Конфигуриране на вашето устройство за вашата мрежова среда

Размерът и конфигурацията на мрежата варират в зависимост от предназначението и употребата. Устройството е оборудвано с различни технологии за поддържане на много среди.
Конфигурирайте настройките на устройството според вашата мрежова среда, ако е необходимо.

Вижте също

За да се намали заплахата от неоторизиран достъп и подслушване, се препоръчва да конфигурирате настройките за защита в зависимост от вашата мрежова среда.
Защита на мрежата
Използване на устройството в мрежа с IEEE стандарт 802.1X удостоверяване
Когато свързвате устройството към мрежа, която използва IEEE 802.1X удостоверяване, трябва да конфигурирате настройките на устройството, като например метода за удостоверяване, управляван от сървъра за удостоверяване. Използване на IEEE 802.1X
9C1U-01C