Підключення до безпроводової локальної мережі введенням PIN-коду (режим PIN-коду WPS)

Якщо маршрутизатор безпроводової локальної мережі підтримує режим PIN-коду WPS, підключення можна встановити, зареєструвавши згенерований на апараті PIN-код на маршрутизаторі безпроводової локальної мережі. Для реєстрації PIN-коду використовуйте комп’ютер.
Для підключення до безпровідної локальної мережі необхідно мати права адміністратора.
Необхідні підготовчі операції
Отримайте доступ до маршрутизатора безпроводової локальної мережі з комп’ютера й увімкніть реєстрацію PIN-коду WPS.
* Докладніше про реєстрацію PIN-коду WPS див. у посібнику до маршрутизатора безпроводової локальної мережі.
1
На панелі керування натисніть [Пар. бездр. лок. мер.] на екрані [Головний]. Екран [Головний]
Відобразиться екран [Вибір мережі].
Якщо відобразиться екран входу в систему, введіть ідентифікатор і PIN-код адміністратора системи, а потім натисніть [Вх. до сист.]. Ідентифікатор і PIN-код адміністратора системи
У разі появи повідомлення [Увімкнути бездротову локальну мережу?] натисніть [Так].
У разі появи повідомлення [Не вдалося знайти точку доступу.] натисніть [Закрити].
2
Натисніть [Інші підключення].
3
Натисніть [Режим PIN-коду WPS].
Буде згенеровано PIN-код.
Коли відобразиться цей екран, PIN-код WPS потрібно зареєструвати на маршрутизаторі безпроводової локальної мережі протягом 10 хвилин.
4
Отримайте доступ до маршрутизатора безпроводової локальної мережі з комп’ютера та зареєструйте PIN-код WPS на маршрутизаторі.
5
Коли на панелі керування з’явиться повідомлення [Підключено.], натисніть [Закрити].
Коли апарат підключено до безпровідної локальної мережі, на екрані [] і на екрані кожної функції з’явиться [Головний].
6
Зачекайте кілька хвилин.
За замовчуванням IP-адреса встановлюється автоматично.
Щоб використовувати певну IP-адресу, налаштуйте її вручну.
Установлення адрес IPv4
Установлення адрес IPv6
У разі появи повідомлення про помилку під час роботи та неможливості встановити підключення
Натисніть [Закрити] і повторіть процедуру, починаючи з кроку 2.
9C55-01E