Конфигуриране на SMB

Използва се комуникационен протокол за блока за сървърни съобщения (SMB), за да активира устройството като споделен принтер в мрежата. В зависимост от мрежовата среда може да се наложи да зададете името на компютъра и името на работната група на устройството

Задаване на името на компютъра и името на работната група

Задайте името на компютъра, използвано за идентифициране на устройството в мрежа, и името на работната група, за да идентифицирате групата, към която принадлежи устройството.
Конфигурирайте тези настройки с помощта на Отдалечен ПИ от компютър. Не можете да използвате контролния панел за конфигуриране на настройките.
Изискват се администраторски права. За да се приложат настройките, устройството трябва да се рестартира.
1
Влезте в Отдалечения ПИ в режим Системен мениджър. Стартиране на Отдалечен ПИ
2
На страницата Портал на Отдалечения ПИ щракнете върху [Settings/Registration]. Страницата Портал на Отдалечения ПИ
3
Щракнете върху [Network Settings] [Computer Name/Workgroup Name Settings] [Edit].
Извежда се екранът [Edit Computer Name/Workgroup Name Settings].
4
Въведете името на компютъра и името на работната група на устройството, след което щракнете върху [OK].
Въведете, като използвате еднобайтови буквено-цифрови знаци.
В среда с WINS
Поставете отметка в квадратчето [Use NetBIOS].
Не можете да регистрирате имена, които започват със звездичка (*), на WINS сървъра.
5
Рестартирайте устройството. Рестартиране на устройството
Настройките се прилагат.
9C1U-01H