши, тъй като посоченият номер на факс има твърде много цифри.
Посочете номер на факс, който не надвишава максималния брой цифри за изпращане на факс.
Ако настройките са конфигурирани за изпращане на факс след въвеждане на определен номер, преди да посочите местоназначение, регистрирано в адресната книга, максималният брой цифри за изпращане на факс може да бъде надвишен. [Изп. адр. книга при зтв. слуш.]

Паметта е пълна.

Сканирането или изпращането на факс не може да се извърши поради недостатъчно налична памет. Ако има данни, които чакат да бъдат отпечатани или изпратени, изчакайте, докато обработката приключи.
Проверете получените факсове, записани в паметта.
Отпечатайте ги или ги препратете, ако е необходимо, и изтрийте всички ненужни факсове. Преглед и отпечатване на факсове, записани в паметта
 
Когато сканирате, променете размера на данните на малък файлов формат.
Екран [Начало] на работния панел [Сканиране] изберете раздела за типа сканиране [Настройки за изпращане] *1  [Файлов формат] изберете формата на файла.
*1 Можете да пропуснете тази стъпка, когато записвате данни на USB устройство с памет.
За подробности относно файловите формати вижте следното:
Настройка на файл / разделение
Когато записвате сканирани данни на USB памет, изтрийте всички ненужни файлове от устройството или използвайте друга USB памет.
Поставяне и махане на USB памет
Когато изпращате факсове, разделете оригинала или намалете разделителната способност.
Когато изпращате оригинал с много страници, разделете оригинала и го изпратете.
Променете зададената разделителна способност на по-ниска разделителна способност, когато сканирате оригинала.
Екран [Начало] на работния панел [Факс] [Настройки на TX/RX] раздел [Резолюция] изберете разделителната способност.

Паметта е пълна. Въведете настройките за типа оригинал отново.

Сканирането на оригинала не може да се извърши поради недостатъчно налична памет при копиране.
За да копирате, променете настройката [Тип на оригинала].
[Начало] екран на работния панел [Копиране] [Други настройки] [Тип на оригинала] [Текст/Снимка].

Паметта е пълна. Сканирането ще бъде отменено. Искате ли да отпечатате?

Четенето на оригинала не може да се извърши поради недостатъчна налична памет. Като алтернатива, всички страници не могат да бъдат прочетени при сортиране и копиране.
Разделете оригинала преди копиране.
Отпечатайте до прочетените страници или отменете заданието и след това разделете оригинала, преди да копирате.
Опитайте да конфигурирате настройката, както следва.
[Начало] екран на работния панел [Копиране] [Други настройки] [Тип на оригинала] [Текст/Снимка].

Броят на въведените знаци е неправилен или са използвани невалидни знаци.

Мрежовият ключ на безжичния LAN рутер (точка на достъп) не е конфигуриран правилно на устройството.
Нулирайте мрежовия ключ.
Проверете мрежовия ключ на безжичния LAN рутер и конфигурирайте правилно настройките на устройството. Свързване към безжична LAN мрежа

USB паметта е ограничена.

Запазването на сканирани оригинали в USB памет е ограничено.
За да отмените ограничението, променете настройката [Memory Media Settings].
За да се приложат настройките, устройството трябва да се рестартира.
Влезте в Отдалечения ПИ в режим Системен мениджър [Settings/Registration] [Store/Access Files Settings] [Memory Media Settings] [Edit] изберете квадратчетата за отметка [Store to Memory Media] [OK] рестартирайте устройството.
На контролния панел изберете [Меню] от екрана [Начало] и след това изберете [Настройки на функция], за да промените настройките. [Настройки за печат от запамет. носител]

Използвайте отдалечен потребителски интерфейс за задаване на необходимата информация за удостоверяване.

Методът за удостоверяване или информацията за удостоверяване на IEEE 802.1X не е зададен правилно.
Проверете настройката на IEEE 802.1X и я задайте правилно.
Проверете следното и променете настройката, ако е необходимо. Настройване на IEEE 802.1X
Името за вход е посочено правилно.
Поставена е отметка в поне едно от следните квадратчета: [Use TLS], [Use TTLS] и [Use PEAP].
При използване на TLS се регистрират ключ и сертификат.
Когато използвате TTLS или PEAP, потребителското име и паролата са зададени правилно.
9C54-0HU