[Настройки за силата на звука]

Задайте дали устройството да издава звуци, които ви уведомяват за операции и състояния. Регулиране на силата на звука

[Тон при въвеждане]

[Меню] [Предпочитания] [Настройки за силата на звука]
Задайте дали да се издава звук при натискане на клавишите и бутоните на контролния панел.
[Изкл.]
[Вкл.]

[Тон невалидно въвеждане]

[Меню] [Предпочитания] [Настройки за силата на звука]
Задайте дали да се издава звук при натискане на невалиден клавиш, например когато въведете стойност извън диапазона на настройките.
[Изкл.]
[Вкл.]

[Тон заржд. консум.]

[Меню] [Предпочитания] [Настройки за силата на звука]
Задайте дали да се издава звук, когато тонер касетите са към края на експлоатационния си живот.
[Изкл.]
[Вкл.]

[Предупредителен тон]

[Меню] [Предпочитания] [Настройки за силата на звука]
Задайте дали да се издава звук, когато в устройството е заседнала хартия или при друга неизправност.
[Изкл.]
[Вкл.]

[Тон за край на задача]

[Меню] [Предпочитания] [Настройки за силата на звука]
Задайте дали да се издава звук, когато операцията за печатане приключи.
[Изкл.]
[Вкл.]

[Предупр.пест.енергия]

[Меню] [Предпочитания] [Настройки за силата на звука]
Задайте дали да се издава звук, когато машината влиза във или излиза от спящ режим.
[Изкл.]
[Вкл.]
9C1U-06R