Підключення до безпроводової локальної мережі

Підключіть комп’ютер до апарата через маршрутизатор безпроводової локальної мережі (точку доступу).
Тип підключення та стандарти безпеки залежать від маршрутизатора безпроводової локальної мережі. Виберіть тип підключення та стандарти безпеки, які підтримують маршрутизатор безпроводової локальної мережі й апарат, а потім установіть підключення відповідно до його типу.
Залежно від типу підключення потрібно ввести інформацію про безпеку маршрутизатора безпроводової локальної мережі.
Підключення в безпечному мережевому середовищі
Радіохвилі, що використовуються для безпроводового зв’язку, можуть проходити через стіни й інші перешкоди в межах певного діапазону. Тому підключення апарата до мережі без належних заходів безпеки може призвести до витоку особистих даних та іншої інформації з подальшим отриманням цих відомостей третіми особами. Підключайте апарат до безпроводової локальної мережі на свій розсуд і під власну відповідальність. Захист мережі
Зменшення споживання енергії
Якщо ввімкнено режим енергозбереження, апарат регулярно переходить у стан енергозбереження відповідно до сигналу, який передає маршрутизатор безпроводової локальної мережі. [Режим енергозбереження]

Перевірка типів підключення та стандартів безпеки, які підтримує апарат

Тип підключення

Виберіть тип підключення, який підтримує ваш маршрутизатор безпроводової локальної мережі. Щоб вказати докладні відомості про автентифікацію, шифрування чи інший метод забезпечення безпеки, підключіться за допомогою методу налаштування вручну.
Апарат підтримує наведені нижче типи підключення.
Режим натискання кнопки (WPS)
Якщо на упаковці маршрутизатора безпроводової локальної мережі чи на кнопці пристрою є наведений вище символ, для легкого підключення досить натиснути відповідну кнопку.
Підключення до безпроводової локальної мережі за допомогою кнопки на маршрутизаторі (режим натискання кнопки)
Режим PIN-коду WPS
Якщо використовується маршрутизатор WPS, який не підтримує режим натискання кнопки, для підключення введіть PIN-код.
Підключення до безпроводової локальної мережі введенням PIN-коду (режим PIN-коду WPS)
* Якщо маршрутизатор безпроводової локальної мережі налаштовано на використання автентифікації WEP, вам може не вдатися підключитися з використанням протоколу WPS. У цьому разі підключіться за допомогою методу налаштування вручну.
Метод налаштування точки доступу
Знайдіть маршрутизатор безпроводової локальної мережі з апарата й вручну введіть ключ мережі, щоб підключитися.
Підключення до безпроводової локальної мережі за допомогою пошуку маршрутизатора (метод налаштування точки доступу)
У разі підключення методом налаштування точки доступу встановлюються такі методи автентифікації та шифрування:
метод автентифікації WEP: Open System;
шифрування для WPA/WPA2: автоматично встановлюється протокол AES-CCMP або TKIP з урахуванням вибраного маршрутизатора безпроводової локальної мережі.
Щоб указати інший метод автентифікації чи шифрування, підключіться за допомогою методу налаштування вручну.
Метод налаштування вручну
Крім ідентифікатора SSID і ключа мережі, для підключення вручну введіть усі параметри безпроводової локальної мережі, як-от методи автентифікації та шифрування.
Підключення до безпроводової локальної мережі за допомогою налаштування даних (метод налаштування вручну)

Стандарти безпеки

Безпроводова локальна мережа апарата підтримує наведені нижче стандарти безпеки. Щоб дізнатися, чи ваш маршрутизатор безпроводової локальної мережі підтримує ці стандарти, див. посібник до маршрутизатора чи зверніться до виробника.
WEP
WPA-PSK
WPA2-PSK
WPA-EAP
WPA2-EAP

Дані маршрутизатора безпроводової локальної мережі, потрібні для підключення

Під час підключення за допомогою методу налаштування точки доступу чи методу налаштування вручну потрібно встановити наведені нижче відомості.
Їх наведено на головному блоці маршрутизатора безпроводової локальної мережі. Щоб дізнатися більше, див. посібник до маршрутизатора чи зверніться до виробника.
Ідентифікатор SSID
Це ім’я, що використовується для визначення маршрутизатора безпроводової локальної мережі. Його може бути наведено як ім’я точки доступу чи мережі.
Ключ мережі
Це ключове слово, що використовується для шифрування даних, або пароль для автентифікації в мережі. Його може бути наведено як ключ шифрування, ключ WEP, парольну фразу WPA/WPA2 або заздалегідь установлений спільний ключ (PSK).
Стандарти безпеки
Вони потрібні в разі підключення за допомогою методу налаштування вручну. Перегляньте наведену нижче інформацію.
Стандарти безпеки
WEP
WPA-PSK
WPA2-PSK
WPA-EAP
WPA2-EAP
Метод автентифікації WEP
Open System
Спільний ключ
Шифрування для WPA/WPA2
TKIP
AES-CCMP
Автентифікація IEEE 802.1X
9C55-01A