Реєстрація ключа та сертифіката або сертифіката CA, отриманих у відповідному органі видачі

Установіть та зареєструйте ключ і сертифікат або сертифікат CA, отримані від органу видачі цифрових сертифікатів, на апараті, щоб мати змогу використовувати їх.
Зареєструйте ключ та сертифікат або сертифікат CA за допомогою інтерфейсу віддаленого користувача на комп’ютері. Панель керування не призначена для їхньої реєстрації.
Потрібно мати права адміністратора.
Необхідні підготовчі операції
Перевірте необхідні умови щодо ключа й сертифіката чи сертифіката CA, що використовуватимуться на апараті. Ключі та сертифікати
Під час реєстрації ключа й сертифіката перевірте пароль для приватного ключа, заданий у файлі.
1
Авторизуйтеся в інтерфейсі віддаленого користувача в режимі адміністратора системи. Запуск інтерфейсу віддаленого користувача
2
На сторінці порталу інтерфейсу віддаленого користувача клацніть [Settings/Registration]. Сторінка порталу інтерфейсу віддаленого користувача
3
Клацніть [Device Management] [Key and Certificate Settings] або [CA Certificate Settings].
Відобразиться екран [Key and Certificate Settings] або екран [CA Certificate Settings].
4
Клацніть [Register Key and Certificate] або [Register CA Certificate].
Відобразиться екран [Register Key and Certificate] або екран [Register CA Certificate].
5
Встановіть ключ і файл сертифіката або файл сертифіката CA.
1
Клацніть [Install].
2
Клацніть [Browse] у розділі [Specify File] та зазначте файл, який необхідно встановити.
3
Клацніть [Start Installation].
Встановлений файл буде додано до списку [Installed Key and Certificate] на екрані [Register Key and Certificate] або до списку [Installed CA Certificate] на екрані [Register CA Certificate].
6
Реєстрація ключа та сертифіката або сертифіката CA.
Процедура реєстрації ключа й сертифіката
1
Праворуч від ключа та файлу сертифіката, які необхідно зареєструвати, клацніть [Register].
Відобразиться екран [Enter Private Key Password].
2
Введіть пароль до імені ключа, використовуючи однобайтові цифри та літери, і натисніть [OK].
Зареєстрований ключ і сертифікат будуть додані до списку [Registered Key and Certificate] на екрані [Key and Certificate Settings].
Процедура реєстрації сертифіката CA
Праворуч від файлу сертифіката CA, який необхідно зареєструвати, клацніть [Register].
Зареєстрований сертифікат CA буде додано в область [Registered CA Certificate] на екрані [CA Certificate Settings].
7
Вийдіть з інтерфейсу віддаленого користувача.
Перегляд зареєстрованого сертифіката та його докладних даних
Якщо клацнути по імені ключа (або піктограмі сертифіката) в розділі [Registered Key and Certificate] на екрані [Key and Certificate Settings], відобразяться дані сертифіката.
На екрані даних сертифіката клацніть [Verify Certificate], щоб перевірити дійсність сертифіката.
Перегляд зареєстрованого сертифіката CA та його докладних даних
Якщо клацнути місце видачі в розділі [Registered CA Certificate] на екрані [CA Certificate Settings], відобразяться дані сертифіката CA.
На екрані даних сертифіката CA клацніть [Verify Certificate], щоб перевірити дійсність сертифіката CA.
Коли ключ і сертифікат CA неможливо видалити
Не можна видалити ключ і сертифікат, які використовуються. Вимкніть функцію, що використовується, або перейдіть на інші ключ і сертифікат, і тільки після цього ви зможете видалити попередні ключ і сертифікат.
Попередньо встановлений сертифікат CA неможливо видалити. Якщо попередньо встановлений сертифікат CA не потрібен, клацніть [Disable] праворуч від сертифіката CA.
9C1X-055