Ограничаване на наличните местоназначения

Можете да предотвратите изпращането на факсове или сканирани данни по погрешка и изтичане на данни, като не позволявате на потребителите да използват местоназначения в дневника на функциите за изпращане и като ограничите местоназначенията за изпращане до тези, регистрирани в адресната книга или LDAP сървъра.
Не можете да ограничавате местоназначения за факсове, изпратени от компютър.
Дори когато използването на нови местоназначения или местоназначения от регистъра на функциите за изпращане е забранено, потребителите могат да изпращат факсове от компютър (изпращане на факс от компютър) до местоназначение по свой избор. За да ограничите по-стриктно наличните местоназначения, трябва също да забраните изпращането на факсове от компютъра. Забраняване на изпращането на факс от компютър

Забрана за използване на местоназначения в регистъра за изпращане

Предотвратете посочването на местоназначения в TX Job Log за заданич за сканиране или факс.
Този раздел описва как да конфигурирате настройките с помощта на Отдалечен ПИ от компютър.
На контролния панел изберете [Меню] от екрана [Начало], след това изберете [Настройки на функция], за да конфигурирате настройките. [Огран. на повт. изпр. от рег.]
Изискват се администраторски права.
1
Влезте в Отдалечения ПИ в режим Системен мениджър. Стартиране на Отдалечен ПИ
2
На страницата Портал на Отдалечения ПИ щракнете върху [Settings/Registration]. Страницата Портал на Отдалечения ПИ
3
Щракнете върху [TX Settings] [Common Settings] [Edit].
Извежда се екранът [Edit Common Settings].
4
В [Common Settings] поставете отметка в квадратчето [Restrict Resending from Log].
5
Щракнете върху [OK].
Настройките се прилагат.
6
Излизане от Отдалечения ПИ.

Изпращане само до регистрирани местоназначения

Това ограничава наличните местоназначения за изпращане до следното:
Местоназначения в адресната книга.
Местоназначения регистрирани в LDAP сървъра
Когато тази функция е активирана, потребителите не могат да въведат местоназначение с помощта на цифровите ключове или да регистрират или редактират адресната книга. В допълнение, TX Job Log, записан преди активирането на тази функция, се изтрива, оставяйки само гореспоменатите налични местоназначения в TX Job Log.
Този раздел описва как да конфигурирате настройките с помощта на Отдалечен ПИ от компютър.
На контролния панел изберете [Меню] от екрана [Начало], след това изберете [Настройки на функция], за да конфигурирате настройките. [Ограничаване на нови дестин.]
Изискват се администраторски права.
1
Влезте в Отдалечения ПИ в режим Системен мениджър. Стартиране на Отдалечен ПИ
2
На страницата Портал на Отдалечения ПИ щракнете върху [Settings/Registration]. Страницата Портал на Отдалечения ПИ
3
Щракнете върху [TX Settings] [Restrict New Destinations] [Edit].
Извежда се екранът [Edit Settings for New Destinations Restrictions].
4
Поставете отметка в квадратчето [Restrict New Destinations].
5
Щракнете върху [OK].
Настройките се прилагат.
6
Излизане от Отдалечения ПИ.
9C54-08F