Підключення до безпроводової локальної мережі за допомогою налаштування даних (метод налаштування вручну)

Ви можете підключитися до маршрутизатора безпроводової локальної мережі, вручну ввівши всі дані про маршрутизатор, як-от ідентифікатор SSID, ключ мережі та параметри безпеки.
Для підключення до безпровідної локальної мережі необхідно мати права адміністратора.
Необхідні підготовчі операції
Підготуйте дані про маршрутизатор безпроводової локальної мережі, до якого потрібно підключитися, і тримайте їх під рукою. Дані маршрутизатора безпроводової локальної мережі, потрібні для підключення
У разі підключення до маршрутизатора безпровідної локальної мережі, який підтримує стандарт безпеки WPA-EAP або WPA2-EAP, установіть протокол IEEE 802.1X. Використання IEEE 802.1X
1
На панелі керування виберіть [Пар. бездр. лок.мер.] на екрані [Головний] і натисніть . Екран [Головний]
Відобразиться екран [Вибрати мережу].
Якщо відобразиться екран входу в систему, введіть ідентифікатор і PIN-код адміністратора системи, а потім натисніть . Ідентифікатор і PIN-код адміністратора системи
Якщо відображається повідомлення [Увімкнути бездротову локальну мережу?], виберіть [Так] і натисніть .
Якщо відображається повідомлення [Не вдається знайти точку доступу.], виберіть [Закрити] і натисніть .
2
Виберіть [Інші підключення] і натисніть .
3
Виберіть [Вручну введіть ім’я мережі] і натисніть .
Відобразиться екран введення ідентифікатора SSID.
4
Введіть ідентифікатор SSID, виберіть [<Застосувати>] і натисніть .
Відобразиться екран [Параметри безпеки].
5
Виберіть стандарт безпеки й налаштуйте автентифікацію та шифрування.
У разі використання протоколу WEP
1
Виберіть [WEP] і натисніть .
Відобразиться екран [Автентифікація 802.11].
2
Виберіть метод автентифікації.
[Відкрита система]
Використовується відкрита автентифікація.
* Якщо вибрати цей метод автентифікації, у разі підключення до маршрутизатора безпроводової локальної мережі, який використовує спільний ключ, станеться помилка автентифікації. У цей час параметр апарата зміниться на [Спільний ключ], і буде здійснено спробу повторного підключення до маршрутизатора.
[Спільний ключ]
Для пароля використовується ключ шифрування.
3
Виберіть [Змінити ключ шифрування] і натисніть .
4
Виберіть незареєстрований ключ шифрування та натисніть клавішу .
Відобразиться екран введення ключа шифрування.
5
Введіть ключ мережі, виберіть [<Застосувати>] і натисніть .
Ключ шифрування буде зареєстровано на екрані [Ключ шифрування].
6
Виберіть [Вибір ключа шифрування] і натисніть .
7
Виберіть зареєстрований ключ шифрування та натисніть клавішу .
У разі використання стандарту WPA-PSK або WPA2-PSK
1
Виберіть [WPA/WPA2-PSK] і натисніть .
Відобразиться екран [Шифрування WPA/WPA2].
2
Виберіть метод шифрування та натисніть клавішу .
Відобразиться екран введення ключа шифрування.
Якщо вибрати [Авто], протокол AES-CCMP або TKIP встановлюється автоматично з урахуванням маршрутизатора безпроводової локальної мережі, до якого потрібно підключитися.
3
Введіть ключ мережі, виберіть [<Застосувати>] і натисніть .
У разі використання стандарту WPA-EAP або WPA2-EAP
Виберіть [WPA/WPA2-EAP] і натисніть .
Якщо не використовується стандарт безпеки
Виберіть [Немає] і натисніть .
6
Виберіть [Так] і натисніть .
7
Якщо на панелі керування відображається повідомлення [Підключено.], натисніть .
Коли апарат підключено до безпровідної локальної мережі, на екрані [Головний] з’явиться [].
8
Зачекайте кілька хвилин.
За замовчуванням IP-адреса встановлюється автоматично.
Щоб використовувати певну IP-адресу, налаштуйте її вручну.
Установлення адрес IPv4
Установлення адрес IPv6
У разі появи повідомлення про помилку під час роботи та неможливості встановити підключення
Натисніть , перевірте дані маршрутизатора безпровідної локальної мережі, до якого потрібно підключитися, і повторіть процедуру, починаючи з кроку 2.
9C1X-018