Засядане на хартия, което се повтаря многократно

Отстранете неизправностите, като проверите посочените по-долу.
Има ли парчета хартия или чужди предмети вътре в устройството?
Отстранете всички парчета хартия или чужди предмети. Засядане на хартия
Подходяща хартия ли използвате?
Проверете дали хартията в устройството е използваема и я сменете с подходяща хартия, ако е необходимо.
Използваема хартия
Зареждане на хартия
Правилно ли е заредена хартията?
Разлистете хартията старателно на малки части, така че да не се слепва.
Подравнете краищата, като почукате хартията върху равна повърхност няколко пъти, преди да я заредите. Зареждане на хартия
Уверете се, че заредената хартия не надвишава линията за граница на зареждане или водача за граница на зареждане ().
 
Касета за хартия
 
Многофункционална тава
Проверете дали водачите на хартията са подравнени с маркировките и не са прекалено хлабави или прекалено стегнати.
 
Касета за хартия
 
Многофункционална тава
Получава ли се засядане на хартия при печатане върху задната страна на отпечатана хартия?
Изравнете краищата на хартията, за да премахнете добре всички извивки.
* Когато печатате върху задната страна на отпечатаната хартия, можете да използвате само хартия, отпечатана с това устройство. Не използвайте хартия, отпечатана с друг принтер или мултифункционално устройство, тъй като това може да причини засядане на хартия или да повреди устройството.
Възниква ли засядане на хартия при печатане върху хартия при опцията Cassette Feeding Module-AH?
Преинсталирайте Cassette Feeding Module-AH. За подробности относно инсталирането Cassette Feeding Module-AH, вижте „Ръководство за настройка.“ Ръководства на устройството
9C1U-08H