Свързване към безжична LAN мрежа

Свържете компютър към устройството посредством безжичен LAN маршрутизатор (точка на достъп).
В зависимост от вашия безжичен LAN маршрутизатор, типът на връзката и стандартите за сигурност могат да варират. Проверете типа връзка и стандарта за сигурност, които се поддържат както от безжичния LAN маршрутизатор, така и от устройството, и след това установете връзка според типа на връзката.
В зависимост от типа на връзката, трябва да въведете информацията за защита на безжичния LAN маршрутизатор.
Свържете се със сигурна мрежова среда
Радиовълните, използвани за безжична комуникация, в определен диапазон могат да достигнат отвъд стени и други препятствия. Следователно, свързването на устройството към мрежа с неподходящи мерки за сигурност може да е причина за източването на лични данни и друга информация до трети страни. Свържете устройството към безжична LAN мрежа по ваша преценка и на ваша отговорност. Защита на мрежата
Намаляване на консумацията на енергия
Когато режимът за пестене на енергия е активиран, устройството редовно влиза в състояние на пестене на енергия според сигнала, предаван от безжичния LAN маршрутизатор. [Режим за пестене на енергия]

Проверка на типовете връзки и стандартите за сигурност, поддържани от устройството

Тип връзка

Свържете се, като използвате тип връзка, която се поддържа от вашия безжичен LAN маршрутизатор. За да уточните в детайли удостоверяването, криптирането или друг метод на защита, за свързване използвайте метода за ръчна настройка.
Устройството поддържа следните типове връзки:
Режим с натискане на бутон (WPS)
Ако безжичният LAN маршрутизатор има горния символ на опаковката или на бутона на устройството, можете лесно да се свържете, като натиснете бутона.
Свързване към безжична LAN мрежа с помощта на бутона на маршрутизатора (режим с натискане на бутон)
WPS режим с ПИН код
Ако използвате WPS маршрутизатор, който не поддържа режим с натискане на бутон, въведете ПИН кода, за да се свържете.
Свързване към безжична LAN мрежа чрез въвеждане на ПИН код (WPS режим с ПИН код)
* Ако безжичният LAN маршрутизатор е настроен да използва WEP удостоверяване, може да не успеете да се свържете с WPS. В този случай за свързване използвайте метода за ръчна настройка.
Метод за настройка с точка за достъп
Потърсете безжичния LAN маршрутизатор от устройството и въведете ръчно мрежовия ключ, за да се свържете.
Свързване към безжична LAN мрежа чрез търсене на маршрутизатор (метод за настройка с точка за достъп)
Когато се свързвате чрез метода за настройка с точка за достъп, се задават следните методи за удостоверяване и криптиране:
Метод за WEP удостоверяване: Отворена система
Криптиране за WPA/WPA2: AES-CCMP или TKIP се настройва автоматично в зависимост от избрания безжичен LAN маршрутизатор.
За да посочите различен метод за удостоверяване или криптиране, използвайте метода за ръчна настройка, за да се свържете.
Метод за ръчна настройка
В допълнение към SSID и мрежовия ключ, въведете ръчно всички настройки за безжична LAN мрежа, като например методите за удостоверяване и криптиране, за да се свържете.
Свързване към безжична LAN мрежа чрез задаване на подробни данни (метод за ръчна настройка)

Стандарти за сигурност

Безжичната LAN мрежа на устройството поддържа стандартите за сигурност по-долу. За подробности относно това дали вашият безжичен LAN маршрутизатор поддържа тези стандарти, вижте ръководството на безжичния LAN маршрутизатор или се свържете с производителя.
WEP
WPA-PSK
WPA2-PSK
WPA-EAP
WPA2-EAP

Необходима информация за свързване с безжичен LAN маршрутизатор

Когато се свързвате посредством метода за настройка с точка за достъп или посредством метода за ръчна настройка, трябва да зададете информацията по-долу.
Тази информация е посочена на основното устройство на безжичния LAN маршрутизатор. За подробности вижте ръководството на безжичния LAN маршрутизатор или се свържете с производителя.
SSID
Това е името, използвано за идентифициране на безжичния LAN маршрутизатор. То може да бъде посочено като име на точка за достъп или име на мрежа.
Мрежов ключ
Това е ключовата дума, използвана за криптиране на данни, или паролата, използвана за удостоверяване на мрежата. Тя може да бъде посочена като ключ за криптиране, WEP ключ, паролна фраза WPA/WPA2 или предварително споделен ключ (PSK).
Стандарти за сигурност
Те са необходими при свързване с метода за ръчна настройка. Проверете следната информация:
Стандарти за сигурност
WEP
WPA-PSK
WPA2-PSK
WPA-EAP
WPA2-EAP
Метод за WEP удостоверяване
Отворена система
Споделен ключ
Криптиране за WPA/WPA2
TKIP
AES-CCMP
IEEE 802.1X удостоверяване
9C1U-014