Не вдається переключитися на бездротову локальну мережу

Щоб переключитися з дротового на бездротове з’єднання з локальною мережею, використовуйте параметри мережі.
1
На панелі керування натисніть [Меню] на екрані [Головний]. Екран [Головний]
2
Натисніть [Настройки] [Мережа] [Вибір др.або бездр.лок.мер.].
Якщо відобразиться екран входу в систему, введіть ідентифікатор і PIN-код адміністратора системи, а потім натисніть [Вх. до сист.]. Ідентифікатор і PIN-код адміністратора системи
3
Натисніть [Бездротова локальна мережа].
Відобразиться повідомлення [Параметри сконфігуровано.].
4
Підключіть апарат до бездротової локальної мережі. Підключення до безпроводової локальної мережі
5
Установіть драйвер на комп’ютері, із яким використовуватиметься апарат.
Коли апарат потрібно переключити з дротового на бездротове з’єднання з локальною мережею, будь-які інстальовані драйвери потрібно видалити, а потім повторно інсталювати.
Докладніше про видалення та інсталяцію драйверів див. у посібнику до драйвера на сайті онлайн-посібника.
https://oip.manual.canon/
9C55-0FK