Засядане на хартия в източник на хартия

Отстранете заседналата хартия от мястото на засядане. Ако хартията се разкъса, не забравяйте да премахнете всичките части, така че да не останат парчета.

Засядане на хартия в многофункционалната тава

Отстранете заседналата хартия от многофункционалната тава или от вътрешността на устройството.
Ако не можете да извадите хартията, не се опитвайте да я извадите насила. Проверете контролния панел и извадете заседналата хартия от друго място.
1
Ако в многофункционалната тава има друга заредена хартия, отстранете тази хартия.
2
Внимателно издърпайте хартията.
3
Когато се появи [Отстранена ли е цялата заседнала хартия?] , натиснете [Да]  .
Съобщението [Заседнала хартия.] изчезва и печатането се възобновява автоматично.
Ако печатането не се възобнови автоматично, опитайте да отпечатате отново.
Ако засядането на хартия се повтаря многократно
Проверете състоянието на устройството и хартията. Засядане на хартия, което се повтаря многократно

Засядане на хартия в касетата за хартия

Отстранете хартията, заредена в касетата за хартия.
Ако не можете да извадите хартията, не се опитвайте да я извадите насила. Проверете контролния панел и извадете заседналата хартия от друго място.
1
Издърпайте касетата за хартия и я извадете, като същевременно повдигате предната ѝ страна.
Винаги дръжте касетата за хартия с две ръце и я издърпвайте внимателно. Ако издърпате касетата само с една ръка, тя може да е твърде тежка за задържане и да падне и да се повреди.
2
Внимателно издърпайте хартията.
3
Заредете касетата за хартия в устройството.
4
Ако е инсталиран опционалният Cassette Feeding Module-AH отстранете хартията, като следвате 1 до 3 по-горе.
5
Когато се появи [Отстранена ли е цялата заседнала хартия?] , натиснете [Да]  .
Съобщението [Заседнала хартия.] изчезва и печатането се възобновява автоматично.
Ако печатането не се възобнови автоматично, опитайте да отпечатате отново.
Ако засядането на хартия се повтаря многократно
Проверете състоянието на устройството и хартията. Засядане на хартия, което се повтаря многократно
9C1U-08F